dnes je 21.6.2024

Lektori
Ing. Lukáš Židík
Ing. Lukáš Židík

Pracuje ako externý autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany naprieč spektrom rôznych odvetví. Vykonáva činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku a taktiež je členom tímu koordinátora projektovej dokumentácie na dostavbe Jadrovej elektrárne Mochovce. 

Ochranné pracovné prostriedky na pracovisku - povinnosti zamestnávateľa v roku 2024ZáznamGarancia

24.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:48

... V tomto webinári sa zaoberáme ochrannými pracovnými prostriedkami používanými počas práce. Čo všetko musí zamestnávateľ zohľadniť a splniť podľa legislatívy, ako správne priradiť predpísané OOPP, ako vykonávať kontroly používania a viesť evidenciu kontrol. Taktiež sme si prebrali aj povinnosti zamestnancov ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

BOZP odporúčania pre rok 2024Záznam

30.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:31:12

... Webinár je zameraný na zhodnotenie predchádzajúceho roka a prípravy na nadchádzajúci, čo všetko môže zamestnávateľ alebo BT očakávať a na čo sa pripraviť z pohľadu BOZP a PO. Povieme si aké legislatívne zmeny nás čakajú a čo všetko je potrebné nezabudnúť, aby nás neprekvapila kontrola od štátnych orgánov ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Dokumentácia BOZP v roku 2023 - čo treba aktualizovaťZáznamGarancia

4.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:18

... Webinár je zameraný na aktualizáciu dokumentácie z pohľadu BOZP po novelizácií Zákona 124/2006 Z.z.. Povieme si čo všetko sa zmenilo a prečo treba aktualizovať aj príslušnú dokumentáciu. Trošku načneme aj oblasť OPP a povieme si o novelizácií Vyhlášky o hasiacich prístrojoch. Nakoniec si povieme niečo ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

BOZP v roku 2023 - na čo si dať pozorZáznamGarancia

15.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:28

... Vo webinári sa budeme zaoberať hlavne zmenou Zákona 124/2006 a najčastejšími otázkami, ktoré doteraz táto zmena vyvolala. Postupne si tie najpálčivejšie témy preberieme a na záver si formou otázok a odpovedí zodpovieme dodatočné otázky a postrehy účastníkov. Vo webinári sa budeme zaoberať hlavne zmenou ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Používanie ochranných pracovných pomôcok pri práciZáznamGarancia

27.2.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:27

... V tomto webinári sa zaoberáme ochrannými pracovnými prostriedkami používanými počas práce. Čo všetko musí zamestnávateľ zohľadniť a splniť podľa legislatívy, ako správne priradiť predpísané OOPP, ako vykonávať kontroly používania a viesť evidenciu kontrol. Taktiež sme si prebrali aj povinnosti zamestnancov ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Zdvíhacie práce na stavenisku (právny stav k 16.1.2023)ZáznamGarancia

26.1.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:53

... Zameranie webinára bude na zdvíhacie práce na stavenisku počas, ktorých je nevyhnutné zosúladiť jednak prácu a pohyb osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a samotné zdvíhanie a operácie s tým spojené. Povieme si prečo je dôležité vyhradiť si miesto zdvíhacích prác, ako správne toto miesto označiť a vyznačiť ...

Prístupné pre: Komplet

Štátny požiarny dozorZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

... Webinar je zameraný na výkon kontroly štátneho požiarneho dozoru. Kto, kým a ako vykonáva štátny požiarny dozor a za akým účelom. Povieme si aj ako sa pripraviť a správať pri kontrole a čo od nej očakávať. Webinar je zameraný na výkon kontroly štátneho požiarneho dozoru. Kto, kým a ako vykonáva štátny ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Záťaž teplom a chladom pri práciZáznamGarancia

9.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:55

... Webinár Záťaž teplom a chladom pri práci je zameraný na vysvetlenie základných pojmov a uvedenie do problematiky vyhlášky 99/2016. Povieme si všetky povinnosti zamestnávateľa, ktoré v súvislosti so záťažou teplom a chladom su mu kladené zo strany legislatívy. Nevyhneme sa ani pitnému režimu čo je, ale ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Sklad - šírky a výšky ciest a uličiek pre manipuláciu s materiálomZáznamGarancia

31.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:19

... V tomto Webinári sme sa zamerali na sklad z pohľadu vyhotovenia uličiek pre chodcov a manipulačnú techniku. Vysvetlili sme si pojmy, popisali sme si rozmery jednotlivých uličiek a komunikácií a na záver sme si zodpovedali otázky. Hlavnou témou a zdrojom informácií bola norma STN 26 9010. V tomto Webinári ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Stavenisko - koordinácia BOZP, kontroly, nedostatkyZáznamGarancia

11.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:17

... Webinár je zameraný na stavenisko a koordináciu BOZP na tomto stavenisku. Rozoberieme si čo je to stavenisko, kto vykonáva koordináciu BOZP a kto ho vymenúva koordinátorov. Povieme si o kontrolách na stavenisku, nedostatkoch a ich odstraňovaní. Vo webinári zaznie pár informácií z praxe. Webinár je zameraný ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práciZáznam

12.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:08

... Webinar bude zameraný na bezpečnostné značenie pri práci. Rozoberieme si legislatívne požiadavky, povinnosti zamestnávateľa, typy označení, význam bezpečnostnej farby a všetky ostatné náležitosti potrebné k správnemu pochopeniu používania značenia pri práci. OBSAH (štruktúra prezentácie): o Bezpečnostné ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Odborná príprava protipožiarnej hliadkyZáznamGarancia

18.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:18

... Vo webinári sme sa zaoberali protipožiarnou hliadkou. Rozdelili sme si hliadku z hľadiska vyhlášky 121/2002 Z.z. a následne sme si povedali povinnosti hliadky podľa druhu činnosti, či pracoviska. Ďalej sme si povedali ako správne vykonať odbornú prípravu protipožiarnej hliadky, na čo všetko by sme nemali ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Odborná príprava protipožiarnej hliadkyZáznam

16.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:18

... Vo webinári sme sa zaoberali protipožiarnou hliadkou. Rozdelili sme si hliadku z hľadiska vyhlášky 121/2002 Z.z. a následne sme si povedali povinnosti hliadky podľa druhu činnosti, či pracoviska. Ďalej sme si povedali ako správne vykonať odbornú prípravu protipožiarnej hliadky, na čo všetko by sme nemali ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Horľavé kvapalinyZáznam

16.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:46

... Vo webinári sa budeme zaoberať horľavými kvapalinami, na začiatku si rozoberieme čo to vlastne sú tie horľavé kvapaliny a čo všetko za ne môžeme považovať. Ďalšou dôležitou časťou je ich rozdelenie do tried nebezpečnosti a následne ako ich správne označiť či už pri preprave, skladovaní alebo stáčaní ...

Prístupné pre: Enviro | BOZP | Komplet

Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP pri návštevách v spoločnosti v roku 2022Záznam

20.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

... V dnešnom webinári sme sa zamerali na povinnosti zamestnávateľa pri návštevách z pohľadu BOZP. Rozobrali sme si povinnosti zamestnávateľa, na čo sa zamerať a čomu sa vyvarovať, aby sme splnili všetky náležitosti z hľadiska legislatívy. Samozrejme, povinnosti majú aj vedúci pracovísk a zodpovedné osoby ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP pri návštevách v spoločnosti v roku 2022Záznam

20.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

... V dnešnom webinári sme sa zamerali na povinnosti zamestnávateľa pri návštevách z pohľadu BOZP. Rozobrali sme si povinnosti zamestnávateľa, na čo sa zamerať a čomu sa vyvarovať, aby sme splnili všetky náležitosti z hľadiska legislatívy. Samozrejme, povinnosti majú aj vedúci pracovísk a zodpovedné osoby ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Povinnosti zamestnávateľa počas mimoriadne teplých dníZáznamGarancia

31.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:09

... Videoseminár bol zameraný na tému povinnosti zamestnávateľa počas mimoriadne teplých dní. Rozobrali sme si legislatívne požiadavky na zabezpečenie optimálnej mikroklímy na pracoviskách, aby zamestnanci neboli vystavený vysokým teplotám. Postupne sme si prešli všetky povinnosti zamestnávateľa a aj to ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Rizikové kategórie prác z hľadiska BOZPZáznam

16.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:07

... Videoseminár je zameraný na rizikové kategórie prác, rozdelenie do základných 4 skupín a ich definovanie. Pomenovali sme si následne aj faktory pracovného prostredia a prediskutovali rekondičný pobyt zamestnancov na základe vystavenia týmto faktorom počas určitej doby. Videoseminár je zameraný na rizikové ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Lekárnička na pracoviskuZáznam

14.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:05

... Témou dnešného webinára bola lekárnička na pracovisku. Popísali sme si lekárničky, miesto ich umiestnenia, označenie, základné vybavenie. Tak isto sme si rozprávali o povinnostiach zamestnávateľov z hľadiska určovania a poskytovania lekárničiek a prostriedkov na poskytovanie prvej pomoci na pracoviskách ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Vstupné školenie zamestnancov z pohľadu BOZP v roku 2022Záznam

18.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:39

... Videoseminár je zameraný na školenia v oblasti BOZP. Zamerali sme sa na rozdelenie školení, lehoty ich vykonania, záznamy o školeniach a oboznamovaniach. Prebrali sme si aj distančný spôsob oboznamovania (E-learning), ktorý je v dnešnej dobe veľmi populárny a z hľadiska pandemickej situácie aj vhodný ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Práce vo výškach podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z.Záznam

7.1.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:20

... Vo videoseminári sme sa zaoberali prácou vo výške z pohľadu vyhlášky č. 147/2013 Z. z.. Definovali sme si a vysvetlili rozdiely v jednotlivých pojmoch, ktoré sú z pohľadu BOZP pri práci vo výške podstatné a dôležité. Na záver sme formou otázok a odpovedí diskutovali o najčastejších problémoch, s ktorými ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Pracovné úrazy - spisovanie úrazov na pracoviskuZáznam

10.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:45

... Vo videoseminári sme sa zaoberali pracovnými úrazmi, spisovaním registrovaných pracovných úrazov. Vysvetlili sme si základné pojmy, povinnosti zamestnávateľov a prešli sme si postupne záznamom z registrovaného pracovného úrazu, kde sme si vysvetlili jednotlivé kolónky a aké údaje je možné dopĺňať Vo ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Ručná manipulácia s bremenami v praxiZáznam

2.11.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:29

... Videoseminár sa zameriava na výklad vyhlášky č. 281/2006 Z. z., jej jednotlivé časti z pohľadu teórie a následne prevedenie do praxe, ako zamestnávateľ má čo najlepšie riešiť dané otázky. Uviedli sme si aj zopár príkladov z praxe, pre lepšie pochopenie a upozornenie na najčastejšie nedostatky. Videoseminár ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Základné povinnosti prevádzkovateľov škôl na úseku ochrany pred požiarmiZáznam

29.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:54

... Vo videoseminári sme sa zaoberali povinnosťami prevádzkovateľov škôl v oblasti požiarnej ochrany. Rozobrali sme si základné povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi, povedali si najčastejšie nedostatky, s ktorými sa prevádzkovatelia môžu stretnúť a ako sa vyhnúť sankciám pri kontrole ...

Prístupné pre: Komplet

Ochranné pracovné pomôcky na pracoviskuZáznam

20.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:44

... V videoseminári sme sa zaoberali pracovnými prostriedkami na pracovisku, čo všetko musí zamestnávateľ zohľadniť a splniť podľa legislatívy. Taktiež sme si prebrali aj povinnosti zamestnancov a rozobrali jednotlivé druhy prostriedkov. V videoseminári sme sa zaoberali pracovnými prostriedkami na pracovisku ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZPZáznam

27.9.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:08

... Téma, ktorej sa lektor vo videoseminári venuje je sklad, skladovanie a profesia skladník. Postupne rozoberá tieto pojmy, vysvetľuje najčastejšie problémy z pohľadu BOZP a ako sa s nimi vysporiadať. Ďalej sa zameriava na samotnú profesiu skladníka a ktoré OOPP je nutné pri tejto práci používať. Téma, ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektívu audítorskej profesie a jej mandát v Európskom dvore audítorov

V podcaste - Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektíva audíto...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie pri finančnom a operatívnom prenájme - praktické príklady a riešenia

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 24.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Povinný ESG report do konca roka 2024

Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Dátum: 27.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...