dnes je 1.12.2022

Lektori
Ing. Lukáš Židík
Ing. Lukáš Židík

Pracuje ako externý autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany naprieč spektrom rôznych odvetví. Vykonáva činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku a taktiež je členom tímu koordinátora projektovej dokumentácie na dostavbe Jadrovej elektrárne Mochovce. 

Štátny požiarny dozorZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

... Webinar je zameraný na výkon kontroly štátneho požiarneho dozoru. Kto, kým a ako vykonáva štátny požiarny dozor a za akým účelom. Povieme si aj ako sa pripraviť a správať pri kontrole a čo od nej očakávať. Webinar je zameraný na výkon kontroly štátneho požiarneho dozoru. Kto, kým a ako vykonáva štátny ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Záťaž teplom a chladom pri práciZáznamGarancia

9.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:55

... Webinár Záťaž teplom a chladom pri práci je zameraný na vysvetlenie základných pojmov a uvedenie do problematiky vyhlášky 99/2016. Povieme si všetky povinnosti zamestnávateľa, ktoré v súvislosti so záťažou teplom a chladom su mu kladené zo strany legislatívy. Nevyhneme sa ani pitnému režimu čo je, ale ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Sklad - šírky a výšky ciest a uličiek pre manipuláciu s materiálomZáznamGarancia

31.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:19

... V tomto Webinári sme sa zamerali na sklad z pohľadu vyhotovenia uličiek pre chodcov a manipulačnú techniku. Vysvetlili sme si pojmy, popisali sme si rozmery jednotlivých uličiek a komunikácií a na záver sme si zodpovedali otázky. Hlavnou témou a zdrojom informácií bola norma STN 26 9010. V tomto Webinári ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Stavenisko - koordinácia BOZP, kontroly, nedostatkyZáznamGarancia

11.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:17

... Webinár je zameraný na stavenisko a koordináciu BOZP na tomto stavenisku. Rozoberieme si čo je to stavenisko, kto vykonáva koordináciu BOZP a kto ho vymenúva koordinátorov. Povieme si o kontrolách na stavenisku, nedostatkoch a ich odstraňovaní. Vo webinári zaznie pár informácií z praxe. Webinár je zameraný ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práciZáznam

12.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:08

... Webinar bude zameraný na bezpečnostné značenie pri práci. Rozoberieme si legislatívne požiadavky, povinnosti zamestnávateľa, typy označení, význam bezpečnostnej farby a všetky ostatné náležitosti potrebné k správnemu pochopeniu používania značenia pri práci. OBSAH (štruktúra prezentácie): o Bezpečnostné ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Odborná príprava protipožiarnej hliadkyZáznamGarancia

18.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:18

... Vo webinári sme sa zaoberali protipožiarnou hliadkou. Rozdelili sme si hliadku z hľadiska vyhlášky 121/2002 Z.z. a následne sme si povedali povinnosti hliadky podľa druhu činnosti, či pracoviska. Ďalej sme si povedali ako správne vykonať odbornú prípravu protipožiarnej hliadky, na čo všetko by sme nemali ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Odborná príprava protipožiarnej hliadkyZáznamGarancia

16.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:18

... Vo webinári sme sa zaoberali protipožiarnou hliadkou. Rozdelili sme si hliadku z hľadiska vyhlášky 121/2002 Z.z. a následne sme si povedali povinnosti hliadky podľa druhu činnosti, či pracoviska. Ďalej sme si povedali ako správne vykonať odbornú prípravu protipožiarnej hliadky, na čo všetko by sme nemali ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Horľavé kvapalinyZáznamGarancia

16.8.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:46

... Vo webinári sa budeme zaoberať horľavými kvapalinami, na začiatku si rozoberieme čo to vlastne sú tie horľavé kvapaliny a čo všetko za ne môžeme považovať. Ďalšou dôležitou časťou je ich rozdelenie do tried nebezpečnosti a následne ako ich správne označiť či už pri preprave, skladovaní alebo stáčaní ...

Prístupné pre: Enviro | BOZP | Komplet

Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP pri návštevách v spoločnosti v roku 2022ZáznamGarancia

20.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

... V dnešnom webinári sme sa zamerali na povinnosti zamestnávateľa pri návštevách z pohľadu BOZP. Rozobrali sme si povinnosti zamestnávateľa, na čo sa zamerať a čomu sa vyvarovať, aby sme splnili všetky náležitosti z hľadiska legislatívy. Samozrejme, povinnosti majú aj vedúci pracovísk a zodpovedné osoby ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP pri návštevách v spoločnosti v roku 2022ZáznamGarancia

20.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

... V dnešnom webinári sme sa zamerali na povinnosti zamestnávateľa pri návštevách z pohľadu BOZP. Rozobrali sme si povinnosti zamestnávateľa, na čo sa zamerať a čomu sa vyvarovať, aby sme splnili všetky náležitosti z hľadiska legislatívy. Samozrejme, povinnosti majú aj vedúci pracovísk a zodpovedné osoby ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Povinnosti zamestnávateľa počas mimoriadne teplých dníZáznamGarancia

31.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:09

... Videoseminár bol zameraný na tému povinnosti zamestnávateľa počas mimoriadne teplých dní. Rozobrali sme si legislatívne požiadavky na zabezpečenie optimálnej mikroklímy na pracoviskách, aby zamestnanci neboli vystavený vysokým teplotám. Postupne sme si prešli všetky povinnosti zamestnávateľa a aj to ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Rizikové kategórie prác z hľadiska BOZPZáznamGarancia

16.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:07

... Videoseminár je zameraný na rizikové kategórie prác, rozdelenie do základných 4 skupín a ich definovanie. Pomenovali sme si následne aj faktory pracovného prostredia a prediskutovali rekondičný pobyt zamestnancov na základe vystavenia týmto faktorom počas určitej doby. Videoseminár je zameraný na rizikové ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Lekárnička na pracoviskuZáznamGarancia

14.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:05

... Témou dnešného webinára bola lekárnička na pracovisku. Popísali sme si lekárničky, miesto ich umiestnenia, označenie, základné vybavenie. Tak isto sme si rozprávali o povinnostiach zamestnávateľov z hľadiska určovania a poskytovania lekárničiek a prostriedkov na poskytovanie prvej pomoci na pracoviskách ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Vstupné školenie zamestnancov z pohľadu BOZP v roku 2022ZáznamGarancia

18.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:39

... Videoseminár je zameraný na školenia v oblasti BOZP. Zamerali sme sa na rozdelenie školení, lehoty ich vykonania, záznamy o školeniach a oboznamovaniach. Prebrali sme si aj distančný spôsob oboznamovania (E-learning), ktorý je v dnešnej dobe veľmi populárny a z hľadiska pandemickej situácie aj vhodný ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Práce vo výškach podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z.ZáznamGarancia

7.1.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:20

... Vo videoseminári sme sa zaoberali prácou vo výške z pohľadu vyhlášky č. 147/2013 Z. z.. Definovali sme si a vysvetlili rozdiely v jednotlivých pojmoch, ktoré sú z pohľadu BOZP pri práci vo výške podstatné a dôležité. Na záver sme formou otázok a odpovedí diskutovali o najčastejších problémoch, s ktorými ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Pracovné úrazy - spisovanie úrazov na pracoviskuZáznamGarancia

10.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:45

... Vo videoseminári sme sa zaoberali pracovnými úrazmi, spisovaním registrovaných pracovných úrazov. Vysvetlili sme si základné pojmy, povinnosti zamestnávateľov a prešli sme si postupne záznamom z registrovaného pracovného úrazu, kde sme si vysvetlili jednotlivé kolónky a aké údaje je možné dopĺňať Vo ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Ručná manipulácia s bremenami v praxiZáznamGarancia

2.11.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:29

... Videoseminár sa zameriava na výklad vyhlášky č. 281/2006 Z. z., jej jednotlivé časti z pohľadu teórie a následne prevedenie do praxe, ako zamestnávateľ má čo najlepšie riešiť dané otázky. Uviedli sme si aj zopár príkladov z praxe, pre lepšie pochopenie a upozornenie na najčastejšie nedostatky. Videoseminár ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Základné povinnosti prevádzkovateľov škôl na úseku ochrany pred požiarmiZáznamGarancia

29.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:54

... Vo videoseminári sme sa zaoberali povinnosťami prevádzkovateľov škôl v oblasti požiarnej ochrany. Rozobrali sme si základné povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi, povedali si najčastejšie nedostatky, s ktorými sa prevádzkovatelia môžu stretnúť a ako sa vyhnúť sankciám pri kontrole ...

Prístupné pre: Komplet

Ochranné pracovné pomôcky na pracoviskuZáznam

20.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:44

... V videoseminári sme sa zaoberali pracovnými prostriedkami na pracovisku, čo všetko musí zamestnávateľ zohľadniť a splniť podľa legislatívy. Taktiež sme si prebrali aj povinnosti zamestnancov a rozobrali jednotlivé druhy prostriedkov. V videoseminári sme sa zaoberali pracovnými prostriedkami na pracovisku ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZPZáznam

27.9.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:08

... Téma, ktorej sa lektor vo videoseminári venuje je sklad, skladovanie a profesia skladník. Postupne rozoberá tieto pojmy, vysvetľuje najčastejšie problémy z pohľadu BOZP a ako sa s nimi vysporiadať. Ďalej sa zameriava na samotnú profesiu skladníka a ktoré OOPP je nutné pri tejto práci používať. Téma, ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálny stav mzdovej agendy - zmeny v roku 2022 a 2023 pre mzdového účtovníka

Lektor: Júlia Pšenková

Dátum: 6.12.2022

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 8.12.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
december 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...