dnes je 29.9.2022

Odmeňovanie podľa Zákonníka práce, mzda, mzdové podmienky alebo benefityArchív

13.7.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Komplet

Zákonná povinnosť a hodnotenie rizík na pracovisku

17.8.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonná povinnosť a hodnotenie rizík na pracovisku

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

BOZP na pracovisku

17.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Výpoveď daná zamestnancovi pre porušenie pracovnej disciplíny v roku 2021Archív

22.2.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Rozvrhnutie pracovného času v nepretržitej prevádzke z pohľadu Zákonníka práce v roku 2021Archív

23.1.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať?

11.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde od 1. januára 2019 - konkrétne ustanoveniaArchív

12.11.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Národná rada schválila novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii od 1. 3. 2017

9.12.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet