dnes je 4.7.2022

Lektori
JUDr. Marek Šmid, LLB.
JUDr. Marek Šmid, LLB.

Je partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak so sídlom v Bratislave. Spoločne s jeho tímom poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie obchodným spoločnostiam, verejným inštitúciám, ako aj fyzickým osobám a to v rôznych oblastiach práva vrátane pracovného práva. Svoje skúsenosti nadobudol počas svojej viac ako 10-ročnej praxe v advokácií na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2022ZáznamGarancia

23.5.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:55

... JUDr. Marek Šmid, LLB. Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR. Jedná sa o 16. novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022ZáznamGarancia

24.2.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:01

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR. Jedná sa o 16. novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu ...

Prístupné pre: Komplet

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumersZáznamGarancia

27.12.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:55

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Na tomto webinári bude autor prednášať vanglickom jazyku na tému „Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom“. Na tomto webinári bude ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o verejnom obstarávaní (stav k 26.11.2021)ZáznamGarancia

8.12.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:30

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR. Jedná sa o 16. novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu ...

Prístupné pre: Komplet

Konkrétny príklad verejného obstarávania obce na stavebné práceZáznamGarancia

3.12.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:59

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Témou videoseminára je problematika stavebných prác, ktoré musia riešiť obce pri verejných obstarávaniach. Rovnako sa venuje problematike zadávania zákaziek týkajúcich sa výstavby a kúpy nájomných bytov, neoprávnenému aplikovaniu výnimky ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31.3.2022ZáznamGarancia

27.10.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:12

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR.Jedná sa o16. novelu zákona overejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu kpovinnosti ...

Prístupné pre: Komplet

Ako sa brániť proti korekciám - súdna praxZáznamGarancia

13.10.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:46

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Finančné opravy (korekcie) v eurofondových projektoch. Komplikovaná téma, o ktorú sa prijímatelia začnú zaujímať, až keď čelia likvidačným korekciám. Ako na korekcie nahliadajú príslušné súdy SR? Videoseminár sa tentokrát sústreďuje ...

Prístupné pre: Komplet

Finančné korekcie (pokuty) z hľadiska verejného obstarávania a obec - ako obec brániť?Záznam

20.8.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:24

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Finančné opravy (korekcie) v eurofondových projektoch. Komplikovaná téma, o ktorú sa prijímatelia začnú zaujímať, až keď čelia likvidačným korekciám. Počas webinára sa dozviete ako korekciám predchádzať, dodržať prísne formálne zákonné ...

Prístupné pre: Komplet

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom - videoseminár je v anglickom jazykuZáznam

20.7.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:36

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. V tomto videoseminári autor prednáša vanglickom jazyku na tému "Regulation (EU) No 1169/2011 of the European parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers ". V tomto videoseminári ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 29. 6. 2021)Záznam

7.7.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:06

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 21.5.2021)Záznam

28.5.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:30

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 27.4.2021)Záznam

5.5.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:41

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Lektor vo videoseminári pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa hlavne na návrh novely zákona overejnom obstarávaní ...

Prístupné pre: Komplet

Verejné obstarávanie pre vysoké školy v roku 2021ZáznamGarancia

29.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:59

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Lektor sa zameriava na tému verejného obstarávania, keď verejným obstarávateľom je vysoká škola. Videoseminár sa venuje otázke uplatňovania postupov verejného obstarávania v prípade vysokých škôl a rovnako aj vybraným problémom vysokých ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 19.3.2021)Záznam

25.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:06

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa hlavne na návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 8.januára ...

Prístupné pre: Komplet

Verejné obstarávanie pre stredné školy v roku 2021ZáznamGarancia

25.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:51

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Predmetom videoseminára je verejné obstarávanie pre stredné školy. Tematicky sa zaoberá uplatňovaním postupov verejného obstarávania pri stredných školách, vzťahom škôl a zriaďovateľov v kontexte verejného obstarávania a konkrétnymi ...

Prístupné pre: Komplet

Verejné obstarávanie pre materské a základné školy v roku 2021ZáznamGarancia

24.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:45

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Lektor sa vo videoseminári zameriava na najčastejšie problémy aotázky súvisiace sverejným obstarávaním materských azákladných škôl ato prostredníctvom oboznamovania sa smetodikou arozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie SR ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 19.2.2021)ZáznamGarancia

25.2.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:06

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa hlavne na návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 8.januára ...

Prístupné pre: Komplet

Nové povinnosti v oblasti potravinového právaZáznam

4.2.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:47

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Videoseminár sa aktuálne venuje zmenám, ktoré nastali v oblasti potravinového práva. Lektor približuje tri relevantné oblasti, a to je schválenie novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorou sa do našej legislatívy zavádza ...

Prístupné pre: Komplet

Súťaž návrhov - nový pohľadZáznam

27.1.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:46

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. JUDr. Marek Šmid sa vo videoseminári venuje súťažným návrhom. JUDr. Marek Šmid sa vo videoseminári venuje súťažným návrhom. súťažný návrh Úvod Rozhodnutie ÚVO - RADA ...

Prístupné pre: Komplet

Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2021 (stav k 19.1.2021)ZáznamGarancia

21.1.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:34

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa na pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní a hovorí aj o ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2021 (stav k 11.12.2020)Záznam

16.12.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:16

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu verejného obstarávania. Poukazuje na novely zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2020, a to konkrétne zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ...

Prístupné pre: Komplet

Vrátenie zaplateného mýta v Nemecku - ako ho vymôcť späť?Záznam

8.12.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:13:18

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Videoseminár reaguje na tému vrátenia zaplateného mýta vNemecku azodpovedá aj na otázku, ako časť preplatku vymôcť späť. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (ESD) z 28. októbra 2020 vyplýva, že Nemecko pri výpočte mýtnych poplatkov ...

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2020 (stav k 6.11.2020)Záznam

16.11.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:55

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu verejného obstarávania. Poukazuje na novely zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2020, a to konkrétne zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ...

Prístupné pre: Komplet

Celoštátne testovanie COVID-19 - čo to bude znamenať pre zamestnávateľa?Záznam

30.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Mgr. Michal Homola, Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Mgr. Michal Homola, Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Celoštátne testovanie COVID-19 - čo to bude znamenať pre zamestnávateľa? Celoštátne testovanie COVID-19 - čo to bude znamenať pre zamestnávateľa? COVID-19, testovanie, zamestnanec, zamestnávateľa, celoplošné testovanie ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020 (stav k 30.10.2020)Záznam

30.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:28

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v ohľadom celoplošného testovania z pohľadu obecného zriadenia.Poukazuje na zákonné možnosti samosprávy obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020 (stav k 23.10.2020)Záznam

28.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:05

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti samosprávy obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020 (stav k 16.10.2020)Záznam

23.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:50

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti samosprávy obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020 (stav k 9. 10. 2020)Záznam

19.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:50

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti samosprávy obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2020 (stav k 8.10.2020)Záznam

13.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:15

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve zpohľadu verejného obstarávania. Poukazuje na novely zákona overejnom obstarávaní, ktoré nadobudli účinnosť vroku 2020, ato konkrétne zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti samosprávy v roku 2020 (stav k 18.9.2020)Záznam

5.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:32

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti samosprávy obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2020Záznam

24.9.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:59

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu verejného obstarávania. Poukazuje na novely zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2020, a to konkrétne zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti samosprávy v roku 2020 (stav k 4. 9. 2020)Záznam

10.9.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:54

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu samosprávy. Poukazuje na zákonné povinnosti zriaďovateľov škôl v súvislosti so začiatkom školského roka a prijatými opatreniami Ministerstva školstva počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom ...

Prístupné pre: Komplet

Opatrenia pre podnikateľov a praktické poznatky z praxeZáznam

26.8.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:29:33

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatívnom dianí v súvislosti s balíkom opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020Záznam

26.8.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:19

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020Záznam

21.8.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:40

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálna situácia pre školy, ktorých zriaďovateľom je obecZáznam

23.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:39

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálnu situácia vo veci škôl a koronavírusu z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obce pri zriaďovaní školy, metodické usmernenie v otázke letných škôl, venuje sa štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020Záznam

23.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:01

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu ...

Prístupné pre: Komplet

LEX KORONA: 114 opatrení pre podnikateľovZáznam

7.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:55

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Vláda SR schválila balík opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska ...

Prístupné pre: Komplet

Riešenie problematických otázok obcí a samospráv - stav k 25. 06. 2020Záznam

6.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:06

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obce a samosprávy a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného ...

Prístupné pre: Komplet

Nájomné a prenájom z pohľadu uzatvorených zmlúv v čase COVID-19Záznam

18.5.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:54

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal, s.r.o. Webinár sa týka nových opatrení, ktorých účelom je riešenie otázky nájmov. Konkrétne teda nemožnosti vypovedať nájomcu vprípade neplatenia nájomného za apríl až jún. Taktiež sa venujeme aj iným možnostiam ukončenia nájomných zmlúv, ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti obcí v čase COVID-19 - stav k 15. 5. 2020Záznam

15.5.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:59

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Videoseminár sa týka noviniek v oblasti Povinností obci v čase obmedzení spôsobených šírením vírusu COVID-19, resp. opatreniami vydanými ako reakcia na tento vírus. Témy sa týkajú fungovania detských ihrísk, cirkevných o civilných obradov ...

Prístupné pre: Komplet

Obedy zadarmo alebo dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. januára 2019Záznam

27.12.2018, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:12:03

... JUDr. Marek Šmid, LLB. Videoseminár sa týka nových legislatívnych zmien, na základe ktorých dôjde k poskytovaniu dotácií na stravovanie detí v materských školách a na základných školách. Zmeny budú účinné od 1. januára 2019 a od 1. septembra 2019. Videoseminár sa týka nových legislatívnych zmien, na ...

Prístupné pre: Komplet

Výber legislatívnych zmien za júl a august 2018Záznam

13.9.2018, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:03

... JUDr. Marek Šmid, LLB. Videoseminár sa venuje vybraným legislatívnym zmenám v mesiaci júl a august 2018, ako aj možným zmenám vo fázach pred prijatím zmien Národnou radou SR. Videoseminár sa venuje vybraným legislatívnym zmenám v mesiaci júl – august 2018, ako aj možným zmenám vo fázach pred prijatím ...

Prístupné pre: Komplet

Hlavné zmeny v ochrane osobných údajov podľa GDPRZáznam

15.6.2018, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:45

... JUDr. Marek Šmid, LLB. Videoseminár sa venuje vybraným zmenám oblasti systému ochrany osobných údajov. Zmena v systéme ochrany osobných údajov nastala na území SR najmä v súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní od novembra 2017ZáznamGarancia

4.1.2018, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:13:22

... JUDr. Marek Šmid, LLB. Prehľad zmien, ktoré nastali v zákone o verejnom obstarávaní v zmysle noviel č. 248/2017 Z.z. a č. 264/2017 Z.z. Lektor v úvode uvedie taktiež prehľad zmien v zákone o verejnom obstarávaní od jeho prijatia. Prehľad zmien, ktoré nastali v zákone o verejnom obstarávaní v zmysle noviel ...

Prístupné pre: Komplet
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Fotografie a ich použitie z hľadiska GDPR v roku 2022

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 7.7.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Najnovšie zmeny v Zákonníku práce v roku 2022

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 8.7.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
júl 2022
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...