dnes je 4.7.2022

Lektori
Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Superodpočet výdavkov na investície v roku 2022ZáznamGarancia

23.5.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:12

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky odpočtu nákladov na výskum a vývoj (tzv. super-odpočet), ktorý je upravený v § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Problematika sa začína prehľadom rôznych typov úľav v oblasti dane z príjmov, a zasadením konkrétne ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Podávanie daňových priznaní právnických osôb v roku 2022ZáznamGarancia

28.3.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:37

... Ing. Peter Horniaček Lektor prechádza tlačivom daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 a jeho jednotlivými časťami a riadkami. Upozorňuje na konkrétne náležitosti daňového priznania, ktoré z praxe robia daňovníkom najväčšie problémy. Videoseminár pomôže všetkým daňovníkom a daňovníčkam ...

Zmeny v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2021ZáznamGarancia

10.3.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:25

... Ing. Peter Horniaček Lektor prechádza tlačivom daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 a jeho jednotlivými časťami a riadkami. Upozorňuje na konkrétne náležitosti daňového priznania, ktoré z praxe robia daňovníkom najväčšie problémy. Videoseminár pomôže všetkým daňovníkom a daňovníčkam ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022ZáznamGarancia

7.2.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:42

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané voblasti zákona odani zpríjmov, ato jednak zmeny vtzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň zpríjmov vobdobí pandémie, ale aj zmeny prijaté vsamotnom zákone odani zpríjmov. Ide ozmeny ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022ZáznamGarancia

14.12.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:36

... Ing. Peter Horniaček Videoseminár uvádza do zmien, ktoré boli vykonané voblasti zákona odani zpríjmov, ato jednak zmeny vtzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň zpríjmov vobdobí pandémie, ale aj zmeny prijaté vsamotnom zákone odani zpríjmov. Ide ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2021 a v roku 2022ZáznamGarancia

12.11.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:49

... Ing. Peter Horniaček Videoseminár uvádza do zmien, ktoré boli vykonané voblasti zákona odani zpríjmov, ato jednak zmeny vtzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň zpríjmov vobdobí pandémie, ale aj zmeny prijaté vsamotnom zákone odani zpríjmov. Ide ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov prijaté v roku 2021 (z. č. 47/2021 Z. z. - lex korona, z. č. 76/2021, 215/2021, 257/2021, 310/2021 Z. z.)ZáznamGarancia

11.10.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:54

... Ing. Peter Horniaček Videoseminár uvádza do zmien, ktoré boli vykonané voblasti zákona odani zpríjmov, ato jednak zmeny vtzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň zpríjmov vobdobí pandémie, ale aj zmeny prijaté vsamotnom zákone odani zpríjmov. Ide ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2021Záznam

22.12.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:52

... Ing. Peter Horniaček Videoseminár oboznamuje so zmenami v zákone o dani z príjmov, ktoré priniesla vládna novela zákona schválená 1.12.2020, ako aj jednotlivé novely zákona vyvolaných zmenami iných zákonov. Ide o zmeny, ktoré boli prijaté s účinnosťou od roku 2021, ale aj so spätnou účinnosťou od roku ...

Daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020 (mimoriadne opatrenia a vybrané oblasti)Záznam

28.5.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:59:18

... Ing. Peter Horniaček On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu vo veci koronavírusu z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva. Poukazuje na zákonné možnosti pri podávaní daňových priznaní, odkladov splátok úverov a zmenách v účtovníctve v súvislosti so zákonom o mimoriadnych opatreniach ...

Vybrané mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmovZáznamGarancia

4.5.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:04

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej avrámci nej konkrétne voblasti dane zpríjmov so zameraním na podanie daňového priznania, preddavky ...

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67 ...

Vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2019 a zmeny tlačivaZáznam

17.12.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:49

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vtlačive daňového priznania kdani zpríjmov právnickej osoby za rok 2019. Vúvodnej časti sa oboznamuje so základnými údajmi spojenými spodaním daňového priznania. Vnasledujúcej druhej časti sú uvádzané obsahové upozornenia kjednotlivým častiam ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2020 a od 1.1.2021Záznam

18.9.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:50

... Ing. Peter Horniaček Video oboznamuje so zmenami vzákone odani zpríjmov, ktoré priniesla vládna novela zákona, ktorej účinnosť bude nabiehať postupne od roka 2020, 2021, príp. 2022 vzávislosti od typu opatrenia. Vprvej časti videa je uvedený legislatívny proces vládnej novely zákona. Ďalej nasledujú ...

Pripravované zmeny v ZDP od roku 2020 a 2021Záznam

21.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:36

... Ing. Peter Horniaček Video oboznamuje s obsahom návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorej predpokladaná účinnosť by mala nabiehať postupne od roka 2020, 2021, príp. 2022 v závislosti od typu opatrenia. V prvej časti videa je uvedený legislatívny stav návrhu novely. Ďalej nasledujú časti týkajúce ...

Úprava základu dane z dôvodu zdanenia záväzkovZáznam

29.3.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:54

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2019, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018Záznam

27.3.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:15:27

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky predĺženia lehoty na podanie daňového priznania kdani zpríjmov. Vprvej časti videa je uvedené, aká je základná lehota na podanie daňového priznania. Ďalej nasleduje časť formám predĺženia lehoty, ato oznámením alebo na základe žiadosti. Ďalej nasleduje ...

Úprava základu dane z dôvodu spotreby PHLZáznam

1.3.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:59

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2019, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Úprava základu dane z dôvodu splatenia a odpisu záväzkovZáznam

2.1.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:54

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2019, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018Záznam

21.12.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:22

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018. V úvodnej časti sa oboznamuje so zdrojom týchto zmien, ktorými sú novely ZDP vykonané súčinnosťou od roku 2017 a 2018 a potreba niektorých spresnení. Nasleduje časť ...

Úprava základu dane z dôvodu uplatnenia pravidiel nízkej kapitalizácieZáznam

4.12.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:43

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Úprava základu dane z dôvodu dane vyberanej zrážkouZáznam

5.11.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:06

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Úprava základu dane z dôvodu vyradenia zásob tovaruZáznam

2.10.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:26

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Úprava základu dane z dôvodu škody na majetku v roku 2018Záznam

5.9.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:25

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Zvýšenie základu dane pri využívaní majetku aj na súkromné účely v roku 2018Záznam

15.8.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:22

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Úprava základu dane z dôvodu limitácie odpisov tzv. luxusných automobilov v roku 2018Záznam

13.8.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:09

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Úprava základu dane z dôvodu zmarených investícií v roku 2018Záznam

31.7.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:04

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO, účinné od 1.1.2018Záznam

5.2.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:40:52

... Ing. Peter Horniaček Ing. Peter Horniaček Vás v tomto zázname zo semináru prevedie novelami zákona o dani z príjmov, ktoré sú účinné od 1.1.2018, pričom sa zameriava na právnické osoby. Ing. Peter Horniaček Vás v tomto zázname zo semináru prevedie novelami zákona o dani z príjmov, ktoré sú účinné od ...

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017 - zmeny v tlačiveZáznam

8.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:51

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017. V úvodnej časti sa oboznamuje so zdrojom týchto zmien, ktorými sú novely ZDP vykonané s účinnosťou od roku 2017 a 2018 a potreba niektorých spresnení. Nasleduje ...

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019Záznam

5.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmujú časti, ktorými sa ...

Návrh noviel zákona o dani z príjmov účinné od roku 2018 so zameraním na PO - 2. časťZáznamGarancia

28.11.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:33

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do prvej časti z pripravenej a navrhnutej novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmuje časť, v ktorej sa v novele zvyšuje podpora podnikového ...

Návrh noviel zákona o dani z príjmov účinné od roku 2018 so zameraním na PO - 1. časťZáznamGarancia

27.11.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:11

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do prvej časti z pripravenej a navrhnutej novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. Následne sa ozrejmujú časti, ktorými sa do zákona o dani z príjmov transponuje ...

Úvod do problematiky dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiskaZáznamGarancia

16.10.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:40

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky dlhodobého hmotného a nehmotného majetku z účtovného a daňového hľadiska. Stručne vymedzuje dlhodobý majetok. Nasleduje vysvetlenie procesu obstarávania dlhodobého majetku ako prvej fázy, kedy je dlhodobý majetok zobrazovaný v účtovnej evidencii. Osobitný ...

Registračná a oznamovacia povinnosť pri dani z príjmov POZáznam

16.8.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:09

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do registračnej a oznamovacej povinnosti PO pri dani z príjmov. V úvodnej časti sa ozrejmuje povinnosť registrácie tak, ako ju vymedzuj zákon o dani z príjmov, a to vrátane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou. Následne sa ozrejmujú oznamovacie povinnosti PO podľa ...

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2016 - úvod do problematikyZáznam

18.7.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:16

... Ing. Peter Horniaček Video v úvodnej časti ozrejmuje právny základ povinnosti podania daňového priznania po skončení zdaňovacieho obdobia. V ďalšej časti vymedzuje situácie, ktoré ak nastanú, zakladajú daňovníkovi povinnosť podania dodatočného daňového priznania, resp. len možnosť podania dodatočného ...

Daňové priznanie k dani z právnických osôb za rok 2016Záznam

8.2.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:04

... Ing. Peter Horniaček Neviete ako na daňové priznanie právnických osôb za rok 2016? Prevedieme Vás ním bezproblémovo v našom videoseminári. Pri podaní DP PO za ZO 2016 sa použije to isté tlačivo, aké sa používalo za rok 2015, t. j. neprišlo k zmene tlačiva, ale vykonali sa niektoré zmeny v poučení. A ...

Pravidlá transferového oceňovania - základný právny rámecZáznam

1.12.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:36

... Ing. Peter Horniaček Pravidlá transferového oceňovania, ktoré obsahuje zákon o dani z príjmov, sa vzťahujú na transakcie medzi závislými osobami, od 1.1.2015 aj medzi tuzemskými závislými osobami vrátane závislých osôb – fyzických osôb. Zmena, ktorá v tejto oblasti nastala od roku 2015, t. j. rozšírenie ...

Pripočítateľné a odpočítateľné položky v roku 2016Záznam

7.11.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:26

... Ing. Peter Horniaček Pri zisťovaní základu dane sa vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý sa pri úprave na základ dane zvýši o sumy, ktoré nemožno podľa zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške, upraví o sumy, ktoré nie sú ...

Novela zákona o dani z príjmov - poistné odvodyZáznam

5.10.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:31

... Ing. Peter Horniaček Videoseminár sa venuje novele zákona o dani z príjmov z oblasti poistných odvodov, konkrétne rozoberá zákony č.: 183/2014 Z. z., 364/2014 Z. z., 25/2015 Z. z. Videoseminár sa venuje novele zákona o dani z príjmov z oblasti poistných odvodov, konkrétne rozoberá zákony č.: 183/2014 ...

Novela zákona o dani z príjmov - duálne vzdelávanieZáznam

16.10.2015, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:16:49

... Ing. Peter Horniaček Videoseminár sa venuje novele zákona o dani z príjmov z oblasti duálneho vzdelávania, konkrétne rozoberá zákon č. 61/2015 Z. z.. Obsah videosemináru: Úvod do problematiky Zákon č. 61/2015 Z. z. zákon, daň z príjmov, zmeny, duálne vzdelávanie, paušálna čiastka, daňové výdavky ...

Novela zákona o dani z príjmov - poistné odvodyZáznam

24.8.2015, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:19:31

... Ing. Peter Horniaček Videoseminár sa venuje novele zákona o dani z príjmov z oblasti poistných odvodov, konkrétne rozoberá zákony č.: 183/2014 Z. z., 364/2014 Z. z., 25/2015 Z. z. Videoseminár sa venuje novele zákona o dani z príjmov z oblasti poistných odvodov, konkrétne rozoberá zákony č.: 183/2014 ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Fotografie a ich použitie z hľadiska GDPR v roku 2022

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 7.7.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Najnovšie zmeny v Zákonníku práce v roku 2022

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová

Dátum: 8.7.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
júl 2022
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2022 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...