dnes je 25.9.2023

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanieZáznamGarancia

20.9.2023, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:51

Prístupné pre: Komplet

Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v roku 2023ZáznamGarancia

20.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:43

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Cestovné náhrady-zahraničnéZáznamGarancia

20.9.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:07:06

Prístupné pre: Komplet

Nastavenie prevádzkových poriadkov z hľadiska aktuálnych právnych noriem BOZPZáznamGarancia

20.9.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:14

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

20.9.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:21

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Chat GPT a jeho využitie v marketinguZáznamGarancia

20.9.2023, Veronika Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:41:10

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike DPH v roku 2023ZáznamGarancia

19.9.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:28

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.9.2023ZáznamGarancia

13.9.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:51

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v Zákonníku práce 2023 - príklady a dopady na praxZáznamGarancia

13.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:38

Prístupné pre: Komplet

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 bude v sume 750 eurGarancia

12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Novela zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.9.2023ZáznamGarancia

12.9.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:49

Prístupné pre: Komplet

ChatGPT a ostatné chat boty v roku 2023ZáznamGarancia

12.9.2023, Prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:26

Prístupné pre: Komplet

Exekúcie - aktuálne sadzby od 1.7.2023ZáznamGarancia

4.9.2023, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:08:41

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

4.9.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:03

Prístupné pre: Komplet

Účtovanie pri zrušení spoločnosti likvidáciouZáznamGarancia

4.9.2023, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:23

Prístupné pre: Komplet

Kybernetická bezpečnosť v roku 2023ZáznamGarancia

4.9.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:56

Prístupné pre: Komplet

Zákon o potravinách v roku 2023 - rozhodnutia súdov, príklady do praxeZáznamGarancia

4.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:27:25

Prístupné pre: Komplet

Novely zákona o dani z príjmov prijaté v roku 2023ZáznamGarancia

4.9.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:26

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanieZáznamGarancia

23.8.2023, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:51

Prístupné pre: Komplet

Ochranné pracovné pomôcky v roku 2023ZáznamGarancia

8.8.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:12

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Nový zákon o ovzduší - vyjadrenie, súhlas, povolenie a ďalšie správne postupy od 1.7.2023ZáznamGarancia

8.8.2023, Ing. Peter Šimurka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:46

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmena zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti v roku 2023 - praktické upozorneniaZáznamGarancia

2.8.2023, JUDr. Pavel Nechala, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:40

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.4.2024ZáznamGarancia

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:32

Prístupné pre: Komplet

Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v roku 2023ZáznamGarancia

2.8.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:43

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Reklamné predmety, reklamné služby z pohľadu dane z príjmov v roku 2023ZáznamGarancia

2.8.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:28

Chat GPT a jeho využitie v marketinguZáznamGarancia

1.8.2023, Veronika Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:41:10

Prístupné pre: Komplet

Novely zákona o sociálnom poistení od 1.7.2023 a 1.1.2024ZáznamGarancia

1.8.2023, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:02

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Fotovoltické inštalácie II.ZáznamGarancia

1.8.2023, Doc. Ing. Peter Janiga, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:36:48

Prístupné pre: Komplet

Nezamestnanosť v júni: Ukazovateľ PDU klesol vo všetkých okresoch pod 10 percentGarancia

30.7.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Ministerstvo práce opätovne zvyšuje sumy stravnéhoGarancia

30.7.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Sociálne podniky dávajú prácu 3 500 znevýhodneným osobámGarancia

30.7.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Ministerstvo práce pripravilo odporúčania na zníženie mzdového rozdielu medzi ženami a mužmiGarancia

30.7.2023, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Register bankových úverov a záruk prejde úpravamiGarancia

26.7.2023, Zdroj: SITA

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

ChatGPT a jeho využitie v marketinguZáznam

24.7.2023, Veronika Bošková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:41:10

Prístupné pre: Komplet

Novela Zákonníka práce v MPK do 27.7.2023Garancia

18.7.2023, Zdroj: Slov-Lex

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Novela Zákonníka práce v MPK do 27.7.2023Garancia

17.7.2023, Zdroj: Slov-lex.sk

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Prezidentka vetovala zákon o ochrane spotrebiteľa

13.7.2023, Zdroj: Kancelária prezidenta SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Od júla 2023 je účinná nová právna úprava ochrany ovzdušia

7.7.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Systém manažérstva environmentu podľa STN EN ISO14001:2016 v organizácii - zavedenie a skúsenosti s aplikáciou v praxiZáznamGarancia

6.7.2023, prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:21

Prístupné pre: Enviro | Komplet