dnes je 6.8.2020

Najnovšie videosemináre

Záverečný účet obce za rok 2019 - posunutie lehotyZáznamGarancia

5.8.2020, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:07:19

Téma webinárasa venuje možnostiam spracovania a predloženia záverečného účtu obce za rok 2019 v predĺženej lehote a to pravdepodobnedo konca septembra 2020 v zmysle opatrení vo finančnej oblasti v súvislosti s koronavírusom. Webinár sa ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Vysielanie zamestnancov po 30.7.2020ZáznamGarancia

27.7.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:15

Aktuálna situácia z pohľadu Zákonníka práce. Poukazuje na zákonné možnosti zamestnávania cudzincov a zmeny vo vysielaní zamestnancov v rámci cezhraničného poskytovania služieb. Aktuálna situácia z pohľadu Zákonníka práce. Poukazuje ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Povinnosti obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020ZáznamGarancia

23.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:01

Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Aktuálna situácia pre školy, ktorých zriaďovateľom je obecZáznamGarancia

23.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:39

Aktuálnu situácia vo veci škôl a koronavírusu z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obce pri zriaďovaní školy, metodické usmernenie v otázke letných škôl, venuje sa ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zmeny v nakladaní s odpadmi od 1.7.2020 a pripravované zmeny vo vykonávacích predpisochZáznamGarancia

20.7.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 03:13:38

platné od 1.7.2020) ako aj oboznámenie s pripravovanými zmenami vo vykonávacích predpisoch (vyhláškach), ktoré sú v legislatívnom procese a ich platnosť je navrhnutá od 1.9.2020 a časť od 1.1.2021. Pripomenutie všetkých zmien, ktoré boli ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Praktické príklady využitia eGovernmentu - elektronická komunikácia podnikateľov s úradmiZáznamGarancia

13.7.2020, Mgr. Rastislav Pavlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:27:12

Komunikujete s úradmi papierovo? Viete, že sa dá docela efektívne komunikovať elektronicky? Ako na to? Čo sa dá vykonať elektronicky? Potrebujete jasne vysvetliť, kde sa dá prihlásiť s elektronickým občianskym preukazom? Čo dokáže ...

Prístupné pre: Účto, dane, mzdy | Počítače | Komplet

LEX KORONA: 114 opatrení pre podnikateľovZáznamGarancia

7.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:55

Vláda SR schválila balík opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Riešenie problematických otázok obcí a samospráv - stav k 25. 06. 2020ZáznamGarancia

6.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:06

Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obce a samosprávy a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Novely zákona o sociálnom poistení v období marec - jún 2020 (stav k 25. 6. 2020)ZáznamGarancia

3.7.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:50:48

Aktuálna situácia z pohľadu zákona o sociálnom poistení. Poukazuje na zákonné možnosti odkladu platenia odvodov, súvisiace zmeny v dávkach zo Sociálnej poisťovne a jednotlivé zmeny, ktoré nastali v zákone o sociálnom poistení ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

GDPR v roku 2020ZáznamGarancia

2.7.2020, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:17

Aktuálna situácia z pohľadu GDPR. Poukazuje na zákonné možnosti v spracúvaní osobných údajov zamestnancov a vedení personálnej, mzdovej a odvodovej agendy, ktoré vyplývajú z aktuálnej mimoriadnej situácie. Aktuálna situácia z pohľadu GDPR. ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZáznamGarancia

4.5.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019ZáznamArchív

5.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. ...

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznamGarancia

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli ...

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19ZáznamGarancia

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Register partnerov verejného sektoraZáznamArchív

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 208/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 51/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 209/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 52/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 210/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 56/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 211/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 49/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 212/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 221/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 213/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 54/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 214/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 55/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 215/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 57/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 30.7.2020 v čiastke č. 81)
  • 216/2020 Z.z. Dohoda o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (vyšlo dňa: 31.7.2020 v čiastke č. 82)
  • 218/2020 Z.z. novela zák. č. 39/2013 Z. z. a č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 5.8.2020 v čiastke č. 83)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Elektronická komunikácia a elektronický podpis

11.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch. Prihláška tu!

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

14.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Naučte sa orientovať v problematike používania pravidiel Incoterms® 2020 , a tým si uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

17.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

20.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

25.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

26.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

27.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 7.8.2020

Čas konania: 7:45 - 8:45

Opatrenia pre podnikateľov a praktické poznatky z praxe

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 7.8.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Webináre formou prednášok pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

V najbližších hodinách bude zverejnený webinár na august 2020. Tešíme sa na Vaše registrácie!

Daňový kalendár
august 2020
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.8.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...