dnes je 1.12.2022

Input:

Novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31.3.2022

27.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:12

Kapitoly videa

Videoseminár sa venuje otázke novelizácie zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorú 7. októbra schválila Národná rada SR. Jedná sa o 16. novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudne účinnosť 31.marca 2022, vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky zapísané v zozname, ktorý stanovuje novela, s účinnosťou od 1. augusta 2022, vo vzťahu k povinnosti využívania odborných garantov vo verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024.

Videoseminár spracúva najdôležitejšie zmeny, ktoré novela zákona prinesie:

  • Zrýchlenie a zjednodušenie verejných nákupov
  • Nekalé praktiky vo verejnom obstarávaní
  • Nekalé praktiky vo verejnom obstarávaní
  • Profesionalizácia
  • Transparentnosť a posilnenie verejnej kontroly
  • Zníženie administratívnej záťaže
  • Elektronizácia VO

JUDr. Marek Šmid, LLB.

JUDr. Marek Šmid, LLB.

Je partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak so sídlom v Bratislave. Spoločne s jeho tímom poskytuje právne poradenstvo a zastupovanie obchodným spoločnostiam, verejným inštitúciám, ako aj fyzickým osobám a to v rôznych oblastiach práva vrátane pracovného práva. Svoje skúsenosti nadobudol počas svojej viac ako 10-ročnej praxe v advokácií na Slovensku, ako aj v zahraničí.