dnes je 29.9.2022

Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár otázok a odpovedí je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Vykládka a nakládka tovaru z dopravného prostriedku - zodpovednosť a nastavenie zmluvného vzťahu dopravcu a odberateľa

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 29.9.2022

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v zákone o odpadoch od 1.1.2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 5.10.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Daňové zvýhodnenia poskytnuté mikrodaňovníkovi v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 6.10.2022

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Vyhláška 286/2022 Z. z. Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky o národnom číslovacom pláne – ako ovplyvní priamy marketing

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 10.10.2022

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Sklad

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 10.10.2022

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Reklama z pohľadu dane z príjmov v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 13.10.2022

Čas: 11.00 - 12.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a GDPR

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 18.10.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Záťaž teplom a chladom pri práci

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 24.10.2022

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Kybernetická bezpečnosť v MSP (malých a stredných podnikoch)

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 25.10.2022

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Novinky v problematike DPH v roku 2022

Lektor: Ing. Zuzana Sidorová

Dátum: 21.12.2022

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa