dnes je 5.12.2022

Input:

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2022

22.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:49

Kapitoly videa

Obsahom webinára je digitalizácia účtovníctva v roku 2022 v nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a jej vplyv na možnú elektronickú archiváciu dokumentov. Zaoberá sa transformáciou účtovného záznamu z listinnej do elektronickej podoby. Zároveň rieši možnosti vedenia a archivácie elektronickej dokumentácie ako aj dobou archivácie jednotlivých druhov firemnej dokumentácie.

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Pôsobil  vo viacerých audítorských spoločnostiach ako certifikovaný audítor. Počas svojej dlhoročnej praxe vykonával audit pre spoločnosti z rôznych odvetví hospodárstva. Pracoval aj ako interný audítor pre významnú spoločnosť energetického priemyslu.  Je zakladajúcim partnerom účtovno-poradenskej spoločnosti JurasConsult. V súčasnosti pôsobí ako odborník v oblasti  účtovných  služieb, spracovania daňových priznaní, ekonomického poradenstva a auditu.