dnes je 22.5.2022

Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár otázok a odpovedí je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Digitalizácia účtovných dokladov

Lektor: Ing. Mária Horváthová

Dátum: 24.5.2022

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 25.5.2022

Čas: 15.00 - 16.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v Zákonníku práce v roku 2022

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 26.5.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Najčastejšie kybernetické hrozby v súčasnosti - phishing

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 26.5.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Žaloba na súd v roku 2022 - čo treba vedieť, typy žalôb, procesné podmienky

Lektor: Mgr. Laura Fotopulosová

Dátum: 26.5.2022

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Daňové preplatky a nedoplatky v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 27.5.2022

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Ako sa pripraviť na kontrolu v rámci GDPR v roku 2022

Lektor: PhDr. Anna Miklošová

Dátum: 30.5.2022

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 8.6.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmluva o dielo v roku 2022

Lektor: Mgr. Laura Fotopulosová

Dátum: 9.6.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2022

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 23.6.2022

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Daňové zvýhodnenia poskytnuté mikrodaňovníkovi v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček - vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR

Dátum: 24.6.2022

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Najnovšie zmeny v Zákonníku práce v roku 2022

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 8.7.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Účtovanie neziskových organizácií v roku 2022

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 22.7.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa