dnes je 29.9.2022

Input:

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončení

4.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

Kapitoly videa

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať s touto situáciou v nadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás s dokumentom vydaným Agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorý ponúka praktický návod pri návrate na pracovisko. Príslušnými preventívnymi opatreniami možno dosiahnuť bezpečný a zdravý návrat do práce po uvoľnení opatrení fyzického odstupu a prispieť k potlačeniu prenosu vírusu COVID-19.              

Obsah:

- Možnosti zamestnávateľa pri kríze COVID-19

- Dokument EU - OSHA

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.