dnes je 22.5.2022

Input:

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

6.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:52

Kapitoly videa

Pravidelný webinár aktualít z oblasti sociálneho poistenia sa pokúsi zhrnúť novinky v zákone o sociálnom poistení za ostatné obdobie a chronologicky sa vracia aj k jednotlivým platným zmenám z ostatného roka. Ako napr.:

- koniec núdzového stavu k 22.02.2022 do 24:00, ale mimoriadna situácia stále trvá.

- odklad splatnosti poistného za február 2022

- MU MZ SR k ošetrovnému – účinné od 14. januára 2022 povinná školská dochádzka (aj posledný rok predškolskej prípravy dieťaťa) a nárok na pandemické OČR, nové účinné od 10. februára 2022

- Nové MU MZ SR pre postup všeobecných lekárov – nemocenské od 07.03.2022

- ostatná novela zákona o sociálnom poistení č. 412/2021 Z. z..

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.