dnes je 4.7.2022

Lektori
JUDr. Ivan Syrový, PhD.
JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

Kúpna zmluva na pozemokZáznamGarancia

14.4.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:40

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Videoseminár sa na zameriava na kúpu pozemkov a na čo si dať pozor pri kúpe pozemku a čo by kúpna zmluva na pozemok mala obsahovať Videoseminár sa na zameriava na kúpu pozemkov a na čo si dať pozor pri kúpe pozemku a čo by kúpna zmluva na pozemok mala obsahovať kúpa, pozemok, ...

Workshop: Zmluvy z pohľadu Zákonníka práceZáznamGarancia

8.3.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:52

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Videoseminár prináša prierez cez pracovnoprávne vzťahy, ktoré sú upravené ako zmluvy v zákone 311/2001 Z. z.- Zákonníku práce a to konkrétne pracovná zmluva (najmä § 42, § 43) a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 a nasl.): - pracovná zmluva - dohoda o ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Workshop: Príprava zmlúv v stavebníctveZáznamGarancia

21.2.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:34

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Lektor vo videoseminári poukazuje na bežné problémy, s ktorými sa stretáva pri uzatváraní zmlúv ohľadom výstavby domu alebo rekonštrukcie a na praktických príkladoch upozorňuje na nedostatky v zmluvách a na spôsob, ako chybám predchádzať a ako ich riešiť. Lektor vo videoseminári ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Workshop: Nájomná zmluva na nebytové priestory - na čo si dať pozorZáznamGarancia

27.1.2022, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:07

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. V rámci témy nájomnej zmluvy na nebytové priestory sa lektor vo webinári nevenuje len zákonnému zneniu problematiky, ale priblíži aj praktické príklady. Poukazuje najmä na rozdiel medzi nájmom bytu a nebytového priestoru, na čo si dať pozor pri prenajímaní a ako ukončiť nájom ...

Prístupné pre: Komplet

Nevymožiteľnosť pohľadávok v roku 2021Záznam

24.5.2021, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Lektor vo videoseminári poukazuje na bežné problémy s vymožiteľnosťou pohľadávok a na praktických príkladoch približuje ako postupovať pri ich vymáhaní. Lektor vo videoseminári poukazuje na bežné problémy s vymožiteľnosťou pohľadávok a na praktických príkladoch približuje ako ...

Na čo si dať pozor pri predaji nehnuteľnosti v roku 2021Záznam

21.5.2021, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:40

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Videoseminár približuje najmä praktické situácie ariešenia vproblematike kúpy apredaja nehnuteľnosti vroku 2021, aké sú rozdiely pri kúpe domu, bytu či nebytového priestoru, čo všetko má obsahovať kúpna zmluva ahlavne ako aakým chybám predchádzať pri kúpno-predajných vzťahoch. ...

Prístupné pre: Komplet

Nájomné počas COVID -19 (nárok na zľavu a pomoc štátu)Záznam

24.6.2020, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:21:06

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Obdobie pandémie COVID -19 spôsobilo značné komplikácie nájomcom, ktorí ako podnikatelia neboli schopní platiť prenajímateľom nájomné, resp. ho neplatili vplnej výške. Štát sa prijatím novely zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v právnych predpisoch pre bytové a nebytové priestory v roku 2020Záznam

5.2.2020, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:49

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Príspevok rieši tri posledné novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, dve menšie a jednu rozsiahlejšiu, prijatú novelou č. 283/2019 Z. z. Okrem spresnení v zákone poukazuje aj na niektoré zásadné zmeny, pričom ale najmä pri rozsiahlej novele ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny právnych predpisov pre živnostníkov (SZČO) od 1.1.2020Záznam

19.12.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:10:28

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Príspevok poukazuje na drobné úpravy v živnostenskom zákone v poslednej dobe, ktoré zásadným spôsobom nemenia samotný zákon, ide o upresnenia. Napr. novela 356/2019 Z. z. vymedzila novú činnosť, ktorá nie je živnosťou (vzdelávacia činnosť a sprievodcovská činnosť vykonávaná podľa ...

Prístupné pre: Komplet

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na rozdiel medzi spoločníkom akonečným užívateľom ...

Prístupné pre: Komplet

Najčastejšie chyby v kúpnych zmluváchZáznam

13.9.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:21:35

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. Autor v príspevku poukazuje na bežné problémy, s ktorými sa stretáva pri uzatváraní kúpnych zmlúv, na praktických príkladoch upozorňuje na nedostatky v zmluvách a na spôsob, ako chybám predchádzať a ako ich riešiť. Nezameriava sa len na kúpne zmluvy k nehnuteľnostiam, ale aj na ...

Prístupné pre: Komplet

Vymáhanie pohľadávokZáznam

16.7.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:16

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. V prezentovanom videu skúmame rôzne situácie v obchode, kde jedna strana si svoju povinnosť splnila - veriteľ (dodala tovar, poskytla službu) a druhá strana (dlžník)za poskytnuté plnenie nezaplatila riadne a včas. Zaoberáme sa zabezpečovacími mechanizmami, ako predchádzať neuhradeniu ...

Prístupné pre: Komplet

Nezaplatenie faktúry alebo záväzku ako trestný činZáznam

18.6.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:18:46

... JUDr. Ivan Syrový, PhD. V príspevku sa venujem rozlišovaniu situácií, keď prijímateľ služby alebo tovaru neuhradí svoj dlh s ohľadom na to, kedy sa môže jednať o trestný čin a kedy len o civilný záväzok. Autor poukazuje nielen na klasické obchodnoprávne vzťahy, ale aj na vzťahy zamestnávateľ - zamestnanec ...

Prístupné pre: Komplet
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Fotografie a ich použitie z hľadiska GDPR v roku 2022

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 7.7.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Najnovšie zmeny v Zákonníku práce v roku 2022

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 8.7.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
júl 2022
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...