dnes je 25.9.2023

Lektori
Ing. Zuzana Sidorová
Ing. Zuzana Sidorová

Je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, certifikovaný daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. V oblasti daňového poradenstva pôsobí viac ako 10 rokov. Špecializuje sa na slovenské aj medzinárodné daňové právo, transferové oceňovanie, daň z príjmov právnických osôb, DPH a v neposlednom rade aj daňové kontroly. V poslednom období sa venuje aj publikačnej činnosti, a taktiež interným školeniam v malých tímoch.

Novinky v problematike DPH v roku 2023ZáznamGarancia

19.9.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:28

... V úvode webinára sa zaoberáme prehľadom zmien, ktoré sa v zákone o DPH stali účinné od 1. januára 2023 a 1. apríla 2023. Detailnejšie sa zaoberáme vypustením registračnej povinnosti v osobitných prípadoch, možnostiam zrušenia registrácie, oprave odpočítanej dane pri krádeži drobného majetku, nevymožiteľnými ...

Prístupné pre: Komplet

Novinky v problematike DPH v roku 2023ZáznamGarancia

19.6.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:13

... V úvode webinára sa zaoberáme prehľadom zmien, ktoré sa v zákone o DPH stali účinné od 1. januára 2023 a 1. apríla 2023. Detailnejšie sa zaoberáme vypustením registračnej povinnosti v osobitných prípadoch, možnostiam zrušenia registrácie, oprave odpočítanej dane pri krádeži drobného majetku, nevymožiteľnými ...

Zmeny v zákone o DPH v roku 2023: § 53b zákona o DPH - oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty od 1.1.2023ZáznamGarancia

11.5.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:45

... V úvode webinára sa zaoberáme prehľadom zmien, ktoré sa v zákone o DPH stali účinné od 1. januára 2023 a 1. apríla 2023. Osobitný dôraz a zameranie sú kladené na aplikáciu ustanovenia § 53b zákona o DPH, ktoré súvisia s opravou odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty. Zmeny sú názorne prezentované ...

Novinky v problematike DPH v roku 2023ZáznamGarancia

6.4.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:53

... Vo webinári je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala od 1. januára 2023 napríklad v súvislosti so zmenou definície nevymožiteľnej pohľadávky, povinnosťou opravy odpočítanej dane na strane odberateľa, alebo zrušením povinnosti registrácie v prípade vykonávania ekonomických ...

Novinky v problematike DPH v roku 2023ZáznamGarancia

14.3.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:25

... Vo webinári je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala od 1. januára 2023, napríklad v súvislosti so zmenou definície nevymožiteľnej pohľadávky, povinnosťou opravy odpočítanej dane na strane odberateľa, alebo zrušení povinnosti registrácie v prípade vykonávania ekonomických ...

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2022 (právny stav k 2.2.2023)ZáznamGarancia

7.2.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:20

... Vo webinári je rozoberaná problematika účtovnej závierky zostavovanej za rok 2022 z pohľadu účtovníctva a súvisiacich predpisov. Venujeme sa aktuálnej legislatíve, predpokladom správneho zostavenia účtovnej závierky, správnej kategorizácii účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií alebo lehotám ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v problematike DPH v roku 2023 (právny stav k 27.1.2023)ZáznamGarancia

7.2.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:20

... Vo webinári je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala od 1. januára 2023 napríklad súvislosti so zmenou definície nevymožiteľnej pohľadávky, povinnosťou opravy odpočítanej dane na strane odberateľa, alebo zrušením povinnosti registrácie v prípade vykonávanie ekonomických ...

Transferové oceňovanie (právny stav k 24.1.2023)ZáznamGarancia

31.1.2023, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:17:37

... Na webinári sa zaoberáme významom transferového oceňovania a transferovej dokumentácie, ich základnou podstatou a legislatívnymi úpravami. Vysvetlíme si, čo je analýza porovnateľnosti a ako ju previesť v praxi. Rovnako si povieme o tom, čo skúma správca dane pri daňovej kontroly a aké materiály a dôkazy ...

Upravujúce účtovné prípady v podvojnom účtovníctve a účtovná závierka za rok 2022ZáznamGarancia

21.12.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Webinár sa zameriava na opis charakteru účtových prípadov, s ktorými sa účtovná jednotka musí vysporiadať pred zostavením účtovnej závierky. Prezentácia taktiež vymedzuje základné právne predpisy k zostaveniu účtovnej závierky, vrátane charakteristík veľkostných kritérií účtovných jednotiek, a špecifík ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v DPH v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

19.12.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:07

... Vo videu je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala v roku 2022 napríklad v súvislosti s osvedčením o registrácii, rozšírením inštitútu ručenia za daň, ustanovením upravujúcim situáciu po úmrtí platiteľa. Rovnako je predstavená schválená zmena zákona o DPH v nadväznosti na ...

Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia: podstata a významZáznamGarancia

19.12.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:17

... Transferové oceňovanie je jednou z oblastí dane z príjmov a medzinárodného zdaňovania. V poslednom období tejto téme prikladajú čoraz väčšiu dôležitosť nielen daňovníci ale aj daňoví kontrolóri. Vo webinári sa budeme zaoberať predovšetkým podstatou transferového oceňovania, významom transferovej dokumentácie ...

Zmeny v DPH v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

9.11.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:14

... Vo videu je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala v roku 2022 napríklad v súvislosti s osvedčením o registrácii, rozšírením inštitútu ručenia za daň, ustanovením upravujúcim situáciu po úmrtí platiteľa. Rovnako je predstavená schválená zmena zákona o DPH v nadväznosti na ...

Zmeny v DPH v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

14.10.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:04

... Vo videu je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala v roku 2022 napríklad v súvislosti s osvedčením o registrácii, rozšírením inštitútu ručenia za daň, ustanovením upravujúcim situáciu po úmrtí platiteľa. Rovnako je predstavená schválená zmena zákona o DPH v nadväznosti na ...

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v DPH v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

28.9.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:37

... Vo videu je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala v roku 2022 napríklad v súvislosti s osvedčením o registrácii, rozšírením inštitútu ručenia za daň, ustanovením upravujúcim situáciu po úmrtí platiteľa. Rovnako je predstavená schválená zmena zákona o DPH v nadväznosti na ...

Novela zákona o DPH - nájomné bývanie - schválenáZáznamGarancia

12.9.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:58

... Vo videu je rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala v roku 2022 napríklad v súvislosti s osvedčením o registrácii, rozšírením inštitútu ručenia za daň, ustanovením upravujúcim situáciu po úmrtí platiteľa. Rovnako je predstavená schválená zmena zákona o DPH v nadväznosti na ...

Novinky v problematike DPH v roku 2022ZáznamGarancia

21.7.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:24

... Na webinári bude rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala od 1. januára 2022 a od 1. júla 2022. Budeme sa zaoberať konkrétne nasledovnými témami: • Osvedčenie o registrácii – tzv. registračná kartička pre DPH sa ruší; • Doplnenie určenia základu dane ...

Novela zákona o DPH - nájomné bývanie - schválenáZáznam

21.7.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:24

... Na webinári bude rozoberaná problematika zmien zákona o DPH, ktorých účinnosť nastala od 1. januára 2022 a od 1. júla 2022. Budeme sa zaoberať konkrétne nasledovnými témami: • Osvedčenie o registrácii – tzv. registračná kartička pre DPH sa ruší; • Doplnenie určenia základu dane ...

Zmeny v dani z motorových vozidiel od 1. decembra 2020Záznam

5.1.2021, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:43

... Témou videoseminára je novela zákona č. 339/2020 Z. z. zákona o dani z motorových vozidiel s účinnosťou od 1. decembra 2020. Lektora sa tiež zameriava na novelu zákona č. 364/2019 Z. z., ktorá sa dotýka aj zákona o dani z motorových vozidiel a bude mať vplyv na vypĺňanie daňového priznania za rok 2020 ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ako uzavrieť účtovníctvo po smrti podnikateľa

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 26.9.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 27.9.2023

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...