dnes je 29.9.2022

Input:

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblasti

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

Kapitoly videa

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané v nadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, a to mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli v týchto oblastiach prijaté v rámci zákona č. 67/2020 Z. z. a jeho dvoch následných novelizácií. Ide o zákon, ktorý obsahuje mimoriadne opatrenia aj v iných oblastiach v pôsobnosti ministerstva financií SR.

Obsah:

  1. Legislatívny rámec mimoriadnych opatrení
  2. Predmet úpravy a časová pôsobnosť mimoriadnych opatrení
  3. Rozsah mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti
  4. Mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov
  5. Mimoriadne opatrenia v oblasti správy daní
  6. Mimoriadne opatrenia v oblasti ostatných daní a správnych poplatkov
  7. Mimoriadne opatrenia v oblasti účtovníctva

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.