dnes je 24.1.2021

Najnovšie videosemináre

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 12.1.2021)ZáznamGarancia

15.1.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:54

Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

CFC pravidlá pre fyzické osoby od 1.1.2021ZáznamGarancia

11.1.2021, JUDr. Ing. Peter Varga, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:50

Vládou prešiel návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza tzv. CFC pravidlá pre fyzické osoby. Účelom pravidiel je zdaňovať príjem alebo domnelý príjem fyzických osôb, ktoré majú podiely/akcie (aj minoritné) v zahraničných ...

Zmeny v dani z motorových vozidiel od 1. decembra 2020ZáznamGarancia

5.1.2021, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:43

Témou videoseminára je novela zákona č. 339/2020 Z. z. zákona o dani z motorových vozidiel s účinnosťou od 1. decembra 2020. Lektora sa tiež zameriava na novelu zákona č. 364/2019 Z. z., ktorá sa dotýka aj zákona o dani z motorových ...

Novinky v problematike DPH v roku 2021 (stav k 17.12.2020)ZáznamGarancia

4.1.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:38

Lektor poukazuje na novinky voblasti dane zpridanej hodnoty azmeny, ktoré nastávajú zmenou zákona súčinnosťou od roku 2021, resp. od júla 2021. Lektor poukazuje na novinky v oblasti dane z pridanej hodnoty a zmeny, ktoré nastávajú zmenou ...

Špecifiká účtovania poľnohospodárskych družstievZáznamGarancia

30.12.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:26:51

Témou videoseminára sú súvzťažnosti poľnohospodárskych družstiev, otázka ich fungovania, existencie a vplyv špecifík, ktoré sa v družstvách vytvárajú počas ich činnosti. Témou videoseminára sú súvzťažnosti poľnohospodárskych družstiev, ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v pracovnom práve v roku 2021ZáznamGarancia

28.12.2020, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:54

JUDr. Andrej Poruban, PhD. Videoseminár je venovaný téme zmien vpracovnom práve vroku 2021, lektor sa zameriava na pripravovanú novelu Zákonníka práce, ktorá práve prebieha legislatívnym konaním. Videoseminár je venovaný téme zmien v pracovnom práve v roku 2021, ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2020ZáznamGarancia

23.12.2020, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:25

Videoseminár je zameraný na všeobecné informácie ohľadom účtovnej závierky pre podnikateľov za rok 2020 apostupov na úspešné zvládnutie zostavenia, schválenia a zverejnenia účtovnej závierky. Rozoberieme si základné kroky, ktoré treba ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 17.12.2020)ZáznamGarancia

23.12.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:52

Aktuálna situácia z pohľadu zákona o sociálnom poistení. Poukazuje na zákonné možnosti poskytovania OČR, PN a súvisiace zmeny v odvodoch do Sociálnej poisťovne. Aktuálna situácia z pohľadu zákona o sociálnom poistení. Poukazuje ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny vyplývajúce zo zákona o odpadoch pre zberné dvory v roku 2021ZáznamGarancia

22.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:08

Zmeny v oblasti komunálnych odpadov - nová definícia, nové prerozdelenie zodpovednosti za nakladanie s komunálnymi odpadmi, zmena zodpovednosti za nastavenie systému triedeného zberu zasiahnu aj do fungovania zberných dvorov. Ako nastaviť ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2021ZáznamGarancia

22.12.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:52

Videoseminár oboznamuje so zmenami v zákone o dani z príjmov, ktoré priniesla vládna novela zákona schválená 1.12.2020, ako aj jednotlivé novely zákona vyvolaných zmenami iných zákonov. Ide o zmeny, ktoré boli prijaté s účinnosťou od roku ...

Najpozeranejšie videosemináre

Register partnerov verejného sektoraZáznamArchív

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2018ZáznamArchív

28.11.2017, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:06

Videozáznam sumarizuje legislatívne schválené zmeny v mzdovej oblasti platné od 1.1.2018. V oblasti Zákonníka práce si prejdeme hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov a príplatkov ku mzde. V oblasti sociálneho poistenia si ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznamGarancia

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli ...

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19ZáznamGarancia

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZáznamGarancia

4.5.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 269/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2021 v čiastke č. 1)
  • 5/2021 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.1.2021 v čiastke č. 4)
  • 9/2021 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 19.1.2021 v čiastke č. 6)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

15.2.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v pracovnom práve v roku 2021

Lektor: JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dátum: 26.1.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Bitcoin - základné informácie pre podnikateľov

Lektor: Mgr. Dušan Matuška

Dátum: 27.1.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
január 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2021 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...