dnes je 21.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pracovná zmluva v roku 2024 - na čo si dať pozor

21.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:03

Kapitoly videa

Webinár sa týka pracovnej zmluvy ako špecifického zmluvného typu z pohľadu ustanovení Zákonníka práce. Nakoľko sa pracovnou zmluvou zakladá pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, je potrebné tejto problematike venovať osobitnú pozornosť. V úvode obsahuje prezentácia základnú charakteristiku pracovnej zmluvy ako zmluvného typu, pričom sa zmieňuje aj o predzmluvných vzťahoch, ktoré predchádzajú uzatvoreniu pracovného pomeru. Webinár sa osobitne zaoberá otázkou vzniku pracovného pomeru a podstatným (esenciálnym) náležitostiam pracovnej zmluvy, bez ktorých by nebolo možné hovoriť o uzatvorení pracovnej zmluvy. Svoju pozornosť zameriava aj na ďalšie náležitosti pracovnej zmluvy, avšak rovnako upozorňuje aj na to, čo nesmie byť súčasťou pracovnej zmluvy. Obsiahnutá je aj problematika zamestnávania príslušníkov tretích krajín v SR z pohľadu Zákona o službách zamestnanosti. Na záver webinára sú zhrnuté najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú zamestnávatelia pri uzatváraní pracovnej zmluvy.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.