dnes je 20.4.2021

Najnovšie videosemináre

BOZP na základných školáchZáznamGarancia

8.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:39

... V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. pracovnom vyučovaní alebo v jedálňach či športoviskách. V téme sme sa venovali BOZP na základných školách, prešli sme si jednotlivé riziká v areáli školy ale aj na napr. ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

BOZP pre školy a školské zariadeniaZáznamGarancia

7.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:01

... V téme videoseminára sa venujeme problematike BOZP a OPP v školských zariadeniach. Prešli sme si jednotlivé riziká a na konkrétnych príkladoch sme si priblížili bezpečnosť a osobné ochranné pracovné prostriedky... V téme videoseminára sa venujeme problematike BOZP a OPP v školských zariadeniach ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Právne otázky podnikania v Rakúsku v roku 2021ZáznamGarancia

7.4.2021, JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:30

... Vo videoseminári sa lektorka venuje predpokladom, za akých je možné vykonávať práce prostredníctvom slovenských firiem prípadne SZČO vRakúsku, aké všetky ohlásenia je nutné vykonať ešte pred samotným výkonom prác ana čo je nutné dbať pri vysielaní zamestnancov do Rakúska ...

Spracovanie údajov samosprávami v roku 2021ZáznamGarancia

26.3.2021, JUDr. Pavel Nechala, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:52

... Ochrana osobných údajov je kontinuálny a riadený proces, kedy spracovateľské činnosti sú posudzované z pohľadu dopadu na dotknuté osoby. Obce a mestá investovali nemalé finančné prostriedky do základnej implementácie, posilnili technické a bezpečnostné vybavenie, prijali organizačné ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Novinky v problematike verejného obstarávania v roku 2021 (stav k 19.3.2021)ZáznamGarancia

25.3.2021, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:59:06

... Lektor pravidelne informuje o aktualitách z oblasti verejného obstarávania za ostatný mesiac a aký dopad budú mať tieto novinky na doterajšiu činnosť. Zameriava sa hlavne na návrh novely zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 8.januára ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Odpady zo školskej jedálne v roku 2021ZáznamGarancia

25.3.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:34

... Videoseminárom získate prehľad o odpadovom hospodárstve v podmienkach školských jedální od 1.1.2021. Videoseminárom získate prehľad o odpadovom hospodárstve v podmienkach školských jedální od 1.1.2021. škola, odpad, kuchyňa, školská jedáleň, Gallovič Úvod Právne predpisy odpadového ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zmeny v zákone o inšpekcii práce, v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a v zákone o BOZP od 1.4.2021ZáznamGarancia

24.3.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:06:00

... Témou videoseminára sú zmeny v zákone o inšpekcii práce a v zákone o BOZP, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. apríla 2021 a v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktoré účinnosť nadobudli k 1.3.2021. Lektorka zodpovedá na otázky, prečo tieto zmeny nastali a ako ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | BOZP | Komplet

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021 (stav k 18.3.2021)ZáznamGarancia

23.3.2021, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:43

... Videoseminár reaguje na aktuálne otázky účastníkov zpraxe (mzdové účtovníčky, personalisti, HR manažéri) vo vzťahu kuplatňovaniu zmien vzákone osociálnom poistení, nárokov na dávky, procesných postupov Sociálnej poisťovne aostatných ústredných orgánov štátnej správy zúčastnených ...

Prístupné pre: Účto a dane | Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021 (stav k 16.3.2021)ZáznamGarancia

22.3.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:48

... Wideoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch prijatých poslednými novelami zákona s uvedením termínov ich účinnosti a vysvetlenie dopadov týchto zmien ako aj možnosti ich zvládnutia. Wideoseminár Vám poskytne prehľad jednotlivých zmien v zákone o odpadoch ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2021ZáznamGarancia

18.3.2021, JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M. MBA, Mgr. Zuzana Šteflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:29:22

... JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M. MBA; Mgr. Zuzana Šteflová Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 01.01.2021 priniesol novú právnu úpravu v podobe malého konkurzu. Nová právna úprava nepochybne vytvorila právny rámec pre jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie. ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Register partnerov verejného sektoraZáznam

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Aktuálny stav mzdovej agendy od 1.1.2018Záznam

28.11.2017, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:06

Videozáznam sumarizuje legislatívne schválené zmeny v mzdovej oblasti platné od 1.1.2018. V oblasti Zákonníka práce si prejdeme hodnoty minimálne mzdy, minimálnych mzdových nárokov a príplatkov ku mzde. V oblasti sociálneho poistenia si ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznamGarancia

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli ...

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19ZáznamGarancia

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZáznamGarancia

4.5.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 106/2021 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.3.2021 v čiastke č. 40)
  • 107/2021 Z.z. novela vyhl. č. 183/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 24.3.2021 v čiastke č. 40)
  • 108/2021 Z.z. novela vyhl. č. 24/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 25.3.2021 v čiastke č. 41)
  • 115/2021 Z.z. novela zák. č. 67/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2021 v čiastke č. 44)
  • 121/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 269/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 2.4.2021 v čiastke č. 46)
  • 126/2021 Z.z. novela zák. č. 340/2012 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 128/2021 Z.z. novela zák. č. 8/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 130/2021 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.4.2021 v čiastke č. 49)
  • 133/2021 Z.z. novela niektorých zákonov v oblasti zdravotníctva v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 13.4.2021 v čiastke č. 50)
  • 134/2021 Z.z. novela Spravovacieho a rokovacieho poriadku ÚS SR č. 500/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2021 v čiastke č. 50)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

22.4.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

10.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 22.4.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v problematike DPH v roku 2021

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 28.4.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
apríl 2021
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Najbližšia daňová povinnosť
20.4.2021 - Daň z pridanej hodnoty