dnes je 22.9.2021

Najnovšie videosemináre

Povoľovacie konanie - ako o nich rozhodujú súdy?ZáznamGarancia

13.9.2021, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:47

... Videoseminár sa zaoberá problematikou povoľovacích konaní a s nimi súvisiacou rozhodovacou praxou súdov. Lektor rozoberá základné požiadavky, ktoré kladú na činnosť a na rozhodnutia stavebných úradov súdy. Videoseminár sa zaoberá problematikou povoľovacích konaní a s nimi súvisiacou ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 2.9.2021)ZáznamGarancia

9.9.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:28

... Videoseminár reaguje na aktuálne otázky účastníkov zpraxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu kuplatňovaniu zmien vzákone osociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne aostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Najčastejšie chyby pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v administratívnych budováchZáznamGarancia

23.8.2021, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:02

... Videoseminár sa zaoberá najčastejšími chybami pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v administratívnych budovách a približuje nielen legislatívny rámec problematiky, ale aj príklady z praxe a problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri protipožiarnych prehliadkach. Videoseminár ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Finančné korekcie (pokuty) z hľadiska verejného obstarávania a obec - ako obec brániť?ZáznamGarancia

20.8.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:24

... Finančné opravy (korekcie) v eurofondových projektoch. Komplikovaná téma, o ktorú sa prijímatelia začnú zaujímať, až keď čelia likvidačným korekciám. Počas webinára sa dozviete ako korekciám predchádzať, dodržať prísne formálne zákonné ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Ako nerobiť ľahké veci ťažkými a ťažké ešte ťažšími?ZáznamGarancia

20.8.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:24

... Hovorí sa, že ak odložím dnešné povinnosti na zajtra a zajtra na pozajtra, hneď mám dva dni voľna. Aj takto sa dá stručne popísať prokrastinácia. Na našej prednáške sa dozviete, aké techniky vám vedia pomôcť v neodkladaní vecí na neskôr. Odložiť dôležité veci na neskôr ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 12. 8. 2021)ZáznamGarancia

19.8.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:32

... Videoseminár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 11. 8. 2021)ZáznamGarancia

19.8.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:21

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 5.8.2021)ZáznamGarancia

12.8.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:18

... Videoseminár reaguje na aktuálne otázky účastníkov z praxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu k uplatňovaniu zmien v zákone o sociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Práca z domu po novele Zákonníka práce od 1. 3. 2021 a monitorovanie zamestnancov pracujúcich z domuZáznamGarancia

9.8.2021, Mgr. Soňa Hanková, Mgr. Mag. Terézia Rusnáková, Mgr. Pavel Straka - CMS Slovakia (CMS Reich-Rohrwig Hainz s. r. o.), Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:20:08

... Videoseminár sa venuje zmenám Zákonníka práce účinné od 1.3.2021, ktoré sa týkajú témy práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Videoseminár sa venuje zmenám Zákonníka práce účinné od 1.3.2021 ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2021 a od 1.7.2021 (stav k 29.7.2021)ZáznamGarancia

5.8.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:47

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH súčinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH. Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s ...

Najpozeranejšie videosemináre

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019Záznam

5.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

... Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmujú časti, ktorými sa ...

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67 ...

MS Excel I. - Vytvorenie listu a grafuZáznamGarancia

6.12.2012, Rudolf Rössel, M.B.A, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:59

... Excel už pre Vás nemusí byť strašiakom. Videoseminár Excel I. Vám ponúka možnosť získať základné informácie o programe. Lektor Vás praktickou formou prevedie úvodom do problematiky, formátovaním a štýlovaním. Obsahom školenia je i kontrola pravopisu, vytváranie základných vzorcov ...

Prístupné pre: Účto, dane, mzdy | Počítače | Komplet

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020Záznam

5.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:37

... Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID-19, zaviedla Vláda SR. Prvá novela zavádza ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 310/2021 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 5.8.2021 v čiastke č. 114)
  • 317/2021 Z.z. novela vyhl. č. 29/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 11.8.2021 v čiastke č. 116)
  • 320/2021 Z.z. novela výn. č. 420/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2021 v čiastke č. 117)
  • 321/2021 Z.z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského letectva (vyšlo dňa: 17.8.2021 v čiastke č. 118)
  • 322/2021 Z.z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva (vyšlo dňa: 17.8.2021 v čiastke č. 118)
  • 324/2021 Z.z. novela vyhl. č. 183/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 20.8.2021 v čiastke č. 119)
  • 327/2021 Z.z. novela vyhl. č. 159/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 27.8.2021 v čiastke č. 121)
  • 330/2021 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti (vyšlo dňa: 31.8.2021 v čiastke č. 122)
  • 331/2021 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku (vyšlo dňa: 3.9.2021 v čiastke č. 123)
  • 336/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 10.9.2021 v čiastke č. 127)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

28.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.9.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne otázky pracovného práva a pripravované zmeny Zákonníka práce na rok 2022

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 24.9.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2021
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.9.2021 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...