dnes je 25.9.2023

Lektori
Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Novely zákona o dani z príjmov prijaté v roku 2023ZáznamGarancia

4.9.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:26

... Predmetom videa je prehľad zmenami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov prijatých v priebehu roka 2023 od jeho začiatku cca do augusta tohto roka. Video je štruktúrované podľa jednotlivých noviel a materiál oboznamuje čitateľa s obsahovou náplňou zmien podľa jednotlivých ustanovení ZDP. Predmetom ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Reklamné predmety, reklamné služby z pohľadu dane z príjmov v roku 2023ZáznamGarancia

2.8.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:28

... Video uvádza do problematiky daňového posúdenia výdavkov (nákladov) na reklamu z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v roku 2023. V úvode je priblížená definícia reklamy zo všeobecného ekonomického pohľadu a následne z pohľadu zákona o reklame a zákona o mediálnych ...

Spôsob výpočtu daňového bonusu v roku 2023ZáznamGarancia

29.6.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:08

... Video uvádza do problematiky uplatnenia daňového bonusu na vyživované dieťa (DB) v roku 2023, ktorého legislatívny rámec v tomto roku ovplyvnili viaceré novely ZDP. Prvá časť sa venuje spoločným a oproti stavu do 30.6.2022 nemenným podmienkam pri uplatňovaní daňového bonusu. Nasleduje časť, ktorá rozoberá ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Nepeňažný príjem zamestnanca do 500 EUR z pohľadu dane z príjmovZáznamGarancia

29.5.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:24

... Seminár uvedie do problematiky aplikácie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP v oblasti oslobodenie sumy nepeňažných plnení poskytovaných zamestnávateľom zamestnancom. Ide o plnenia charakteru tzv. zamestnaneckých benefitov. Tieto, ak budú vylúčené z daňových výdavkov zamestnávateľa, môžu byť za určitých podmienok ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v pravidlách transferového oceňovania od 1.1.2023ZáznamGarancia

14.4.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:47:21

... Video uvádza do problematiky zmien v transferovom oceňovaní na základe novely zákona o dani z príjmov č. 496/2022 Z. z. od 1.1.2023. V druhej časti sú jednotlivé témy bližšie rozobraté. V poslednej časti je priblížená zmena v dokumentácii k transferovému oceňovaniu od roku 2023. Video uvádza do problematiky ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Pohľadávky a záväzky v zákone o dani z príjmov v roku 2023ZáznamGarancia

6.4.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:45

... Video uvádza do problematiky daňového posúdenia zúčtovacích vzťahov u PO, t. j. problematiky pohľadávok a záväzkov v zákone o dani z príjmov v roku 2023. Nasleduje časť, ktorá približuje prepočet pohľadávok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ. V druhej časti nasleduje problematika narábania s pohľadávkami ...

MOJE DANE - čo urobiť a na čo sa ešte opýtať pred odovzdaním daňového priznaniaZáznamGarancia

13.3.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

... Cieľom webinára je poukázať na tie obsahové položky, ktoré sú predmetom úprav základu dane v podanom daňovom priznaní za rok 2022, a ktoré je do konca zdaňovacieho obdobia možné zo strany daňového subjektu ešte možné ovplyvniť želaným smerom, napr. úhradou záväzkov a pod. Tiež upozorníme na tie položky ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Na čo si dať pozor pri zostavovaní daňového priznania PO za rok 2022ZáznamGarancia

16.2.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:53

... Cieľom webinára je poukázať na tie obsahové položky, ktoré sú predmetom úprav základu dane v podanom daňovom priznaní za rok 2022, a ktoré je do konca zdaňovacieho obdobia možné zo strany daňového subjektu ešte možné ovplyvniť želaným smerom, napr. úhradou záväzkov a pod. Tiež upozorníme na tie položky ...

Platenie preddavkov na daň z príjmov PO v roku 2023 (právny stav k 25.1.2023)ZáznamGarancia

31.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:20

... Predmetom webinára bude problematika platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2023. Výklad bude vedený na základe platného metodického pokynu k plateniu preddavkov. Problematika platenia preddavkov bude rozdelená na platenie preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023 (právny stav k 23.1.2023)ZáznamGarancia

30.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:58

... Obsahom seminára bude uvedenie prehľadu zmien, ktorými prešiel v roku 2022 na základe prijatých noviel zákon o dani z príjmov. Ide predovšetkým o zmeny v oblasti daňového bonusu na vyživované dieťa, ktoré nadobudli účinnosť už od 1.7.2022, ale následne bola táto oblasť modifikovaná aj s účinnosťou od ...

Daňové výdavky s podmienkou zaplatenia - na čo si dať pozor pred koncom roka pri ich uplatnení za daňový výdavokZáznamGarancia

20.12.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:15

... Obsahom seminára bude upozorniť na existenciu povinnosti úpravy základu dane u daňovníka vychádzajúceho pri zisťovaní základu dane z výsledku hospodárenia vykázaného v sústave podvojného účtovníctva o položky podmienené zaplatením. Nakoľko ide o tému, ktorá je aktuálna pred koncom zdaňovacieho obdobia ...

Na čo si dať pozor pred uplynutím zdaňovacieho obdobia v súvislosti s daňovým priznaním k dani z príjmov za rok 2022ZáznamGarancia

30.11.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:48

... Cieľom webinára je poukázať na tie obsahové položky, ktoré sú predmetom úprav základu dane v podanom daňovom priznaní za rok 2022, a ktoré je do konca zdaňovacieho obdobia možné zo strany daňového subjektu ešte možné ovplyvniť želaným smerom, napr. úhradou záväzkov a pod. Tiež upozorníme na tie položky ...

Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmovZáznamGarancia

24.11.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:23

... Seminár uvedie do problematiky aplikácie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP v oblasti oslobodenie sumy nepeňažných plnení poskytovaných zamestnávateľom zamestnancom. Ide o plnenia charakteru tzv. zamestnaneckých benefitov. Tieto, ak budú vylúčené z daňových výdavkov zamestnávateľa, môžu byť za určitých podmienok ...

Reklama z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022ZáznamGarancia

15.11.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:38

... Video uvádza do problematiky daňového posúdenia výdavkov (nákladov) na reklamu z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v roku 2022. V úvode je priblížená definícia reklamy zo všeobecného ekonomického pohľadu a následne z pohľadu zákona o reklame a zákona o vysielaní ...

Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2023 a 1.1.2024ZáznamGarancia

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:01

... Predmetom videoseminára bude predstavenie navrhovaných úprav zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2023 a 1.1.2024. Predmetom úprav od roka 2023 sú najmä doplnenia v pravidlách transferového oceňovania (úprava a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Daňové zvýhodnenia poskytnuté mikrodaňovníkovi v roku 2022ZáznamGarancia

17.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:53

... Video približuje daňové zvýhodnenia v oblasti dane z príjmov u daňovníka – právnickej osoby, ktoré, ak sa identifikuje ako mikrodaňovník podľa podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov, bude môcť pri zisťovaní základu dane využiť v roku 2022. Tieto daňové zvýhodnenia demonštrujeme prostredníctvom ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zdaňovanie investícií a ich výnosov v roku 2022ZáznamGarancia

10.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:51

... Seminár má za cieľ predstaviť krátky prehľad zdaňovaním investícií a výnosov z nich v roku 2022. Ide o zdanenie u fyzických osôb, ak im plynú príjmy z nehnuteľností, či už vo forme príjmu z prenájmu alebo predaja, ak ide o príjmy z investícií do cenných papierov, ak plynú z ich držby (dividendy) alebo ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov účinných od roku 2022Záznam

12.9.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:02

... Video približuje zmeny v zákone o dani z príjmov, prijaté na základe noviel schválených v rokoch 2019 až 2022, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2022 alebo v priebehu roka 2022. Obsah: 1. Zmeny prijaté zákonom č. 301/2019 Z. z. 2. Zmeny prijaté zákonom č. 416/2020 Z. z. 3. Zmeny prijaté zákonom č. 215 ...

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa od 1. júla 2022 a od 1. januára 2023ZáznamGarancia

4.7.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:46

... Video uvádza do problematiky zmien v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa v dvoch časových účinnostiach, a to od 1. júla 2022 a od 1. januára 2023. Tieto zmeny boli vykonané na základe čl. II vládneho návrhu o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Superodpočet výdavkov na investície v roku 2022ZáznamGarancia

23.5.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:12

... Video uvádza do problematiky odpočtu nákladov na výskum a vývoj (tzv. super-odpočet), ktorý je upravený v § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Problematika sa začína prehľadom rôznych typov úľav v oblasti dane z príjmov, a zasadením konkrétne tohto odpočtu do ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Podávanie daňových priznaní právnických osôb v roku 2022Záznam

28.3.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:37

... Lektor prechádza tlačivom daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 a jeho jednotlivými časťami a riadkami. Upozorňuje na konkrétne náležitosti daňového priznania, ktoré z praxe robia daňovníkom najväčšie problémy. Videoseminár pomôže všetkým daňovníkom a daňovníčkam, ktorí daňové ...

Zmeny v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2021Záznam

10.3.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:25

... Lektor prechádza tlačivom daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 a jeho jednotlivými časťami a riadkami. Upozorňuje na konkrétne náležitosti daňového priznania, ktoré z praxe robia daňovníkom najväčšie problémy. Videoseminár pomôže všetkým daňovníkom a daňovníčkam, ktorí daňové ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022Záznam

7.2.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:42

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané voblasti zákona odani zpríjmov, ato jednak zmeny vtzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň zpríjmov vobdobí pandémie, ale aj zmeny prijaté vsamotnom zákone odani zpríjmov. Ide ozmeny prijaté novelami č ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2022Záznam

14.12.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:36

... Videoseminár uvádza do zmien, ktoré boli vykonané voblasti zákona odani zpríjmov, ato jednak zmeny vtzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň zpríjmov vobdobí pandémie, ale aj zmeny prijaté vsamotnom zákone odani zpríjmov. Ide ozmeny prijaté novelami ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2021 a v roku 2022Záznam

12.11.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:49

... Videoseminár uvádza do zmien, ktoré boli vykonané voblasti zákona odani zpríjmov, ato jednak zmeny vtzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň zpríjmov vobdobí pandémie, ale aj zmeny prijaté vsamotnom zákone odani zpríjmov. Ide ozmeny prijaté novelami ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov prijaté v roku 2021 (z. č. 47/2021 Z. z. - lex korona, z. č. 76/2021, 215/2021, 257/2021, 310/2021 Z. z.)Záznam

11.10.2021, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:54

... Videoseminár uvádza do zmien, ktoré boli vykonané voblasti zákona odani zpríjmov, ato jednak zmeny vtzv. lex korona zákone (z. č. 67/2021 Z. z.) prijaté novelou č. 47/2021 Z. z. majúce vplyv na daň zpríjmov vobdobí pandémie, ale aj zmeny prijaté vsamotnom zákone odani zpríjmov. Ide ozmeny prijaté novelami ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2021Záznam

22.12.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:52

... Ing. Peter Horniaček Videoseminár oboznamuje so zmenami v zákone o dani z príjmov, ktoré priniesla vládna novela zákona schválená 1.12.2020, ako aj jednotlivé novely zákona vyvolaných zmenami iných zákonov. Ide o zmeny, ktoré boli prijaté s účinnosťou od roku 2021, ale aj so spätnou účinnosťou od roku ...

Daň z príjmov právnickej osoby v roku 2020 (mimoriadne opatrenia a vybrané oblasti)Záznam

28.5.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:59:18

... Ing. Peter Horniaček On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu vo veci koronavírusu z pohľadu dane z príjmov a účtovníctva. Poukazuje na zákonné možnosti pri podávaní daňových priznaní, odkladov splátok úverov a zmenách v účtovníctve v súvislosti so zákonom o mimoriadnych opatreniach ...

Vybrané mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmovZáznam

4.5.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:04

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej avrámci nej konkrétne voblasti dane zpríjmov so zameraním na podanie daňového priznania, preddavky ...

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznam

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

... Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli vtýchto oblastiach prijaté vrámci zákona č. 67/2020 Z. z. ajeho dvoch ...

Vyplňovanie daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2019 a zmeny tlačivaZáznam

17.12.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:49

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vtlačive daňového priznania kdani zpríjmov právnickej osoby za rok 2019. Vúvodnej časti sa oboznamuje so základnými údajmi spojenými spodaním daňového priznania. Vnasledujúcej druhej časti sú uvádzané obsahové upozornenia kjednotlivým častiam ...

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2020 a od 1.1.2021Záznam

18.9.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:50

... Ing. Peter Horniaček Video oboznamuje so zmenami vzákone odani zpríjmov, ktoré priniesla vládna novela zákona, ktorej účinnosť bude nabiehať postupne od roka 2020, 2021, príp. 2022 vzávislosti od typu opatrenia. Vprvej časti videa je uvedený legislatívny proces vládnej novely zákona. Ďalej nasledujú ...

Pripravované zmeny v ZDP od roku 2020 a 2021Záznam

21.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:24:36

... Ing. Peter Horniaček Video oboznamuje s obsahom návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorej predpokladaná účinnosť by mala nabiehať postupne od roka 2020, 2021, príp. 2022 v závislosti od typu opatrenia. V prvej časti videa je uvedený legislatívny stav návrhu novely. Ďalej nasledujú časti týkajúce ...

Úprava základu dane z dôvodu splatenia a odpisu záväzkovZáznam

2.1.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:54

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2019, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Úprava základu dane z dôvodu zmarených investícií v roku 2018Záznam

31.7.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:04

... Ing. Peter Horniaček Video uvádza do problematiky pripočítateľných a odpočítateľných položiek k základu dane za rok 2018, t. j. položiek, ktoré pri zvyšujú alebo znižujú účtovný výsledok hospodárenia pri jeho transformácii na základ dane. V ďalšej časti je bližšie rozvedená problematika špeciálnej úpravy ...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ako uzavrieť účtovníctvo po smrti podnikateľa

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 26.9.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v stravnom od 1.10.2023

Lektor: Ing. Ľuboslava Minková

Dátum: 27.9.2023

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...