dnes je 25.9.2023

Lektori
Ing. Roman Juráš, DipIFR
Ing. Roman Juráš, DipIFR

Audítor Roman Juráš pôsobil v rôznych audítorských spoločnostiach aj s medzinárodným charakterom, pričom od roku 2012 je registrovaný ako Certifikovaný štatutárny audítor v Slovenskej komore audítorov. Počas svojej praxe získal bohaté skúsenosti v oblasti finančného auditu a poradenstva v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Okrem toho pôsobil aj ako interný audítor v jednej z najväčších spoločností energetického priemyslu na Slovensku.

V súčasnosti zastáva pozíciu vedúceho oddelenia auditu v skupine BPS Group venujúcej sa auditu, daňovému poradenstvu a účtovníctvu a iným korporátnym službám. Vo svojej oblasti sa venuje aj publikačnej činnosti a školeniam v oblasti účtovníctva a audítorstva.

 

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2023 - príklady z praxeZáznamGarancia

29.6.2023, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:13

... Obsahom webinára je digitalizácia účtovníctva v roku 2023 v nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a jej vplyv na možnú elektronickú archiváciu dokumentov. Zaoberá sa transformáciou účtovného záznamu z listinnej do elektronickej podoby. Zároveň rieši možnosti vedenia a archivácie elektronickej ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zlúčenie spoločností z pohľadu účtovníctvaZáznamGarancia

21.6.2023, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:07

... Webinár sa zameriava na zlúčenie spoločností. Na úvod opisuje základné zákonné požiadavky na zlúčenie a proces predchádzajúci samotnému zlúčeniu spoločností. Na prehľadnom príklade vysvetľuje spôsoby účtovania v zanikajúcej a nástupníckej spoločnosti a rôzne možné varianty. Webinár sa zameriava na zlúčenie ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Vedenie účtovníctva z pohľadu elektronizácie v roku 2023ZáznamGarancia

29.5.2023, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:29

... Obsahom prezentácie je spôsob a forma vedenia účtovníctva elektronicky, vytvorenie elektronickej podoby účtovného záznamu a práca s dokladmi v elektronickej podobe. Popisuje sa systém a alternatívy archivácie elektronických dokladov. Ďalej popisuje možnosti vyťažovania dokladov. Obsahom prezentácie je ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2022ZáznamGarancia

24.3.2023, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:31

... Webinár sa sústreďuje na základné povinnosti účtovných jednotiek pre ukončením účtovného roka. Popisuje postupy, ktoré treba vykonať pred samotným zostavením účtovnej závierky. Ďalej vymenúva dôležité legislatívne povinnosti účtovných jednotiek pred skončením roka 2022. Cieľom je priviesť účtovnú jednotku ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Najčastejšie chyby v účtovnej závierke podnikateľov - praktické odporúčaniaZáznamGarancia

13.3.2023, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:05

... Webinár popisuje najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú pri prezentácii účtovnej závierky. Prechádza základnými zákonnými požiadavkami na zostavenie účtovnej závierky a vymenúva významné chyby z praxe. Jednotlivé odporúčania vedú k vernejšiemu a správnejšiemu obrazu spoločnosti v ÚZ a významnému zníženiu ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Na čo netreba zabudnúť pred ukončením účtovného roka 2022ZáznamGarancia

30.11.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:40

... Webinár sa sústreďuje na základné povinnosti účtovných jednotiek pre ukončením účtovného roka. Popisuje postupy, ktoré treba vykonať pred samotným zostavením účtovnej závierky. Ďalej vymenúva dôležité legislatívne povinnosti účtovných jednotiek pred skončením roka 2022. Cieľom je priviesť účtovnú jednotku ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a od 1.9.2022ZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:19

... Videoseminár sa venuje novele zákona o účtovníctve, ktorá je platná od 1.9.2022, ktorá sa týka zmiernenia povinnosti zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS pre vybrané subjekty. Ďalej sa venuje aj novele zákona platnej od 1.1.2022. Medzi najdôležitejšie zmeny tejto novely patrí digitalizácia ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2022ZáznamGarancia

22.9.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:49

... Obsahom webinára je digitalizácia účtovníctva v roku 2022 v nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a jej vplyv na možnú elektronickú archiváciu dokumentov. Zaoberá sa transformáciou účtovného záznamu z listinnej do elektronickej podoby. Zároveň rieši možnosti vedenia a archivácie elektronickej ...

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2021- náklady a výnosyZáznam

13.4.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:52

... Videoseminár je zameraný na všeobecné informácie ohľadom účtovnej závierky pre podnikateľov za rok 2021 s dôrazom na nákladovú a výnosovú časť účtovnej závierky a jej správnemu zobrazeniu v prílohe. Rozoberieme si kroky k zostaveniu účtovnej závierky a k správnej prezentácii nákladov a výnosov spoločnosti ...

Účtovná závierka za rok 2021 - na čo si dať pozorZáznam

23.3.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:40

... Videoseminár je zameraný na všeobecné informácie ohľadom účtovnej závierky pre podnikateľov za rok 2021 a postupov na úspešné zvládnutie zostavenia, schválenia a zverejnenia účtovnej závierky. Rozoberieme si základné kroky, ktoré treba vykonať pre zostavením UZ a hlavné rozdiely medzi UZ jednotlivých ...

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2021Záznam

21.2.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:29

... Videoseminár je zameraný na všeobecné informácie ohľadom účtovnej závierky pre podnikateľov za rok 2021 a postupov na úspešné zvládnutie zostavenia, schválenia a zverejnenia účtovnej závierky. Rozoberieme si základné kroky, ktoré treba vykonať pre zostavením UZ a hlavné rozdiely medzi UZ jednotlivých ...

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022Záznam

23.12.2021, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:45

... Videoseminár sa venuje novele zákona o účtovníctve, ktorá je platná od 1.1.2022. Medzi najdôležitejšie zmeny tejto novely patrí digitalizácia účtovníctva, s tým spojené náležitosti účtovného dokladu, rozšírenie pôsobnosti registra účtovných závierok, resp. uchovávanie účtovnej dokumentácie. Lektor prechádza ...

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022Záznam

13.10.2021, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:56

... Videoseminár sa venuje pripravovanej novele zákona oúčtovníctve, ktorá by mala vstúpiť do platnosti od 1.1.2022. Ide ovládny návrh zákona, ktorý včase konania videoseminára prešiel prvým čítaním vparlamente apravdepodobne vtomto znení bude schválený. Lektor prechádza jednotlivé body novely od paragrafu ...

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022Záznam

1.7.2021, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:43

... Témou videoseminára je návrh pripravovanej novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktoré preložilo Ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania, mala by nadobudnúť účinnosť od 1.1.2022. Lektor sa postupne venuje jednotlivým bodom návrhu novely o účtovníctve- novelou by sa ...

Účtovná závierka za rok 2020Záznam

8.4.2021, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:00

... Videoseminár je zameraný na všeobecné informácie ohľadom účtovnej závierky pre podnikateľov za rok 2020 a postupov na úspešné zvládnutie zostavenia, schválenia a zverejnenia účtovnej závierky. Rozoberieme si základné kroky, ktoré treba vykonať pre zostavením UZ a hlavné rozdiely medzi UZ jednotlivých ...

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2020Záznam

23.12.2020, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:25

... Videoseminár je zameraný na všeobecné informácie ohľadom účtovnej závierky pre podnikateľov za rok 2020 apostupov na úspešné zvládnutie zostavenia, schválenia a zverejnenia účtovnej závierky. Rozoberieme si základné kroky, ktoré treba vykonať pre zostavením UZ ahlavné rozdiely medzi UZ jednotlivých veľkostných ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ako uzavrieť účtovníctvo po smrti podnikateľa

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 26.9.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 27.9.2023

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...