dnes je 5.12.2022

Nižšie riziko chudoby a sociálneho vylúčenia pre znevýhodnených vďaka dotácii na výkon sociálnej práce

30.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Ideme príkladom v šetrení energií

30.11.2022, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Na čo si dať pozor pred uplynutím zdaňovacieho obdobia v súvislosti s daňovým priznaním k dani z príjmov za rok 2022ZáznamGarancia

30.11.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:48

Prístupné pre: Komplet

Na čo netreba zabudnúť pred ukončením účtovného roka 2022ZáznamGarancia

30.11.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:40

Prístupné pre: Komplet

Spracovanie údajov samosprávami a školamiZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:01

Prístupné pre: Komplet

Exekúcia zrážkami zo mzdy - zmeny pre rok 2023ZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:22

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa (právny stav k 23.11.2022)ZáznamGarancia

29.11.2022, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:15

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Register obnovenej evidencie pozemkov a pozemkové úpravyZáznamGarancia

28.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:01

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne zmeny v školskej legislatíveZáznamGarancia

28.11.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Prístupné pre: Komplet

Zápis stavieb do katastra nehnuteľnostíZáznamGarancia

28.11.2022, JUDr. Lucia Filagová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:07

Prístupné pre: Komplet

Stavba nehnuteľnosti na cudzom pozemku - kto je jej vlastníkom?ZáznamGarancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:34:41

Prístupné pre: Komplet

Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmovZáznamGarancia

24.11.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:23

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 10.11.2022)ZáznamGarancia

24.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:16

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 15.11.2022)ZáznamGarancia

24.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:02

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a od 1.9.2022ZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:19

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Výkladka a nákladka tovaru z dopravného prostriedkuZáznamGarancia

22.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:11

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Pracovná zmluva a jej tvorbaZáznamGarancia

22.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:48

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Štátny požiarny dozorZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 4.11.2022)ZáznamGarancia

17.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:08

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)ZáznamGarancia

17.11.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:54

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Nárok na daňový bonus na rok 2022Garancia

16.11.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Home office a povinnosti BOZP: Aktuálny vývojZáznamGarancia

16.11.2022, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:01

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | BOZP | Komplet

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)ZáznamGarancia

16.11.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:32

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Reklama z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022ZáznamGarancia

15.11.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:38

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaníZáznamGarancia

15.11.2022, Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:16

Prístupné pre: Komplet

Čierne stavbyZáznamGarancia

14.11.2022, Mgr. Lukáš Hradiský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:56

Prístupné pre: Komplet

Ukončenie nájomnej zmluvyZáznamGarancia

14.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:22

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023 (právny stav k 14.11.2022)ZáznamGarancia

14.11.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:02

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateľa (právny stav k 27.10.2022)ZáznamGarancia

14.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:13

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Pomoc v hmotnej núdzi bude adresnejšia, efektívnejšia a prístupnejšia

11.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Parlament schválil novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporeníGarancia

10.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Benefity poskytované pre vysoko spoľahlivé daňové subjektyGarancia

10.11.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Záťaž teplom a chladom pri práciZáznamGarancia

9.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:55

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Kybernetická bezpečnosť v malých a stredných podnikochZáznamGarancia

9.11.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:48

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Novinky v zákone o obecnom zriadeníZáznamGarancia

9.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:44

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v DPH v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

9.11.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:14

Nájomná zmluva na nebytové priestoryZáznamGarancia

9.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:41

Prístupné pre: Komplet

Lekárske prehliadky z pohľadu Zákonníka práceZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:24

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 20. 10. 2022)ZáznamGarancia

8.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:21

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Príplatok za prácu nadčas a fond pracovného času v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:34:50

Prístupné pre: Komplet

Novela Zákonníka práce od 1.11.2022ZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:55

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet