dnes je 23.9.2023

Lektori
Ing. Vladimír Bartoš
Ing. Vladimír Bartoš

Lektor Ing. Vladimír Bartoš je súčasťou spoločnosti Crowe Advartis Tax, k.s. Jeho hlavným zameraním je daňové poradenstvo a účtovné služby. Od roku 2013 ako daňový poradca vedie daňovú poradenskú spoločnosť na Slovensku. Podieľal sa na množstve projektov v rámci daňovej a finančnej due diligence na Slovensku a v Českej republike.

Problematika DPH pri dovoze a vývoze tovaruZáznamGarancia

20.12.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:02

... Vymedzenie základnej legislatívnej úpravy DPH pri dovoze tovaru, z pohľadu určenia miesta dodania, základu dane, vrátane odpočtu DPH. Vymedzenie základnej legislatívnej úpravy DPH pri dovoze tovaru, z pohľadu určenia miesta dodania, základu dane, vrátane odpočtu DPH. DPH dovoz vývoz tovar Úvod Legislatívna ...

Novinky v problematike DPH v roku 2022ZáznamGarancia

23.5.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:21

... Lektor počas webinára približuje aktuality v problematike DPH za ostatné obdobie a dopĺňa ich ilustratívnymi príkladmi: - poslanecký návrh zákona o DPH od 1.októbra 2022- doplnenie druhej zníženej sadzby dane 5 % zo základu dane, ktorá rozširuje doposiaľ platnú základnú a zníženú sadzbu dane z pridanej ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v problematike DPH v roku 2022ZáznamGarancia

29.4.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:23

... Lektor počas webinára približuje novelu zákona oDPH č. 408/2022 Z.z. účinnú od 15. novembra 2021 anásledné ustanovenia, ktoré boli účinné od 1. januára 2022 adopĺňa ich ilustratívnymi príkladmi: Prehľad dôležitých zmien ZoDPH s účinnosťou od 15. novembra 2021: Nová oznamovacia povinnosť platiteľov ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v problematike DPH v roku 2022Záznam

31.3.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:21

... Lektor počas videoseminára približuje novelu zákona o DPH č. 408/2022 Z. z. účinnú od 15. novembra 2021 a následné ustanovenia, ktoré boli účinné od 1. januára 2022 a dopĺňa ich ilustratívnymi príkladmi: Prehľad dôležitých zmien ZoDPH s účinnosťou od 15. novembra 2021: • Nová oznamovacia povinnosť ...

Novinky v problematike DPH v roku 2022 (stav k 27.1.2021)Záznam

4.2.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:35

... Lektor počas videoseminára približuje novelu zákona oDPH č. 408/2022 Z.z. účinnú od 15. novembra 2021 anásledné ustanovenia, ktoré boli účinné od 1. januára 2022 adopĺňa ich ilustratívnymi príkladmi Lektor počas videoseminára približuje novelu zákona o DPH č. 408/2022 Z. z. účinnú od 15. novembra 2021 ...

Transferové ceny v Slovenskej republikeZáznam

13.1.2022, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:02

... Aké zmeny sa udiali v oblasti transferového oceňovania, aké sú základné pravidlá a princípy transferového oceňovania, aký je právny rámec k problematike, aké typy dokumentácie o transferovom oceňovaní vymedzuje usmernenie Ministerstva financií a aká má byť správna dokumentácia, aby bola vhodným dôkazom ...

Novela zákona o DPH č. 408/2021 Z. z.Záznam

16.12.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:27

... NR SR schválila dňa 27. októbra 2021 novelu zákona č. 408/2021, ktorou sa mení zákon č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. o DPH, ktorá nadobúda účinnosť od 15. novembra 2021, resp. od 1. januára 2022. NR SR schválila dňa 27. októbra 2021 novelu zákona č. 408/2021, ktorou sa mení zákon ...

Novinky v problematike DPH v roku 2021 (stav k 28.10.2021)Záznam

5.11.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:20

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH. Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára ...

Novinky v problematike DPH v roku 2021 (stav k 29.9.2021)Záznam

6.10.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:48

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH. Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára ...

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2021 a od 1.7.2021 (stav k 29.7.2021)Záznam

5.8.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:47

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH súčinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH. Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára ...

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2021 (stav k 29.3.2021)Záznam

6.4.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:45

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH za január 2021 Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou ...

Zmeny v zákone o DPH od 1.januára 2021 a od 1. júla 2021 (stav k 26.2.2021)Záznam

8.3.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:31

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH za január 2021. Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou ...

Novinky v oblasti DPH v roku 2021 (stav k 27.1.2021)Záznam

18.2.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:58

... Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021. Lektor okrem noviniek približuje nový vzor aj s konkrétnymi príkladmi, ktorými sa môžete stretnúť pri podávaní daňového priznania k DPH za január 2021. Videoseminár sa venuje novinkám v oblasti DPH s účinnosťou ...

Zmeny vo výkazoch DPH od 1.1.2021Záznam

9.2.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:24

... Cieľom videoseminára je priblíženie nového vzoru daňového priznania k DPH platného od roku 2021, ktorý vznikol v súvislosti s novelou zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2021. Súčasťou videoseminára sú aj viaceré ilustratívne príklady, akým spôsobom sa príslušné zdaniteľné obchody budú deklarovať ...

Novinky v problematike DPH v roku 2021 (stav k 17.12.2020)Záznam

4.1.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:38

... Lektor poukazuje na novinky voblasti dane zpridanej hodnoty azmeny, ktoré nastávajú zmenou zákona súčinnosťou od roku 2021, resp. od júla 2021. Lektor poukazuje na novinky v oblasti dane z pridanej hodnoty a zmeny, ktoré nastávajú zmenou zákona s účinnosťou od roku 2021, resp. od júla 2021. DPH, novela ...

Novinky v problematike DPH v roku 2020/2021 (stav k 19.11.2020)Záznam

1.12.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:49

... Ing. Vladimír Bartoš Poukazuje na novinky v oblasti dane z pridanej hodnoty v roku 2020 a zmeny, ktoré sú pripravované vo vládnom návrhu zákona s účinnosťou od roku 2021, resp. od júla 2021. Približuje aktuálne opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou, s ktorými sa ešte môžu platitelia DPH stretnúť ...

Novinky v oblasti DPH v roku 2020 a 2021Záznam

13.11.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:37

... Ing. Vladimír Bartoš Poukazuje na novinky v oblasti dane z pridanej hodnoty v roku 2020 a zmeny, ktoré sú pripravované vo vládnom návrhu zákona s účinnosťou od roku 2021, resp. od júla 2021. Približuje aktuálne opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou, s ktorými sa ešte môžu platitelia DPH stretnúť ...

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020 (stav k 20. 8. 2020)Záznam

9.9.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:48

... Ing. Vladimír Bartoš Aktuálna situácia z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva. Poukazuje na zákonné možnosti pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov, odkladov splátok úverov a zmenách v účtovníctve v súvislosti so zákonom o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, tzv. zákon „Lex ...

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020Záznam

18.8.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:13

... Ing. Vladimír Bartoš Aktuálna situácia z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva. Poukazuje na zákonné možnosti pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov, platení preddavkov a zmenách v účtovníctve v súvislosti s balíkom opatrení „Lex korona”. Aktuálna situácia z pohľadu dane z príjmov ...

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020 - stav k 23.6.2020Záznam

6.7.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:32

... Ing. Vladimír Bartoš Aktuálna situácia z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva. Poukazuje na zákonné možnosti pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov, odkladov splátok úverov a zmenách v účtovníctve v súvislosti so zákonom o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, tzv. zákon „Lex ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ako uzavrieť účtovníctvo po smrti podnikateľa

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 26.9.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 27.9.2023

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...