dnes je 11.5.2021

Najnovšie videosemináre

Základné pojmy DPH pre začiatočníkovZáznamGarancia

3.5.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:44

... Videoseminár je určený najmä pre začínajúcich účtovníkov, študentov, alebo podnikateľov, ktorí sa chcú oboznámiť spovinnosťami, ktoré vzniknú zdaniteľným osobám po registrácii za platiteľa DPH. Predmetom informácií je základný prehľad najbežnejších situácií týkajúcich sa slovenského ...

Interiérové a exteriérové aplikácie osvetleniaZáznamGarancia

28.4.2021, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:00:27

... Osvetlenie domácností a spoločenských priestorov, osvetlenie vnútorných a vonkajších pracovísk, športovísk, núdzové osvetlenie, verejné osvetlenie, predpisy a normy pre osvetlenie, údržba osvetľovacích sústav, humanocentrické a integratívne osvetlenie, využitie denného ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Praktické príklady z prípravných trhových konzultácií v roku 2021ZáznamGarancia

27.4.2021, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:50

... Mgr. Jozef Kubinec, MSc Verejný obstarávateľ je pred vyhlásením súťaže oprávnený vykonať tzv. trhové konzultácie na účely prípravy súťaže a informovania hospodárskych subjektov o plánovanej súťaži. Prípravné trhové konzultácie však môžu slúžiť verejným obstarávateľom aj na podporu inovatívnych riešení ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

BOZP v cestnej premávke - zamerané na referentské vozidláZáznamGarancia

26.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:38

... Vo videoseminári sa lektor venuje BOZP v cestnej premávke a referentským vozidlám. Prešiel rôzne témy a situácie, taktiež do popredia dal zákony, ktoré sa týkajú videoseminára. Vo videoseminári sa lektor venuje BOZP v cestnej premávke a referentským vozidlám. Prešiel rôzne témy a situácie ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Zákonné obmedzenia prevodu ornej pôdyZáznamGarancia

23.4.2021, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:04

... Účelom videoseminára je predstaviť legislatívny rámec problematiky zákonného obmedzenia prevodu poľnohospodárskej pôdy. Lektor sa zameral na opatrenia proti drobeniu pozemkov, na zmluvné obmedzenia pri prevode poľnohospodárskej pôdy ana prevod vlastníckeho práva k ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Archivácia dokladov podnikateľov v roku 2021ZáznamGarancia

22.4.2021, Mgr. Maroš Vindiš, JUDr. Peter Hudok, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:32

... Mgr. Maroš Vindiš, JUDr. Peter Hudok Zoznámte sa so základnými pravidlami pri archivácii záznamov. Poznáte legislatívne požiadavky na archiváciu? A čo robiť so záznamami po uplynutí ich lehoty uloženia? Radi Vás týmito otázkami a súvisiacimi procesmi prevedieme. Zoznámte sa so základnými pravidlami ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 15. 4. 2021)ZáznamGarancia

21.4.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:24

... Videoseminár reaguje na aktuálne otázky účastníkov zpraxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu kuplatňovaniu zmien vzákone osociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne aostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Výroba alko a nealko nápojov v súvislosti so zavedením zálohovania od 1. januára 2022ZáznamGarancia

21.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:21

... Účelom videoseminára je predstaviť legislatívny rámec problematiky zálohovania jednorazového obalu na nápoje. PET fľaše a plechovky sú cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel. Lektor si s vami prejde všetky dôležité termíny, ktoré musíte dodržať aby ste dodržali ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 13.4.2021)ZáznamGarancia

20.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:48

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 8.4.2021)ZáznamGarancia

13.4.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:24

... Videoseminár reaguje na aktuálne otázky účastníkov zpraxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu kuplatňovaniu zmien vzákone osociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne aostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67 ...

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019Záznam

5.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

... Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmujú časti, ktorými sa ...

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZáznamGarancia

4.5.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

... Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19Záznam

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

... Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, rukavice,...) pri jednotlivých subjektoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 130/2021 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.4.2021 v čiastke č. 49)
  • 133/2021 Z.z. novela niektorých zákonov v oblasti zdravotníctva v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 13.4.2021 v čiastke č. 50)
  • 134/2021 Z.z. novela Spravovacieho a rokovacieho poriadku ÚS SR č. 500/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2021 v čiastke č. 50)
  • 141/2021 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 21.4.2021 v čiastke č. 54)
  • 150/2021 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 23.4.2021 v čiastke č. 56)
  • 153/2021 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.4.2021 v čiastke č. 56)
  • 154/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 131/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2021 v čiastke č. 57)
  • 155/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2021 v čiastke č. 57)
  • 159/2021 Z.z. novela vyhl. č. 24/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 28.4.2021 v čiastke č. 59)
  • 161/2021 Z.z. novela vyhl. č. 96/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2021 v čiastke č. 60)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

10.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Home office - práva a povinnosti subjektov pracovnoprávnych vzťahov po pandémii COVID-19

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 12.5.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 13.5.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
máj 2021
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.5.2021 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...