Daňový kalendár
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

 

 

Najnovšie

Spätná väzba ako účinný nástroj v práci manažéraZámokGarancia

Manažéri dnes často na dôležitosť spätnej väzby zabúdajú. Video ukazuje, aká je dôležitá. Začneme dôležitosťou pozitívnej spätnej väzby. Následne si prejdeme zásady, ako spätnú väzbu dávať. Vo videu vysvetľujeme, prečo ...
00:23:25 Mgr. et Mgr. Jana Olexová, TIMAN, s.r.o. 11.12.2018
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 2018ZámokGarancia

Daňová povinnosť sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. odani zpríjmov vzn.n.p (ZDP) vysporiadava podaním daňového priznania (§ 32 ZDP) alebo vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň zpríjmov zo závislej činnosti (RZ - § 38 ZDP). Video je ...
00:37:52 Ing. Viera Mezeiová 7.12.2018

Úprava základu dane z dôvodu uplatnenia pravidiel nízkej kapitalizácieZámokGarancia

Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je ...
00:22:43 Ing. Peter Horniaček 4.12.2018

Činnosť agentúr dočasného zamestnávania - aktuálna právna úprava od 1.9.2018ZámokGarancia

Videoseminár Činnosť agentúr dočasného zamestnávania - aktuálna právna úprava od 1.9.2018 sa týka podmienok činnosti ADZ, počnúc podmienkami založenia ADZ, povolenia na činnosť, osobitostí pracovno-právnych vzťahov a povinností ...
00:38:01 PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová 27.11.2018
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Strategické plánovanie, riadenie a regulovanie pracovnej mobility cudzincov na trh práce SRZámokGarancia

Videoseminár Strategické plánovanie, riadenie a regulovanie pracovnej mobility cudzincov na trh práce SR sa týka plánovaných zmien pracovno-právnej legislatívy a legislatívy týkajúcej sa pobytu cudzincov - štátnych ...
00:30:02 PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová 20.11.2018
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel od 1.1.2019ZámokGarancia

Výklad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel. Výklad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel. Obsah: Terminológia Proces posudzovania ...
00:30:08 Ing. Milan Luciak 13.11.2018
Prístupné pre: Enviro | Komplet

Google Analytics pre každého 2.ZámokGarancia

V pokračovaní videoseminára Google Analytics pre každého 1. (Začíname s Google Analytics) sa dozviete viac omožnostiach analýzy vašich webových projektov pomocou Google Analytics. Okrem základných pojmov, ktoré budete ...
00:55:39 Ing. Martin Drdák, Consultee, s.r.o. 12.11.2018

Úprava základu dane z dôvodu dane vyberanej zrážkouZámokGarancia

Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je ...
00:26:06 Ing. Peter Horniaček 5.11.2018

Google Analytics pre každéhoZámokGarancia

Zoznámte sa s Gogle Analytics a základnými pojmami, ktoré súvisia so zberom dát, analýzou a zlepšovaním výsledkov vašich webových projektov. Za 30 minút sa dozviete to najpodstatnejšie pre správne pochopenie Gogle Analytics ...
00:26:34 Ing. Martin Drdák, Consultee, s.r.o. 31.10.2018

Vstupné školenie ochrany pred požiarmiZámokGarancia

Vstupné školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi, so zameraním na obsah školenia, dokumentáciu, lehoty vykonávania školenia. Vstupné školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi, so zameraním na obsah školenia, dokumentáciu, ...
00:12:54 Mgr. Kristína Iudita Kmety 19.10.2018
Prístupné pre: BOZP | Komplet
Najčítanejšie

Prídavok a príplatok k prídavku v roku 2019Garancia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/ ...
Mgr. Jana Takáčová 15.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018Garancia

Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 je 1. apríl 2019, nakoľko 31. marec 2019 pripadá na nedeľu a najbližším nasledujúcim pracovným dňom je 1. apríl 2019. Daňové priznanie k dani z príjmov je ...
Ing. Ivana Glazelová 22.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Posudzovanie zhody výrobkov - strojových zariadeníGarancia

Definícia: Posudzovanie zhody je proces, ktorý vykonáva výrobca, aby preukázal, že boli splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku - strojového zariadenia. Výrobok - strojové zariadenie podlieha posudzovaniu zhody vo fáze návrhu aj ...
Ing. Jozef Mikula, PhD. 16.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Dohoda o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia v roku 2019Garancia

Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, čo znamená, že povinné dôchodkové poistenie sa vzťahuje aj na študentov vykonávajúcich práce na základe dohody ...
Ing. Eva Gášpárová 13.11.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Sociálna poisťovňa pripravila pre živnostníkov užitočnú príručku v roku 2018Garancia

Kedy mám začať platiť poistné do Sociálnej poisťovne? Čo robiť ak ochoriem? Ako to bude s mojím dôchodkom? Ako si môžem skontrolovať, že mám všetko v poriadku? To sú len niektoré z najčastejších otázok, ktoré Sociálnej poisťovni adresujú ...
Ing. Ivana Glazelová 15.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 330/2018 Z.z. ustanovuje výšku sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 334/2018 Z.z. novela vyhl. č. 94/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 338/2018 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 339/2018 Z.z. Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
14.12.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
23.1.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
26.2.2019 - 28.2.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
6.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
14.3.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: