dnes je 21.6.2024

Lektori
Ing. Vladimír Bartoš
Ing. Vladimír Bartoš

Lektor Ing. Vladimír Bartoš je súčasťou spoločnosti Crowe Advartis Tax, k.s. Jeho hlavným zameraním je daňové poradenstvo a účtovné služby. Od roku 2013 ako daňový poradca vedie daňovú poradenskú spoločnosť na Slovensku. Podieľal sa na množstve projektov v rámci daňovej a finančnej due diligence na Slovensku a v Českej republike.

Problematika DPH pri dovoze a vývoze tovaruZáznamGarancia

20.12.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:02

... Vymedzenie základnej legislatívnej úpravy DPH pri dovoze tovaru, z pohľadu určenia miesta dodania, základu dane, vrátane odpočtu DPH. Vymedzenie základnej legislatívnej úpravy DPH pri dovoze tovaru, z pohľadu určenia miesta dodania, základu dane, vrátane odpočtu DPH. DPH dovoz vývoz tovar Úvod Legislatívna ...

Novinky v problematike DPH v roku 2022Záznam

23.5.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:21

... Lektor počas webinára približuje aktuality v problematike DPH za ostatné obdobie a dopĺňa ich ilustratívnymi príkladmi: - poslanecký návrh zákona o DPH od 1.októbra 2022- doplnenie druhej zníženej sadzby dane 5 % zo základu dane, ktorá rozširuje doposiaľ platnú základnú a zníženú sadzbu dane z pridanej ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v problematike DPH v roku 2022ZáznamGarancia

29.4.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:23

... Lektor počas webinára približuje novelu zákona oDPH č. 408/2022 Z.z. účinnú od 15. novembra 2021 anásledné ustanovenia, ktoré boli účinné od 1. januára 2022 adopĺňa ich ilustratívnymi príkladmi: Prehľad dôležitých zmien ZoDPH s účinnosťou od 15. novembra 2021: Nová oznamovacia povinnosť platiteľov ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v problematike DPH v roku 2022Záznam

31.3.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:21

... Lektor počas videoseminára približuje novelu zákona o DPH č. 408/2022 Z. z. účinnú od 15. novembra 2021 a následné ustanovenia, ktoré boli účinné od 1. januára 2022 a dopĺňa ich ilustratívnymi príkladmi: Prehľad dôležitých zmien ZoDPH s účinnosťou od 15. novembra 2021: • Nová oznamovacia povinnosť ...

Novinky v problematike DPH v roku 2022 (stav k 27.1.2021)Záznam

4.2.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:35

... Lektor počas videoseminára približuje novelu zákona oDPH č. 408/2022 Z.z. účinnú od 15. novembra 2021 anásledné ustanovenia, ktoré boli účinné od 1. januára 2022 adopĺňa ich ilustratívnymi príkladmi Lektor počas videoseminára približuje novelu zákona o DPH č. 408/2022 Z. z. účinnú od 15. novembra 2021 ...

Transferové ceny v Slovenskej republikeZáznam

13.1.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:02

... Aké zmeny sa udiali v oblasti transferového oceňovania, aké sú základné pravidlá a princípy transferového oceňovania, aký je právny rámec k problematike, aké typy dokumentácie o transferovom oceňovaní vymedzuje usmernenie Ministerstva financií a aká má byť správna dokumentácia, aby bola vhodným dôkazom ...

Novela zákona o DPH č. 408/2021 Z. z.Záznam

16.12.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:27

... NR SR schválila dňa 27. októbra 2021 novelu zákona č. 408/2021, ktorou sa mení zákon č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. o DPH, ktorá nadobúda účinnosť od 15. novembra 2021, resp. od 1. januára 2022. NR SR schválila dňa 27. októbra 2021 novelu zákona č. 408/2021, ktorou sa mení zákon ...

Novinky v problematike DPH v roku 2021 (stav k 28.10.2021)Záznam

5.11.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:20

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH. Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára ...

Novinky v problematike DPH v roku 2021 (stav k 29.9.2021)Záznam

6.10.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:48

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH. Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára ...

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2021 a od 1.7.2021 (stav k 29.7.2021)Záznam

5.8.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:47

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH súčinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH. Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára ...

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2021 (stav k 29.3.2021)Záznam

6.4.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:45

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH za január 2021 Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou ...

Zmeny v zákone o DPH od 1.januára 2021 a od 1. júla 2021 (stav k 26.2.2021)Záznam

8.3.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:31

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH za január 2021. Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou ...

Novinky v oblasti DPH v roku 2021 (stav k 27.1.2021)Záznam

18.2.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:58

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH za január 2021. Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou ...

Zmeny vo výkazoch DPH od 1.1.2021Záznam

9.2.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:24

... Cieľom videoseminára je priblíženie nového vzoru daňového priznania k DPH platného od roku 2021, ktorý vznikol v súvislosti s novelou zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2021. Súčasťou videoseminára sú aj viaceré ilustratívne príklady, akým spôsobom sa príslušné zdaniteľné obchody budú deklarovať ...

Novinky v problematike DPH v roku 2021 (stav k 17.12.2020)Záznam

4.1.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:38

... Lektor poukazuje na novinky voblasti dane zpridanej hodnoty azmeny, ktoré nastávajú zmenou zákona súčinnosťou od roku 2021, resp. od júla 2021. Lektor poukazuje na novinky v oblasti dane z pridanej hodnoty a zmeny, ktoré nastávajú zmenou zákona s účinnosťou od roku 2021, resp. od júla 2021. DPH, novela ...

Novinky v problematike DPH v roku 2020/2021 (stav k 19.11.2020)Záznam

1.12.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:49

... Ing. Vladimír Bartoš Poukazuje na novinky v oblasti dane z pridanej hodnoty v roku 2020 a zmeny, ktoré sú pripravované vo vládnom návrhu zákona s účinnosťou od roku 2021, resp. od júla 2021. Približuje aktuálne opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou, s ktorými sa ešte môžu platitelia DPH stretnúť ...

Novinky v oblasti DPH v roku 2020 a 2021Záznam

13.11.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:37

... Ing. Vladimír Bartoš Poukazuje na novinky v oblasti dane z pridanej hodnoty v roku 2020 a zmeny, ktoré sú pripravované vo vládnom návrhu zákona s účinnosťou od roku 2021, resp. od júla 2021. Približuje aktuálne opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou, s ktorými sa ešte môžu platitelia DPH stretnúť ...

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020 (stav k 20. 8. 2020)Záznam

9.9.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:48

... Ing. Vladimír Bartoš Aktuálna situácia z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva. Poukazuje na zákonné možnosti pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov, odkladov splátok úverov a zmenách v účtovníctve v súvislosti so zákonom o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, tzv. zákon „Lex ...

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020Záznam

18.8.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:13

... Ing. Vladimír Bartoš Aktuálna situácia z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva. Poukazuje na zákonné možnosti pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov, platení preddavkov a zmenách v účtovníctve v súvislosti s balíkom opatrení „Lex korona”. Aktuálna situácia z pohľadu dane z príjmov ...

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020 - stav k 23.6.2020Záznam

6.7.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:32

... Ing. Vladimír Bartoš Aktuálna situácia z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva. Poukazuje na zákonné možnosti pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov, odkladov splátok úverov a zmenách v účtovníctve v súvislosti so zákonom o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, tzv. zákon „Lex ...

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektívu audítorskej profesie a jej mandát v Európskom dvore audítorov

V podcaste - Pohľad Ing. Kataríny Kaszasovovej, CA, FCCA, CIA na pôsobenie na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, stav a perspektíva audíto...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie pri finančnom a operatívnom prenájme - praktické príklady a riešenia

Lektor: Ing. Roman Juráš, DipIFR

Dátum: 24.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Povinný ESG report do konca roka 2024

Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Dátum: 27.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...