Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 4.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 11.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

 

Webináre formou prednášok pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Rozpočtové pravidlá samosprávy v čase COVID-19

Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Dátum: 1.6.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Opatrenia pre samosprávu a obce počas COVID-19

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 10.6.2020

Čas konania: 9:00 - 12:00

Príspevky na udržanie zamestnanosti a nájom a prenájom v čase COVID-19

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 15.6.2020

Čas konania: 9:00 - 12:00

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2020

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 23.6.2020

Čas konania: 9:00 - 13:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

 

Daňový kalendár
máj 2020
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
1.6.2020 - daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

 

 

Najnovšie

Záverečný účet obce za rok 2019ZámokGarancia

On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia.Poukazuje na zákonné možnosti obce podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. On-line webinár formou prednášky ...
02:38:34 PhDr. Jozef Sýkora, MBA 27.5.2020
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 7. 2020ZámokGarancia

On-line webinár formou prednášky reaguje na aktuálnu situáciu v legislatíve z pohľadu odpadového hospodárstva. Poukazuje na zákonné možnosti v environmentálnej oblasti a zmeny v nakladaní s odpadmi, ktoré vyplývajú z aktuálne pripravovanej ...
03:06:20 Ing. Peter Gallovič 27.5.2020
Prístupné pre: Enviro | Komplet

GDPR v čase COVID-19ZámokGarancia

Obsah prezentácie sa zameriava na poskytnutie informácií ohľadne spracúvania osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19. Predmetom diskusie sú nové druhy spracúvania osobných údajov zamestnancov alebo iných osôb, ktoré ...
00:53:25 JUDr. Helga Maďarová, CIPP/E, CIPM 20.5.2020
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Nájomné a prenájom z pohľadu uzatvorených zmlúv v čase COVID-19ZámokGarancia

Webinár sa týka nových opatrení, ktorých účelom je riešenie otázky nájmov. Konkrétne teda nemožnosti vypovedať nájomcu vprípade neplatenia nájomného za apríl až jún. Taktiež sa venujeme aj ...
00:40:54 JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal, s.r.o. 18.5.2020
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Aktuálne o úpravách termínov individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky pre štátnu správu a samosprávuZámokGarancia

Ing. Miriam Majorová, PhD. Vtomto webinári sa dozviete aký vplyv má legislatíva schválená vsúvislosti spandémiou koronavírusu na termíny splnenia si povinností voblasti výkazníctva štátnej správy asamosprávy. Konkrétne ide opovinnosť zostavenia Poznámok ...
01:26:04 Ing. Miriam Majorová, PhD. 18.5.2020

Príspevky štátu k opatreniam č. 1 až 5 v projekte Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkomZámokGarancia

Sumarizácia opatrení zpohľadu komu sú určené jednotlivé opatrenia, aké podmienky je potrebné splniť na to, aby sa bolo možné o konkrétne príspevky uchádzať (teda či existuje nárok na príspevok a ...
00:43:53 JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o. 14.5.2020
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19ZámokGarancia

Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID- ...
00:35:53 PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová 13.5.2020
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Ako pripraviť podklady pre čerpanie príspevkov od štátuZámokGarancia

Ako zistiť pokles tržieb? Ako zistiť či náš podnik spĺňa, že je vťažkostiach? Ako zistím či mám aaké mám finančné záväzky voči štátu? Ako správne čítať, porozumieť apoužívať ÚZ? Ako využiť informácie zanalýzy? Odpovede na tieto otázky sa ...
01:27:48 Ing. Peter Andrišin 11.5.2020
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020ZámokGarancia

Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID- ...
00:32:37 PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová 5.5.2020
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZámokGarancia

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou ...
00:39:34 JUDr. Lucia Sabová Danková 4.5.2020
Prístupné pre: BOZP | Komplet
Najčítanejšie

Prestávka v práci v Zákonníku práceZámokArchív

V zmysle zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Môže sa zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancami na rozdelení danej prestávky na 10 minút po 2,5 hodinách práce a 20 ...
JUDr. Juraj Mezei 12.11.2018
Prístupné pre: Komplet

Daňové odpisovanie samostatných hnuteľných vecí v roku 2019Garancia

Za odpisovaný hmotný majetok vo forme samostatných hnuteľných vecí sa na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) považujú hnuteľné veci, ktoré spĺňajú 3 zákonom stanovené podmienky a ...
Ing. Michaela Vidová 20.8.2019
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Koneční užívatelia výhod v obchodnom registri od novembra 2018ZámokArchív

Od 01.11.2018 bude účinné ustanovenie zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého budú súčasťou údajov zapisovaných do Obchodného registra aj ...
JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. 15.10.2018
Prístupné pre: Komplet

Návrh novely obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 7. 2020ZámokGarancia

V legislatívnom procese je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým samenia a dopĺňajú niektoré zákony, t. j. novela Obchodného zákonníka, ktorá má ...
JUDr. Jaroslav Kuchár, LL.M., advokát 2.10.2019
Prístupné pre: Komplet

Posudzovanie zhody výrobkov - strojových zariadeníGarancia

Definícia: Posudzovanie zhody je proces, ktorý vykonáva výrobca, aby preukázal, že boli splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku - strojového zariadenia. Výrobok - strojové zariadenie podlieha posudzovaniu zhody vo fáze návrhu aj ...
Ing. Jozef Mikula, PhD. 16.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 124/2020 Z.z. vo veci nesúladu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia s Ústavou Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 20.5.2020 v čiastke č. 51)
  • 125/2020 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 126/2020 Z.z. novela zák. č. 281/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 127/2020 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 128/2020 Z.z. novela zák. č. 292/2014 Z. z. a č. 528/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 129/2020 Z.z. novela niektorých zákonov v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
  • 132/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 76/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
  • 133/2020 Z.z. dočasne obnovuje kontrolu hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
  • 134/2020 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 26.5.2020 v čiastke č. 54)
WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
2.6.2020, ONLINE
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD., Odborník z praxe
Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu nezávislého vzťahu kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež na správnosť dokumentácie predloženej daňovému úradu. Jednou z úloh finančnej správy je kontrolovať, aby pri obchodovaní medzi závislými osobami nedochádzalo k predaju pod trhovú cenu za účelom umelého zvyšovania nákladov či znižovania výnosov. Pokiaľ spoločnosť podcení oblasť transferového oceňovania alebo má chýbajúcu či nedostatočnú dokumentáciu, môže to viesť k dorubeniu dane, pokutám a úrokom z omeškania. Prihláška tu!
3.6.2020, ONLINE
Lektor: Mgr. Martina Galabová, Odborník z praxe
WEBINÁR v nižšie uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje nové inštitúty, resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 1. 2020). Prihláška tu!
4.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne na WEBINÁRI cenné informácie o zásobách spoločnosti a ich variantoch. Priblíži Vám aké sú výhody a nevýhody v spôsoboch ich oceňovania, ako mať prehľad pri organizácií skladu a v skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi. Prihláška tu!
9.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
9.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
Osvojte si teoretický a praktický pohľad na zákazkovu výrobu podnikov účtujúcich podľa právnej úpravy SR a podľa IAS/IFRS ako na špecifickú oblasť zásob vlastnej výroby. Prihláška tu!
10.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
Objasnite si spôsob výpočtu odloženej dane a identifikujte dočasné rozdiely, ktoré vznikajú z rozdielnej daňovej základne, účtovných hodnôt majetku, alebo záväzkov. Prihláška tu!
11.6.2020, ONLINE
Lektor: Ing. Anna Gaálová
Získajte komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov. Prihláška tu!
15.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
WEBINÁR týkajúcI sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!
23.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: