Daňový kalendár
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

 

 

Najnovšie

Vyplácanie 13. a 14. platu v praxi od 1.5.2018ZámokGarancia

Cieľom videoseminára je pripomenutie zmien novely Zákonníka práce platnej od 1.5.2018 vsúvislosti svyplácaním 13. a14. platu ajeho dopadu na prax. Vpríspevku si rozoberieme pojem „13. “ a14.“ plat, za akých podmienok môžu ...
00:24:37 Ing. Martina Švaňová 13.12.2018
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 2018ZámokGarancia

Daňová povinnosť sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. odani zpríjmov vzn.n.p (ZDP) vysporiadava podaním daňového priznania (§ 32 ZDP) alebo vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň zpríjmov zo závislej činnosti (RZ - § 38 ZDP). Video je ...
00:37:52 Ing. Viera Mezeiová 7.12.2018

Úprava základu dane z dôvodu uplatnenia pravidiel nízkej kapitalizácieZámokGarancia

Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je ...
00:22:43 Ing. Peter Horniaček 4.12.2018

Činnosť agentúr dočasného zamestnávania - aktuálna právna úprava od 1.9.2018ZámokGarancia

Videoseminár Činnosť agentúr dočasného zamestnávania - aktuálna právna úprava od 1.9.2018 sa týka podmienok činnosti ADZ, počnúc podmienkami založenia ADZ, povolenia na činnosť, osobitostí pracovno-právnych vzťahov a povinností ...
00:38:01 PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová 27.11.2018
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Strategické plánovanie, riadenie a regulovanie pracovnej mobility cudzincov na trh práce SRZámokGarancia

Videoseminár Strategické plánovanie, riadenie a regulovanie pracovnej mobility cudzincov na trh práce SR sa týka plánovaných zmien pracovno-právnej legislatívy a legislatívy týkajúcej sa pobytu cudzincov - štátnych ...
00:30:02 PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová 20.11.2018
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel od 1.1.2019ZámokGarancia

Výklad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel. Výklad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel. Obsah: Terminológia Proces posudzovania ...
00:30:08 Ing. Milan Luciak 13.11.2018
Prístupné pre: Enviro | Komplet

Google Analytics pre každého 2.ZámokGarancia

V pokračovaní videoseminára Google Analytics pre každého 1. (Začíname s Google Analytics) sa dozviete viac omožnostiach analýzy vašich webových projektov pomocou Google Analytics. Okrem základných pojmov, ktoré budete ...
00:55:39 Ing. Martin Drdák, Consultee, s.r.o. 12.11.2018

Úprava základu dane z dôvodu dane vyberanej zrážkouZámokGarancia

Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je ...
00:26:06 Ing. Peter Horniaček 5.11.2018

Google Analytics pre každéhoZámokGarancia

Zoznámte sa s Gogle Analytics a základnými pojmami, ktoré súvisia so zberom dát, analýzou a zlepšovaním výsledkov vašich webových projektov. Za 30 minút sa dozviete to najpodstatnejšie pre správne pochopenie Gogle Analytics ...
00:26:34 Ing. Martin Drdák, Consultee, s.r.o. 31.10.2018

Vstupné školenie ochrany pred požiarmiZámokGarancia

Vstupné školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi, so zameraním na obsah školenia, dokumentáciu, lehoty vykonávania školenia. Vstupné školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi, so zameraním na obsah školenia, dokumentáciu, ...
00:12:54 Mgr. Kristína Iudita Kmety 19.10.2018
Prístupné pre: BOZP | Komplet
Najčítanejšie

Prídavok a príplatok k prídavku v roku 2019Garancia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/ ...
Mgr. Jana Takáčová 15.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018Garancia

Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 je 1. apríl 2019, nakoľko 31. marec 2019 pripadá na nedeľu a najbližším nasledujúcim pracovným dňom je 1. apríl 2019. Daňové priznanie k dani z príjmov je ...
Ing. Ivana Glazelová 22.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Lehoty na vybavenie žiadosti a na vrátenie DPH z iného členského štátu v roku 2018Garancia

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky bezodkladne elektronickými prostriedkami odošle platiteľovi potvrdenie o prijatí žiadosti. Daňový úrad Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti skontroluje žiadosť a preverí, či ...
Ing. Juraj Válek, PhD. 22.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Dohoda o brigádnickej práci študentov na účely sociálneho poistenia v roku 2019Garancia

Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, čo znamená, že povinné dôchodkové poistenie sa vzťahuje aj na študentov vykonávajúcich práce na základe dohody ...
Ing. Eva Gášpárová 13.11.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Posudzovanie zhody výrobkov - strojových zariadeníGarancia

Definícia: Posudzovanie zhody je proces, ktorý vykonáva výrobca, aby preukázal, že boli splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku - strojového zariadenia. Výrobok - strojové zariadenie podlieha posudzovaniu zhody vo fáze návrhu aj ...
Ing. Jozef Mikula, PhD. 16.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 334/2018 Z.z. novela vyhl. č. 94/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 338/2018 Z.z. ustanovuje vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 339/2018 Z.z. Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami (vyšlo dňa: 29.11.2018 v čiastke č. 121)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 345/2018 Z.z. novela zák. č. 343/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
  • 350/2018 Z.z. o ochrane majetku v plynárenstve (vyšlo dňa: 12.12.2018 v čiastke č. 127)
  • 351/2018 Z.z. novela zák. č. 581/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.12.2018 v čiastke č. 128)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
16.1.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Prihláška tu!
23.1.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
26.2.2019 - 28.2.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
6.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
14.3.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.9.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: