dnes je 14.6.2021

Najnovšie videosemináre

Zasielanie údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov - onlineZáznamGarancia

11.6.2021, JUDr. Toško Beran, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:15

... Primárnym cieľom zavedenia nového nástroja na boj proti daňovým podvodom je znižovanie daňových medzier, bez zásadného zvýšenia administratívneho zaťaženia podnikateľov. Primárnym cieľom zavedenia nového nástroja na boj proti daňovým podvodom je znižovanie daňových medzier, bez zásadného ...

Daňová kontrola za ostatné rokyZáznamGarancia

4.6.2021, Mgr. Peter Rakovský, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:26

... Predmetom videoseminára je zhodnotenie priebehu daňovej kontroly, ako náročného procesu preverovania skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane z pohľadu zástupcu. Videoseminár je zameraný aj na zhodnotenie prístupov správcov dane a predmet daňových kontrol za posledné ...

Nájom nebytových priestorovZáznamGarancia

2.6.2021, Mgr. Mária Sadloňová, Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:26:46

... Videoseminár sa zaoberá témou nebytových priestorov, ktorú smeruje kpraktickým otázkam amnohým problémom, ktorý zákon onájme apodnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. spôsobuje. Videoseminár sa zaoberá témou nebytových priestorov, ktorú smeruje k praktickým ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Otázky a odpovede o kórejskej obchodnej kultúreZáznamGarancia

31.5.2021, PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD., ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:09:21

... Dodávate služby alebo spolupracujete s kórejským obchodným partnerom? Narážate na problémy v obchodnej komunikácii a nedorozumenia pri vzájomnej spolupráci na projekte? Eva Gáboríková ako expert na obchodnú spoluprácu s inými kultúrami pripravuje svojich klientov ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 21.5.2021)ZáznamGarancia

28.5.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:30

... Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Dodávate tovar konečným odberateľom v iných členských štátoch? Pripravte sa na zmeny v osobitných úpravách od 1.júla 2021ZáznamGarancia

27.5.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:35

... Ak dodávate tovar konečným odberateľom v iných členských štátoch, máte možnosť od 1.júla 2021 zdaňovať svoje dodania tovaru cez jedno veľké daňové priznanie podávané v jednom členskom štáte. V tomto daňovom priznaní uvediete daň splatnú v každom členskom štáte. Nemusíte podávať ...

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 20.5.2021)ZáznamGarancia

27.5.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:34

... Videoseminár reaguje na aktuálne otázky účastníkov zpraxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu kuplatňovaniu zmien vzákone osociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne aostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Stravné zamestnancov od 1.3.2021 - Metodický pokyn k zdaňovaniu stravného vydaný FS SRZáznamGarancia

26.5.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:35

... Súčinnosťou od 1.3.2021 sa zmenili podmienky zdanenia/nezdanenia príjmu zamestnanca plynúceho v podobe stravy. Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, túto ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Nevymožiteľnosť pohľadávok v roku 2021ZáznamGarancia

24.5.2021, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Lektor vo videoseminári poukazuje na bežné problémy s vymožiteľnosťou pohľadávok a na praktických príkladoch približuje ako postupovať pri ich vymáhaní. Lektor vo videoseminári poukazuje na bežné problémy s vymožiteľnosťou pohľadávok a na praktických príkladoch približuje ako ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Rôzne druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov a ich použitie v praxiZáznamGarancia

24.5.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:25

... Vo videoseminári sme sa venovali problematike OOPP (osobných ochranných pracovných prostriedkov). Vysvetlili sme si, čo vlastne všetko patrí medzi osobné ochranné pracovné prostriedky, priblížili povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa v rámci tejto problematiky, použitie OOPP, ich rozdelenie ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2018Záznam

28.11.2017, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:06

... Videozáznam sumarizuje legislatívne schválené zmeny v mzdovej oblasti platné od 1.1.2018. V oblasti Zákonníka práce si prejdeme hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov a príplatkov ku mzde. V oblasti sociálneho poistenia si spomenieme odvodovú úľavu, maximálne vymeriavacie ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019Záznam

5.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

... Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmujú časti, ktorými sa ...

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67 ...

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19Záznam

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

... Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, rukavice,...) pri jednotlivých subjektoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 186/2021 Z.z. novela zák. č. 199/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 22.5.2021 v čiastke č. 72)
  • 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže (vyšlo dňa: 25.5.2021 v čiastke č. 73)
  • 205/2021 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 27.5.2021 v čiastke č. 75)
  • 207/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 330/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 28.5.2021 v čiastke č. 76)
  • 211/2021 Z.z. novela zák. č. 307/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2021 v čiastke č. 77)
  • 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy (vyšlo dňa: 1.6.2021 v čiastke č. 77)
  • 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce (vyšlo dňa: 1.6.2021 v čiastke č. 77)
  • 216/2021 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2021 v čiastke č. 77)
  • 220/2021 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 2.6.2021 v čiastke č. 78)
  • 232/2021 Z.z. novela vyhl. č. 96/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2021 v čiastke č. 81)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

23.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Pripravovaný zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní

Lektor: Mag. Annamária Tóthová

Dátum: 16.6.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2021

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 17.6.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
jún 2021
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.6.2021 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...