dnes je 7.12.2021

Najnovšie videosemináre

Daňová kontrola v praxi - skúsenosti z daňovej kontrolyZáznamGarancia

2.12.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:03

... Videoseminár sa venuje skúsenostiam z daňovej kontroly z pohľadu Finančnej správy a na grafoch prezentuje možné trendy v daňových kontrolách. Zároveň sa prezentácia venuje materiálu, ktorý vydalo Finančné riaditeľstvo SR a ktorý sa po dlhej dobe venuje problematike daňovej kontroly ...

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 18.11.2021)ZáznamGarancia

25.11.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:15

... Videoseminár reaguje na aktuálne otázky účastníkov zpraxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu kuplatňovaniu zmien vzákone osociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne aostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 11.11.2021)ZáznamGarancia

19.11.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:01

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Pripravované zmeny pre obchodné spoločnosti od 1.12.2021 a v roku 2022ZáznamGarancia

19.11.2021, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:52

... V predmetnom videoseminári sú predstavené podmienky automatizácie doplnenie identifikačných údajov osôb zapísaných v obchodnom registri s účinnosťou od 1.12.2021, ako aj legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. V predmetnom videoseminári sú predstavené podmienky ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Ako hľadať pracovníkov/pracovníčky v čase homeofficu?ZáznamGarancia

18.11.2021, Mgr. Jozef Gašparík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:28

... Videoseminárposkytne nahliadnutie do aktuálnych trendov získavania zamestnancov vrátane práce na sociálnych sieťach a pracovných portáloch. Zaoberať sa budeme písaním inzerátov a dôležitými prvkami, ktoré je potrebné sledovať v rámci životopisov. Taktiež sa pozrieme na aktuálne trendy ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 11.11.2021)ZáznamGarancia

18.11.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:52

... Videoseminár reaguje na aktuálne otázky účastníkov zpraxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu kuplatňovaniu zmien vzákone osociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne aostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Ako odhaliť manipulatívne techniky zamestnancov na pracoviskuZáznamGarancia

18.11.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:15:41

... Videoseminár je orientovaný na problematiku manipulatívnych techník zamestnancov na pracovisku. Manipulácia je zámerné alebo nevedomé používanie neférového spôsobu správania, a čoraz častejšie sa s ňou stretávame aj na pracovisku. Čo rozumieme pod pojmom manipulácia? Ako ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Workshop: Účtovná trieda 1 - ZásobyZáznamGarancia

15.11.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:25

... Videoseminár vo forme on-line workshopu sa venuje praktickým aplikáciám témy Zásob. Účtovná trieda 1, a teda Zásoby sú dôležitou súčasťou majetku. Vyskytujú sa v súvahe takmer každej podnikateľskej účtovnej jednotky. Sú súčasťou obežného majetku, pretože nie sú určené na dlhodobé ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2021 a v roku 2022ZáznamGarancia

12.11.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:49

... Videoseminár uvádza do zmien, ktoré boli vykonané voblasti zákona odani zpríjmov, ato jednak zmeny vtzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň zpríjmov vobdobí pandémie, ale aj zmeny prijaté vsamotnom zákone odani zpríjmov. Ide ...

Kvalifikovaný elektronický podpis do praxeZáznamGarancia

12.11.2021, Mgr. Rastislav Pavlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:03

... Komunikujete s úradmi papierovo? Viete, že sa dá efektívne komunikovať elektronicky? Ako na to? Čo sa dá vykonať elektronicky? Ako správne používať prostriedky elektronickej komunikácie? Kedy a ako správne používať elektronický podpis? Ako využiť elektronický podpis, tzv. kvalifikovaný ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019Záznam

5.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

... Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmujú časti, ktorými sa ...

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67 ...

MS Excel I. - Vytvorenie listu a grafuZáznamGarancia

6.12.2012, Rudolf Rössel, M.B.A, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:59

... Excel už pre Vás nemusí byť strašiakom. Videoseminár Excel I. Vám ponúka možnosť získať základné informácie o programe. Lektor Vás praktickou formou prevedie úvodom do problematiky, formátovaním a štýlovaním. Obsahom školenia je i kontrola pravopisu, vytváranie základných vzorcov ...

Prístupné pre: Účto, dane, mzdy | Počítače | Komplet

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020Záznam

5.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:37

... Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID-19, zaviedla Vláda SR. Prvá novela zavádza ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 432/2021 Z.z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky disciplinárny súdny poriadok (vyšlo dňa: 26.11.2021 v čiastke č. 156)
  • 435/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 131/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2021 v čiastke č. 157)
  • 437/2021 Z.z. novela vyhl. č. 24/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2021 v čiastke č. 157)
  • 438/2021 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2021 v čiastke č. 157)
  • 443/2021 Z.z. o uložení dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 - 2022 z 31. mája 2018 uzatvoreného 1. septembra 2021 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.11.2021 v čiastke č. 158)
  • 445/2021 Z.z. novela op. č. 472/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 1.12.2021 v čiastke č. 159)
  • 446/2021 Z.z. novela op. č. 379/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 1.12.2021 v čiastke č. 159)
  • 447/2021 Z.z. ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky (vyšlo dňa: 1.12.2021 v čiastke č. 159)
  • 454/2021 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 2.12.2021 v čiastke č. 160)
  • 456/2021 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 2.12.2021 v čiastke č. 160)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

10.12.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 8.12.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v problematike DPH v roku 2022

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 8.12.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
december 2021
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2021 - Daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...