dnes je 22.10.2021

Input:

Informačný systém odpadového hospodárstva - ISOH

29.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:38

Kapitoly videa

Informačný systém odpadového hospodárstva znamená elektronizáciu aj v odpadovom hospodárstve. Pripravovaný informačný systém sprehľadní pohyb o každom odpade. Digitalizácia údajov o odpadoch prinesie viac transparentnosti do nakladania s nimi. Videoseminár upozorňuje na veľké zmeny v evidencii a posielaní dát a pomáha pripraviť sa na tieto zmeny, ktoré ISOH prinesie oproti súčasnej evidencii odpadov.

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.