dnes je 22.9.2023

Lektori
Ing. Peter Gallovič
Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

20.9.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:21

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

4.9.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:03

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

21.6.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:36

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

29.5.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:51

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

25.4.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:26

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

24.3.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:30

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023ZáznamGarancia

27.2.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:16

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023 (právny stav k 1.1.2023)ZáznamGarancia

6.2.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:35

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023 (právny stav k 12.12.2022)ZáznamGarancia

19.12.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:48

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023 (právny stav k 29.11.2022)ZáznamGarancia

14.12.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:26

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023 (právny stav k 14.11.2022)ZáznamGarancia

14.11.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:02

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023 (právny stav k 17.10.2022)ZáznamGarancia

17.10.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:30

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v skládkovaní odpadov od 1.1.2023ZáznamGarancia

12.9.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:16

... Témou webinára sú zmeny v právnych predpisoch súvisiace so skládkovaním odpadov od 1.1.2023. Hlavnou zmenou je odklon biologicky rozložiteľných odpadov z procesu skládkovania odpadov a to jednak zákazom ich skládkovania a jednak povinnou úpravou hlavne zmesového komunálneho odpadu. Obce a mestá budú ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023 (právny stav k 11.8.2022)Záznam

11.8.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:58

... Úvodom webinára sú informácie o súčasnom stave právnych predpisov v odpadovom hospodárstve s poukázaním na poslene schválené zmeny a pripravované zmeny. Hlavná časť webinára je venovaná zmenám platným od 1.1.2023, respektíve koncom roku 2022. V závere je prehľad posledné schválených zmien vo vykonávacích ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022Záznam

16.5.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:32

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Pripravované zmeny v zákone o odpadoch- stavebné odpadyZáznam

13.4.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:48

... Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do legislatívneho konania ďalšiu novelu zákona o odpadoch, ktorá sa bude týkať nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. Cieľom tejto novely je opätovné použitie a recyklácia stavebného odpadu a odpadu z demolácie do výšky najmenej 70 % hmotnosti ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 17. 2. 2022)Záznam

24.2.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:02

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Ohlasovacie povinnosti v odpadovom hospodárstve za rok 2021Záznam

15.2.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:34

... Vo videoseminári sa Ing. Peter Gallovič venuje ohlasovacím povinnostiam v odpadovom hospodárstve za rok 2021. Vo videoseminári sa Ing. Peter Gallovič venuje ohlasovacím povinnostiam v odpadovom hospodárstve za rok 2021. ohlasovacie povinnosti, gallovič, odpady, odpadové hospodárstvo Úvod Právne predpisy ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 21. 1. 2022)Záznam

31.1.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:20

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Osobité výrobky z plastov- povinnosti výrobcov a distribútorovZáznam

26.1.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:06

... V rámci zmien v zákone o odpadoch, ktoré platia pre rok 2022, si v tomto webinári priblížime aktuálnu tému osobitných výrobkov z plastov, ktorého ustanovenie zákona začalo platiť 1.12.2021. V rámci zmien v zákone o odpadoch, ktoré platia pre rok 2022, si v tomto webinári priblížime aktuálnu tému osobitných ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 8.12.2021)Záznam

16.12.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:42

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022 (stav k 11.11.2021)Záznam

19.11.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:01

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Školský zber odpadov v roku 2021 a 2022Záznam

27.10.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:05

... Videoseminárom získate prehľad o odpadovom hospodárstve v podmienkach škôl, a to konkrétne požiadavky na školský zber, ktorý má určité špecifiká súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi v obciach a mestách. Lektor sa konkrétne venuje legislatívnym požiadavkám- zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 a v roku 2022 (stav k 13.10.2021)Záznam

20.10.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:33

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Informačný systém odpadového hospodárstva - ISOHZáznam

29.9.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:38

... Informačný systém odpadového hospodárstva znamená elektronizáciu aj v odpadovom hospodárstve. Pripravovaný informačný systém sprehľadní pohyb o každom odpade. Digitalizácia údajov o odpadoch prinesie viac transparentnosti do nakladania s nimi. Videoseminár upozorňuje na veľké zmeny v evidencii a posielaní ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 8.9 2021)Záznam

16.9.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:33

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 11. 8. 2021)Záznam

19.8.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:21

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 7. 7. 2021)Záznam

15.7.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:28

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Obec a kuchynský odpad od 1.7.2021 v kockeZáznam

28.6.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:45

... Lektor Ing. Peter Gallovič sa vo videoseminári venuje kuchynskému odpadu a povinnostiam obcí od 1.7.2021. Rozobrali sme si zákon č. 79/2015 Z. z. (zákon o odpadoch) a vyhlášku č. 371/2015 Z. z. (ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch). Lektor Ing. Peter Gallovič sa vo videoseminári ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 15.6.2021)Záznam

24.6.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:36

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 13.5.2021)Záznam

21.5.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:55

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Výroba alko a nealko nápojov v súvislosti so zavedením zálohovania od 1. januára 2022Záznam

21.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:21

... Účelom videoseminára je predstaviť legislatívny rámec problematiky zálohovania jednorazového obalu na nápoje. PET fľaše a plechovky sú cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel. Lektor Ing. Peter Gallovič si s vami prejde všetky dôležité termíny, ktoré musíte dodržať aby ste dodržali zákonné lehoty ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 13.4.2021)Záznam

20.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:48

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Odpady zo školskej jedálne v roku 2021Záznam

25.3.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:34

... Videoseminárom získate prehľad o odpadovom hospodárstve v podmienkach školských jedální od 1.1.2021. Videoseminárom získate prehľad o odpadovom hospodárstve v podmienkach školských jedální od 1.1.2021. škola, odpad, kuchyňa, školská jedáleň, Gallovič Úvod Právne predpisy odpadového hospodárstva Zákon ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 16.3.2021)Záznam

22.3.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:48

... Wideoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Wideoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Pripravované zmeny v zákone o odpadochZáznam

25.2.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:12

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 - zamerané na ohlasovacie povinnostiZáznam

17.2.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:06

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 12.1.2021)Záznam

15.1.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:54

... Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Videoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny vyplývajúce zo zákona o odpadoch pre zberné dvory v roku 2021Záznam

22.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:08

... Ing. Peter Gallovič Zmeny v oblasti komunálnych odpadov - nová definícia, nové prerozdelenie zodpovednosti za nakladanie s komunálnymi odpadmi, zmena zodpovednosti za nastavenie systému triedeného zberu zasiahnu aj do fungovania zberných dvorov. Ako nastaviť tento systém vo VZN obce alebo mesta, čo môže ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2020 a 2021 (stav k 8.12.2020)Záznam

18.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:36

... Ing. Peter Gallovič Prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti. Vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v zákone o odpadoch s účinnosťou v rokoch 2O21, 2022 a 2023Záznam

14.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:08

... Ing. Peter Gallovič Prehľadný prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti. Vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Prehľadný prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v odpadovom hospodárstve pre obce v roku 2021Záznam

11.12.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Ing. Peter Gallovič Nakladanie s komunálnymi odpadmi a hlavne v oblasti triedeného zberu sa od 1.1.2021 výrazne mení a požiadavky, ktoré musia obce a mestá splniť sú pomerne náročné. Od 1.1.2021 budú aj obmedzenia ukladania zmesového komunálneho odpadu na skládky odpadov pre tie obce a mestá, ktoré nesplnia ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2020/2021 (stav k 11.11.2020)Záznam

25.11.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:02

... Ing. Peter Gallovič Ing. Peter Gallovič vo webinári hovorí o najdôležitejších zmenách v pripravovaných novelách zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládky odpadov a vo vykonávacích vyhláškach, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1.1.2021. Ing. Peter Gallovič vo webinári hovorí o najdôležitejších ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2020Záznam

27.10.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:11

... Ing. Peter Gallovič Obsahom videoseminára je pripomenutie všetkých zmien, ktoré boli uskutočnené poslednými novelami zákona o odpadoch s poukázaním na termíny ich platnosti (najmä zmeny od 14. 10. 2020). Obsahom videoseminára je pripomenutie všetkých zmien, ktoré boli uskutočnené poslednými novelami ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Na aké zmeny v zákone o odpadoch by sme sa mali pripraviť?Záznam

18.9.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:56

... Ing. Peter Gallovič Obsahom seminára je pripomenutie zmien, ktoré boli uskutočnené poslednými novelami zákona o odpadoch s poukázaním na termíny ich platnosti ako aj oboznámenie s pripravovanými zmenami vo vykonávacích predpisoch (vyhláškach). Obsahom seminára je pripomenutie zmien, ktoré boli uskutočnené ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch na ktoré by sme sa mali pripraviťZáznam

27.8.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:08

... Ing. Peter Gallovič Oboznámenie s pripravovanými zmenami vo vykonávacích predpisoch (vyhláškach), ktoré sú v legislatívnom procese a ich platnosť je navrhnutá od 1.9.2020 a časť od 1.1.2021. Oboznámenie s pripravovanými zmenami vo vykonávacích predpisoch (vyhláškach), ktoré sú v legislatívnom procese ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v nakladaní s odpadmi od 1.7.2020 a pripravované zmeny vo vykonávacích predpisochZáznam

20.7.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 03:13:38

... Ing. Peter Gallovič platné od 1.7.2020) ako aj oboznámenie s pripravovanými zmenami vo vykonávacích predpisoch (vyhláškach), ktoré sú v legislatívnom procese a ich platnosť je navrhnutá od 1.9.2020 a časť od 1.1.2021. Pripomenutie všetkých zmien, ktoré boli uskutočnené poslednými novelami zákona o odpadoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zákon o odpadoch - prehľad najdôležitejších zmien (stav k 23. 06. 2020)Záznam

30.6.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:51:48

... Ing. Peter Gallovič Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu odpadového hospodárstva. Poukazuje na zákonné možnosti v environmentálnej oblasti a zmeny v nakladaní s odpadmi, ktoré vyplývajú z aktuálne pripravovanej legislatívnej úpravy od 1. 7. 2020. Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu odpadového ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 7. 2020Záznam

27.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 03:06:20

... Ing. Peter Gallovič On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu v legislatíve z pohľadu odpadového hospodárstva. Poukazuje na zákonné možnosti v environmentálnej oblasti a zmeny v nakladaní s odpadmi, ktoré vyplývajú z aktuálne pripravovanej legislatívnej úpravy od 1. 7. 2020. On-line ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19Záznam

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

... Ing. Peter Gallovič Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, rukavice,...) pri jednotlivých subjektoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2020Záznam

4.2.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:02

... Ing. Peter Gallovič Obsahom videa je prehľad najdôležitejších zmien v Zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré boli schválené v NRSR dňa 27.11.2019. Novela zákona prináša úpravy a doplnenia základných pojmov, ruší POH obce, nové zákazy skládkovania odpadov bez predchádzajúcej úpravy, povinnosti prevádzkovateľov ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Obaly - povinnosti výrobcu a individuálne plnenie povinnostíZáznam

8.10.2019, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:54

... Ing. Peter Gallovič Prehľadná inštruktáž charakteristikou výrobcu vyhradeného výrobku, výrobcu obalov, ktorý si môže plniť povinnosti výrobcu aj individuálnym spôsobom, a to získaním individuálnej autorizácie. V inštruktáži sú zachytené aj kritériá, ktoré musí výrobca obalov splniť, aby mohol autorizáciu ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Preprava nebezpečných odpadov na území SRZáznam

19.6.2019, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:18:28

... Ing. Peter Gallovič Predmetom inštruktážneho videa je podrobná analýza ustanovení § 26 zákona o odpadoch a praktické vysvetlenie ich naplnenia. Účelom je charakterizovať jednotlivých účastníkov prepravy: odosielateľ, príjemca, dopravca a vymedzenie ich povinností vpriebehu prepravy ako aj pred apo nej ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov a úroveň vytriedeniaZáznam

3.5.2019, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:21:42

... Ing. Peter Gallovič Prehľad základu nového zákona opoplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko. Prioritne objasnenie povinností obcí amiest pri zaraďovaní jednotlivých druhov komunálneho odpadu anáslednej platby zákonného poplatku. Pri zmesových komunálnych odpadoch aobjemných komunálnych ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch v roku 2018Záznam

2.2.2018, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár sa venuje zákonu o odpadoch a vykonávacím predpisom k zákonu. Vo videoseminári nájdete informácie týkajúce sa vyhlášky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zákon o odpadoch - Povinnosti obcí a miest v roku 2018Záznam

1.2.2018, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár sa venuje zákonu o odpadoch a z neho vyplývajúcim povinnostiam pre obce a mestá, konkrétne rozoberá § 81. Dozviete sa informácie o programe odpadového hospodárstva obce. Videoseminár sa venuje zákonu o odpadoch a z neho vyplývajúcim povinnostiam pre obce a mestá, konkrétne ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zákon o odpadoch - Rozšírená zodpovednosť výrobcov v roku 2018Záznam

30.1.2018, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:40

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár sa venuje určitým ustanoveniam zákona o odpadoch, ktoré sa dotýkajú rozšírenej zodpovednosti výrobcov, informačnom systéme a činnosti recyklačného fondu. Konkrétne rozoberá elektrozariadenia a elektroodpad, obaly a odpady z obalov. Videoseminár sa venuje určitým ustanoveniam ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zákon o odpadoch - Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov v roku 2018Záznam

29.1.2018, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:39

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár sa venuje zákonu o odpadoch a z neho vyplývajúcim povinnostiam pre pôvodcov a držiteľov odpadov. Dozviete sa informácie aj o zákazoch, ktoré sú definované v tomto zákone a informácie o nakladaní s nebezpečným odpadom. Videoseminár sa venuje zákonu o odpadoch a z neho ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Rozšírená zodpovednosť výrobcovZáznam

4.12.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:44

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár sa venuje určitým ustanoveniam zákona o odpadoch, ktoré sa dotýkajú rozšírenej zodpovednosti výrobcov, informačnom systéme a činnosti recyklačného fondu. Konkrétne rozoberá elektrozariadenia a elektoodpad, obaly a odpady z obalov. Úvod do problematiky Štvrtá časť: ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadochZáznam

13.11.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:40

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár sa venuje zákonu o odpadoch a vykonávacím predpisom k zákonu. Vo videoseminári nájdete informácie týkajúce sa vyhlášky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zákon o odpadoch - povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadovZáznam

17.10.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:52

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár sa venuje zákonu o odpadoch a z neho vyplývajúcim povinnostiam pre pôvodcov a držiteľov odpadov. Dozviete sa informácie aj o zákazoch, ktoré sú definované v tomto zákone a informácie o nakladaní s nebezpečným odpadom. Úvod do problematiky Tretia časť: Povinnosti právnických ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zákon o odpadoch - Povinnosti pôvodcov odpadu pre obce a mestáZáznam

20.9.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:28

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár sa venuje zákonu o odpadoch a z neho vyplývajúcim povinnostiam pre obce a mestá, konkrétne rozoberá § 81. Dozviete sa informácie o programe odpadového hospodárstva obce. Úvod do problematiky Štruktúra zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch Program odpadového hospodárstva ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacie predpisy v roku 2017Záznam

10.1.2017, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:51:40

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár vás prevedie najdôležitejšími paragrafmi nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ako aj jeho vykonávacími predpismi. Dozviete sa tiež o zmenách, ktoré nastali od 1.1.2017 a o tom, aké povinnosti vám vďaka týmto zmenám odpadnú. Videoseminár vás prevedie najdôležitejšími ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Rozšírená zodpovednosť výrobcovZáznam

18.8.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:41

... Ing. Peter Gallovič Videoseminár sa venuje určitým ustanoveniam nového zákona o odpadoch, ktoré sa dotýkajú rozšírenej zodpovednosti výrobcov, informačnom systéme a činnosti recyklačného fondu. Konkrétne rozoberá elektrozariadenia a elektoodpad, obaly a odpady z obalov. Videoseminár sa venuje určitým ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ako uzavrieť účtovníctvo po smrti podnikateľa

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 26.9.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 27.9.2023

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...