dnes je 25.2.2021

Najnovšie videosemináre

Pracovnoprávne vzťahy a vyslanie zamestnancov po BrexiteZáznamGarancia

22.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:43

... JUDr. Lucia Sabová Danková Lektorka približuje informácie a právne predpisy, ktoré spravujú ako môžu slovenskí zamestnávatelia ďalej poskytovať služby aslovenskí občania pracovať vo Veľkej Británii, resp. čo so zamestnancami, ktorí prišli alebo prídu na územie Slovenskej republiky po Brexite. Videoseminár ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Prípravné trhové konzultácie z pohľadu verejných obstarávateľov a uchádzačovZáznamGarancia

17.2.2021, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:13

... Mgr. Jozef Kubinec, MSc Verejný obstarávateľ je pred vyhlásením súťaže oprávnený vykonať tzv. trhové konzultácie na účely prípravy súťaže a informovania hospodárskych subjektov o plánovanej súťaži. Prípravné trhové konzultácie však môžu slúžiť verejným obstarávateľom aj na podporu inovatívnych riešení ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Sedavý spôsob života, zdravie a výživaZáznamGarancia

15.2.2021, MUDr. Boris Bajer, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:01

... MUDr. Boris Bajer, PhD. Nie len momentálne, ale už niekoľko rokov žijeme život, kedy sedíme viac, ako kedykoľvek v histórii ľudstva. Nie len momentálne, ale už niekoľko rokov žijeme život, kedy sedíme viac, ako kedykoľvek v histórii ľudstva. Technologický pokrok nás pripútava ku stoličke, kancelárskemu ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2020ZáznamGarancia

12.2.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:32

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Videoseminár je zameraný na všeobecné informácie ohľadom účtovnej závierky pre podnikateľov za rok 2020 a postupov na úspešné zvládnutie zostavenia, schválenia a zverejnenia účtovnej závierky. Lektor sa zameriava na najväčšie problémy, ktoré sa pri zostavovaní účtovnej závierky ...

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 28.1.2021)ZáznamGarancia

11.2.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:32

... PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová Videoseminár reaguje na aktuálne otázky účastníkov zpraxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu kuplatňovaniu zmien vzákone osociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne aostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

BOZP a značenie v administratíve a vo výrobe v roku 2021ZáznamGarancia

10.2.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:23

... Bc. Michal Pecek Videoseminár sa venuje BOZP značeniu v administratíve a vo výrobe, resp. logistike. Lektor sa zameral na značenia na rizikové práce, ale aj bežné značenia, ktoré si ľudia niekedy ani neuvedomujú. Zásadný rozdiel v značení je pri el. zariadeniach, pri chemikáliách alebo skladoch, poprípade ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Zmeny vo výkazoch DPH od 1.1.2021ZáznamGarancia

9.2.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:24

... Ing. Vladimír Bartoš Cieľom videoseminára je priblíženie nového vzoru daňového priznania k DPH platného od roku 2021, ktorý vznikol v súvislosti s novelou zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2021. Súčasťou videoseminára sú aj viaceré ilustratívne príklady, akým spôsobom sa príslušné zdaniteľné obchody ...

Zmena ornej pôdy na stavebný pozemokZáznamGarancia

8.2.2021, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:55

... Mgr. Ivan Poruban Účelom videoseminára je predstaviť legislatívny rámec problematiky zmeny ornej pôdy na stavebný pozemok, uviesť výklad kľúčových pojmov, rovnako aj popísať jednotlivé kroky v rámci praktickej prípadovej štúdie, ktoré sú potrebné vykonať, aby vlastník ornej pôdy, ktorý má záujem podnikať ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Bitcoin - základné informácie pre podnikateľov (čo to je, možnosti využitia v podnikaní)ZáznamGarancia

8.2.2021, Mgr. Dušan Matuška, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:59

... Mgr. Dušan Matuška Počas webinára vám lektor priblíži tému Bitcoin, prečo táto kryptomena vznikla a akú má pridanú hodnotu pre ľudí či podnikateľov. Ukáže vám ako ho firmy využívajú vo svete ako aj na Slovensku a zodpovie vaše otaky. Tiež vám odporučí ďalšie kroky v tejto téme. Počas webinára vám lektor ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Nové povinnosti v oblasti potravinového právaZáznamGarancia

4.2.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:47

... JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o. Videoseminár sa aktuálne venuje zmenám, ktoré nastali v oblasti potravinového práva. Lektor približuje tri relevantné oblasti, a to je schválenie novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorou sa do našej legislatívy zavádza ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Register partnerov verejného sektoraZáznamArchív

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2018ZáznamArchív

28.11.2017, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:06

Videozáznam sumarizuje legislatívne schválené zmeny v mzdovej oblasti platné od 1.1.2018. V oblasti Zákonníka práce si prejdeme hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov a príplatkov ku mzde. V oblasti sociálneho poistenia si ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznamGarancia

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli ...

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19ZáznamGarancia

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZáznamGarancia

4.5.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 64/2021 Z.z. k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu (vyšlo dňa: 15.2.2021 v čiastke č. 23)
  • 66/2021 Z.z. novela zák. č. 442/2002 Z. z. a č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 16.2.2021 v čiastke č. 24)
  • 67/2021 Z.z. novela zák. č. 329/2018 Z. z. a č. 587/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.2.2021 v čiastke č. 24)
  • 68/2021 Z.z. novela zák. č. 161/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 16.2.2021 v čiastke č. 24)
  • 72/2021 Z.z. novela zák. č. 45/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 18.2.2021 v čiastke č. 26)
  • 73/2021 Z.z. novela zák. č. 125/2006 Z. z. a č. 124/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 18.2.2021 v čiastke č. 26)
  • 74/2021 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií (vyšlo dňa: 18.2.2021 v čiastke č. 26)
  • 76/2021 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 19.2.2021 v čiastke č. 27)
  • 78/2021 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021 (vyšlo dňa: 19.2.2021 v čiastke č. 27)
  • 81/2021 Z.z. novela zák. č. 363/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 20.2.2021 v čiastke č. 28)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

11.3.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

15.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

EIA alebo posudzovanie vplyvov na životné prostredie a stavebné konanie

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 26.2.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Vývoj rekodifikácie stavebného práva na Slovensku

Lektor: JUDr. Milan Sklenár

Dátum: 26.2.2021

Čas konania: 14:30 - 15:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
február 2021
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2021 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...