dnes je 29.9.2022

Sankcie za nesplnenie daňových povinností v roku 2018Záznam

28.3.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:30

Sankcie za nesplnenie daňových povinností v roku 2017Záznam

21.9.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:14

Vplyv osobitnej úpravy na odpočítanie dane pri investičnom majetku a opravné doklady, skončenie uplatňovania osobitnej úpravyZáznam

14.12.2015, Ing. Beáta Jarošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:36

Sankcie za neskoré podanie daňového priznania v roku 2016

17.5.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Vláda schválila sériu noviel daňových zákonov

5.6.2015, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Od budúceho roka by mali nastať zmeny v daňových zákonoch

20.4.2015, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov od 1. 1. 2018

26.10.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Zmeny v mimoriadnych opatreniach v oblasti správy daníArchív

23.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Komplet

Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov od 1. 1. 2018

3.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Novela zákona o ERP - prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2015 a od 1.4.2015

17.12.2014, Ing. Blažej Bulák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb od 1. 1. 2016

28.8.2015, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Novela Obchodného zákonníka od 8. 11. 2017 a 1. 1. 2018

8.11.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Odporúčaný postup pri vymáhaní pohľadávok

6.4.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Národná rada schválila novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii od 1. 3. 2017

9.12.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Trestná zodpovednosť právnických osôb

4.2.2014, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet