dnes je 21.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Greenwashing - čo je nové a čo čaká podnikateľské subjekty v tejto téme

19.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:29

Kapitoly videa

Poslanci Európskeho parlamentu dňa 11.05.2023 schválili návrh smernice, ktorej cieľom je zlepšiť označovanie výrobkov, zabezpečiť ich dlhšiu životnosť a skoncovať s používaním zavádzajúcich tvrdení. Cieľom návrhu je posilniť práva spotrebiteľa zmenou dvoch smerníc, ktorými sa chránia záujmy spotrebiteľov. Konkrétne je cieľom návrhu prispieť k obehovému, čistému a zelenému hospodárstvu EÚ tým, že sa v ňom spotrebiteľom umožní prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí o kúpe, čím sa prispeje k udržateľnejšej spotrebe. Zameriava sa aj na nekalé obchodné praktiky, ktoré odrádzajú spotrebiteľov od rozhodnutí predstavujúcich udržateľnú spotrebu. Okrem toho ním zabezpečuje lepšie a konzistentnejšie uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Ing. Peter Šimurka

Ing. Peter Šimurka

Problematike environmentu sa venuje už od roku 2003. V období rokov 2003 až 2021 presadzoval environmentálnu politiku z pozície štátu. Na rôznych úrovniach cez okresný úrad, Slovenskú inšpekciu životného prostredia až Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.  Pôsobenie v štátnej správe bolo ukončené na MŽP SR v pozícii riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, predtým ako hlavný inšpektor na SIŽP pre oblasť integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Aktuálne vedie vlastnú environmentálnu konzultačnú agentúru prostredníctvom, ktorej poskytuje komplexné služby pre integrovanú prevenciu, odpadového hospodárstvo, cirkulárnu ekonomiku, ochranu vôd, ochranu ovzdušia a stým súvisiace právne predpisy. Ako je stavebný zákon, zákon o posudzovaná vplyvov, zákon o správnom konaní a ďalšie. Súčasne pravidelne publikuje odborné články, prednáša a moderuje na konferenciách, vedie školenia, spolupracuje na tvorbe analýz a štúdií a podobne.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Enviro | Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.