dnes je 25.9.2023

Lektori
JUDr. Marek Šmid, LLB.
JUDr. Marek Šmid, LLB.

Je partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak so sídlom v Bratislave. Spoločne s jeho tímom poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie obchodným spoločnostiam, verejným inštitúciám, ako aj fyzickým osobám a to v rôznych oblastiach práva vrátane pracovného práva. Svoje skúsenosti nadobudol počas svojej viac ako 10-ročnej praxe v advokácií na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Zákon o potravinách - aktuálne novinky (právny stav k 30.1.2023)ZáznamGarancia

9.2.2023, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:37

... Vo videoseminári vám priblížime najdôležitejšie zmeny novelizovaného zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a ich prebiehajúcu implementáciu v praxi vzhľadom na rozhodovaciu prax súdov. Vysvetlíme ciele návrhu opatrenia, ktorým sa mení Potravinový kódex, najmä z hľadiska duplicity právnej úpravy. V súvislosti ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2023ZáznamGarancia

19.12.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:32

... Vo videoseminári zdôrazníme najdôležitejšie zmeny v ZVO, ktoré nadobúdajú účinnosť v roku 2023. Priblížime navrhované znenie novely ZVO, ktorá je v súčasnosti v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. Vzhľadom na navrhované legislatívne úpravy, podložíme úmysel zákonodarcu pri ...

Prístupné pre: Komplet

Zákon o potravinách v roku 2022ZáznamGarancia

10.10.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:27

... Vo videoseminári vám priblížime najdôležitejšie zmeny novelizovaného zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách a ich prebiehajúcu implementáciu v praxi. V súvislosti so základnou legislatívou potravinového práva na Slovensku poukážeme okrem iného na potravinovú politiku v Európskej únií a jej kľúčové ciele ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2022ZáznamGarancia

23.5.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:55

... Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR. Jedná sa o 16. novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky zapísané v zozname, ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022Záznam

24.2.2022, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:01

... Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR. Jedná sa o 16. novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky zapísané v zozname, ...

Prístupné pre: Komplet

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumersZáznamGarancia

27.12.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:55

... Na tomto webinári bude autor prednášať vanglickom jazyku na tému „Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom“. Na tomto webinári bude autor prednášať v anglickom jazyku na tému „Nariadenie Európskeho ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o verejnom obstarávaní (stav k 26.11.2021)Záznam

8.12.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:30

... Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR. Jedná sa o 16. novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky zapísané v zozname ...

Prístupné pre: Komplet

Konkrétny príklad verejného obstarávania obce na stavebné práceZáznam

3.12.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:59

... Témou videoseminára je problematika stavebných prác, ktoré musia riešiť obce pri verejných obstarávaniach. Rovnako sa venuje problematike zadávania zákaziek týkajúcich sa výstavby a kúpy nájomných bytov, neoprávnenému aplikovaniu výnimky zo ZVO, všeobecnému metodickému usmerneniu ÚVO č. 1/2018, finančným ...

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31.3.2022Záznam

27.10.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:12

... Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR.Jedná sa o16. novelu zákona overejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu kpovinnosti používať elektronické prostriedky zapísané vzozname, ktorý ...

Prístupné pre: Komplet

Ako sa brániť proti korekciám - súdna praxZáznam

13.10.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:46

... Finančné opravy (korekcie) v eurofondových projektoch. Komplikovaná téma, o ktorú sa prijímatelia začnú zaujímať, až keď čelia likvidačným korekciám. Ako na korekcie nahliadajú príslušné súdy SR? Videoseminár sa tentokrát sústreďuje skôr na súdnu prax v rámci obrany proti korekciám, ako na teoretické ...

Prístupné pre: Komplet

Finančné korekcie (pokuty) z hľadiska verejného obstarávania a obec - ako obec brániť?Záznam

20.8.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:24

... Finančné opravy (korekcie) v eurofondových projektoch. Komplikovaná téma, o ktorú sa prijímatelia začnú zaujímať, až keď čelia likvidačným korekciám. Počas webinára sa dozviete ako korekciám predchádzať, dodržať prísne formálne zákonné postupy, nastaviť správne zmluvy s dodávateľmi, alebo ako sa nestratiť ...

Prístupné pre: Komplet

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom - videoseminár je v anglickom jazykuZáznam

20.7.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:36

... V tomto videoseminári autor prednáša vanglickom jazyku na tému "Regulation (EU) No 1169/2011 of the European parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers ". V tomto videoseminári autor prednáša v anglickom jazyku na tému „Regulation (EU) No ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 29. 6. 2021)Záznam

7.7.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:06

... Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 21.5.2021)Záznam

28.5.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:30

... Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 27.4.2021)Záznam

5.5.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:41

... Lektor vo videoseminári pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa hlavne na návrh novely zákona overejnom obstarávaní zo dňa 8.januára 2021, ktorá sa snaží zmeniť stav týkajúci sa dotovaných ...

Prístupné pre: Komplet

Verejné obstarávanie pre vysoké školy v roku 2021Záznam

29.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:59

... Lektor sa zameriava na tému verejného obstarávania, keď verejným obstarávateľom je vysoká škola. Videoseminár sa venuje otázke uplatňovania postupov verejného obstarávania v prípade vysokých škôl a rovnako aj vybraným problémom vysokých škôl pri verejnom obstarávaní, tak ako ich poznáme z praxe. Lektor ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 19.3.2021)Záznam

25.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:06

... Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa hlavne na návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 8.januára 2021, ktorá sa snaží zmeniť stav týkajúci sa dotovaných subjektov v ...

Prístupné pre: Komplet

Verejné obstarávanie pre stredné školy v roku 2021Záznam

25.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:51

... Predmetom videoseminára je verejné obstarávanie pre stredné školy. Tematicky sa zaoberá uplatňovaním postupov verejného obstarávania pri stredných školách, vzťahom škôl a zriaďovateľov v kontexte verejného obstarávania a konkrétnymi problémami, ktoré trápia stredné školy pri verejnom obstarávaní. Predmetom ...

Prístupné pre: Komplet

Verejné obstarávanie pre materské a základné školy v roku 2021Záznam

24.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:45

... Lektor sa vo videoseminári zameriava na najčastejšie problémy aotázky súvisiace sverejným obstarávaním materských azákladných škôl ato prostredníctvom oboznamovania sa smetodikou arozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie SR. Tematicky sa zaoberá uplatňovaním postupov verejného obstarávania ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 19.2.2021)Záznam

25.2.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:06

... Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa hlavne na návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 8.januára 2021, ktorá sa snaží zmeniť stav týkajúci sa dotovaných subjektov v ...

Prístupné pre: Komplet

Nové povinnosti v oblasti potravinového právaZáznam

4.2.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:47

... Videoseminár sa aktuálne venuje zmenám, ktoré nastali v oblasti potravinového práva. Lektor približuje tri relevantné oblasti, a to je schválenie novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorou sa do našej legislatívy zavádza register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií ...

Prístupné pre: Komplet

Súťaž návrhov - nový pohľadZáznam

27.1.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:46

... JUDr. Marek Šmid sa vo videoseminári venuje súťažným návrhom. JUDr. Marek Šmid sa vo videoseminári venuje súťažným návrhom. súťažný návrh Úvod Rozhodnutie ÚVO - RADA ...

Prístupné pre: Komplet

Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2021 (stav k 19.1.2021)Záznam

21.1.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:34

... Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa na pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní a hovorí aj o skúsenostiach s uplatňovaním zákona v praxi. Lektor pravidelne informuje ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2021 (stav k 11.12.2020)Záznam

16.12.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:16

... Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu verejného obstarávania. Poukazuje na novely zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2020, a to konkrétne zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 62/2020 Z. ...

Prístupné pre: Komplet

Vrátenie zaplateného mýta v Nemecku - ako ho vymôcť späť?Záznam

8.12.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:13:18

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Videoseminár reaguje na tému vrátenia zaplateného mýta vNemecku azodpovedá aj na otázku, ako časť preplatku vymôcť späť. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora (ESD) z 28. októbra 2020 vyplýva, že Nemecko pri výpočte mýtnych poplatkov ...

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2020 (stav k 6.11.2020)Záznam

16.11.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:55

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu verejného obstarávania. Poukazuje na novely zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2020, a to konkrétne zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ...

Prístupné pre: Komplet

Celoštátne testovanie COVID-19 - čo to bude znamenať pre zamestnávateľa?Záznam

30.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Mgr. Michal Homola, Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Mgr. Michal Homola, Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Celoštátne testovanie COVID-19 - čo to bude znamenať pre zamestnávateľa? Celoštátne testovanie COVID-19 - čo to bude znamenať pre zamestnávateľa? COVID-19, testovanie, zamestnanec, zamestnávateľa, celoplošné testovanie ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020 (stav k 30.10.2020)Záznam

30.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:28

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v ohľadom celoplošného testovania z pohľadu obecného zriadenia.Poukazuje na zákonné možnosti samosprávy obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020 (stav k 23.10.2020)Záznam

28.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:05

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti samosprávy obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020 (stav k 16.10.2020)Záznam

23.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:50

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti samosprávy obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne témy pre verejnú správu a samosprávu v roku 2020 (stav k 9. 10. 2020)Záznam

19.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:50

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti samosprávy obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2020 (stav k 8.10.2020)Záznam

13.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:15

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve zpohľadu verejného obstarávania. Poukazuje na novely zákona overejnom obstarávaní, ktoré nadobudli účinnosť vroku 2020, ato konkrétne zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti samosprávy v roku 2020 (stav k 18.9.2020)Záznam

5.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:32

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti samosprávy obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2020Záznam

24.9.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:59

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu verejného obstarávania. Poukazuje na novely zákona o verejnom obstarávaní, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2020, a to konkrétne zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti samosprávy v roku 2020 (stav k 4. 9. 2020)Záznam

10.9.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:54

... Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu samosprávy. Poukazuje na zákonné povinnosti zriaďovateľov škôl v súvislosti so začiatkom školského roka a prijatými opatreniami Ministerstva školstva počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu samosprávy. ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020Záznam

26.8.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:19

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu ...

Prístupné pre: Komplet

Opatrenia pre podnikateľov a praktické poznatky z praxeZáznam

26.8.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:29:33

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatívnom dianí v súvislosti s balíkom opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020Záznam

21.8.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:40

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálna situácia pre školy, ktorých zriaďovateľom je obecZáznam

23.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:39

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálnu situácia vo veci škôl a koronavírusu z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obce pri zriaďovaní školy, metodické usmernenie v otázke letných škôl, venuje sa štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020Záznam

23.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:01

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu ...

Prístupné pre: Komplet

LEX KORONA: 114 opatrení pre podnikateľovZáznam

7.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:55

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Vláda SR schválila balík opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska ...

Prístupné pre: Komplet

Riešenie problematických otázok obcí a samospráv - stav k 25. 06. 2020Záznam

6.7.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:06

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obce a samosprávy a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného koronavírusom. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného ...

Prístupné pre: Komplet

Nájomné a prenájom z pohľadu uzatvorených zmlúv v čase COVID-19Záznam

18.5.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:54

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal, s.r.o. Webinár sa týka nových opatrení, ktorých účelom je riešenie otázky nájmov. Konkrétne teda nemožnosti vypovedať nájomcu vprípade neplatenia nájomného za apríl až jún. Taktiež sa venujeme aj iným možnostiam ukončenia nájomných zmlúv, ...

Prístupné pre: Komplet

Povinnosti obcí v čase COVID-19 - stav k 15. 5. 2020Záznam

15.5.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:59

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Videoseminár sa týka noviniek v oblasti Povinností obci v čase obmedzení spôsobených šírením vírusu COVID-19, resp. opatreniami vydanými ako reakcia na tento vírus. Témy sa týkajú fungovania detských ihrísk, cirkevných o civilných obradov ...

Prístupné pre: Komplet
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ako uzavrieť účtovníctvo po smrti podnikateľa

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 26.9.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 27.9.2023

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...