dnes je 22.5.2022

Najnovšie videosemináre

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru plus pripravované dve novely v tejto problematikeZáznam

29.4.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:08:28

... JUDr. Zdeňka Dvoranová Rozlišujeme dva druhy pracovnoprávnych vzťahov- základný pracovný pomer a práce vykonávané mimo pracovného pomeru formou dohôd. Videoseminár sa zaoberá práve témou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Čo vyžaduje Zákonník práce pri používaní dohôd? Aké sú povinnosti ...

Prístupné pre: Komplet

Lekárnička na pracoviskuZáznamGarancia

14.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:05

... Ing. Lukáš Židík Témou dnešného webinára bola lekárnička na pracovisku. Popísali sme si lekárničky, miesto ich umiestnenia, označenie, základné vybavenie. Tak isto sme si rozprávali o povinnostiach zamestnávateľov z hľadiska určovania a poskytovania lekárničiek a prostriedkov na poskytovanie prvej pomoci ...

Prístupné pre: Komplet

Kúpna zmluva na pozemokZáznamGarancia

14.4.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:40

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Videoseminár sa na zameriava na kúpu pozemkov a na čo si dať pozor pri kúpe pozemku a čo by kúpna zmluva na pozemok mala obsahovať Videoseminár sa na zameriava na kúpu pozemkov a na čo si dať pozor pri kúpe pozemku a čo by kúpna zmluva na pozemok mala obsahovať kúpa, pozemok, ...

Psychologické bezpečie v pracovnom prostredíZáznamGarancia

13.4.2022, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:02

... PaedDr. Elena Moravčíková, ACC Cítiť sa isto a v bezpečí patrí medzi základné potreby človeka. A to nielen v súkromnom živote, ale hlavne v pracovnom. Téma psychologického bezpečia je obzvlášť v tejto dobe vysoko aktuálna a mala by byť prioritou vo firmách. Zavedením psychologického bezpečia do praxe ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2021- náklady a výnosyZáznamGarancia

13.4.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:52

... Ing. Roman Juráš, DipIFR Videoseminár je zameraný na všeobecné informácie ohľadom účtovnej závierky pre podnikateľov za rok 2021 s dôrazom na nákladovú a výnosovú časť účtovnej závierky a jej správnemu zobrazeniu v prílohe. Rozoberieme si kroky k zostaveniu účtovnej závierky a k správnej prezentácii ...

Pripravované zmeny v zákone o odpadoch- stavebné odpadyZáznamGarancia

13.4.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:48

... Ing. Peter Gallovič Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do legislatívneho konania ďalšiu novelu zákona o odpadoch, ktorá sa bude týkať nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. Cieľom tejto novely je opätovné použitie a recyklácia stavebného odpadu a odpadu z demolácie do výšky ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Aktuality z oblasti sociálneho poisteniaZáznamGarancia

6.4.2022, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:04

... PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova Pravidelný videoseminár aktualít z oblasti sociálneho poistenia sa pokúsi zhrnúť novinky v zákone o sociálnom poistení za ostatné obdobie a chronologicky sa vracia aj k jednotlivým platným zmenám z ostatného roka. Ako napr.: - koniec núdzového stavu k 22.02.2022 do 24:00 ...

Aktuality z oblasti sociálneho poisteniaZáznamGarancia

6.4.2022, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:52

... PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova Pravidelný webinár aktualít z oblasti sociálneho poistenia sa pokúsi zhrnúť novinky v zákone o sociálnom poistení za ostatné obdobie a chronologicky sa vracia aj k jednotlivým platným zmenám z ostatného roka. Ako napr.: - koniec núdzového stavu k 22.02.2022 do 24:00, ale ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne zmeny v Zákonníku práceZáznamGarancia

1.4.2022, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:15

... Mgr. Zuzana Šteflová Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) predstavuje jeden zo základných predpisov slovenského právneho poriadku, ktorý je pravidelne menený a dopĺňaný. Len v priebehu roka 2021 bol Zákonník práce novelizovaný celkovo štyrikrát, pričom v súčasnosti ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v problematike DPH v roku 2022ZáznamGarancia

31.3.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:21

... Ing. Vladimír Bartoš Lektor počas videoseminára približuje novelu zákona o DPH č. 408/2022 Z. z. účinnú od 15. novembra 2021 a následné ustanovenia, ktoré boli účinné od 1. januára 2022 a dopĺňa ich ilustratívnymi príkladmi: Prehľad dôležitých zmien ZoDPH s účinnosťou od 15. novembra 2021: • Nová ...

Najpozeranejšie videosemináre

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2018Záznam

28.11.2017, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:06

... Videozáznam sumarizuje legislatívne schválené zmeny v mzdovej oblasti platné od 1.1.2018. V oblasti Zákonníka práce si prejdeme hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov a príplatkov ku mzde. V oblasti sociálneho poistenia si spomenieme odvodovú úľavu, maximálne vymeriavacie ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020Záznam

5.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:37

... Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID-19, zaviedla Vláda SR. Prvá novela zavádza ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19Záznam

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

... Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, rukavice,...) pri jednotlivých subjektoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67 ...

Najnovšie Právne predpisy
  • 129/2022 Z.z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (vyšlo dňa: 13.4.2022 v čiastke č. 40)
  • 136/2022 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.4.2022 v čiastke č. 42)
  • 137/2022 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 22.4.2022 v čiastke č. 43)
  • 150/2022 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov (vyšlo dňa: 30.4.2022 v čiastke č. 47)
  • 151/2022 Z.z. o zriadení správnych súdov (vyšlo dňa: 30.4.2022 v čiastke č. 47)
  • 156/2022 Z.z. novela vyhl. č. 159/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 11.5.2022 v čiastke č. 51)
  • 159/2022 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 14.5.2022 v čiastke č. 52)
  • 161/2022 Z.z. novela vyhl. č. 347/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 17.5.2022 v čiastke č. 53)
  • 165/2022 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2022 – 2025 uzatvorenej 26. apríla 2022 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 17.5.2022 v čiastke č. 53)
  • 166/2022 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 19.5.2022 v čiastke č. 54)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

23.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Digitalizácia účtovných dokladov

Lektor: Ing. Mária Horváthová

Dátum: 24.5.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 25.5.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
máj 2022
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...