Daňový kalendár
február 2020
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2020 - daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

 

 

Najnovšie

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní od 1.1.2020ZámokGarancia

Schválenie Zákona o ukončení niektorých exekučných konaní vyvolalo veľkú diskusiu. Videoseminár sa zaoberá obsahom zákona, najmä z hľadiska vymedzenia podmienok, ktoré musia byť splnené, aby bola exekúcia zastavená. Rovnako tak vymedzuje, ...
00:26:03 JUDr. Martina Kostková 6.2.2020

Zmeny v právnych predpisoch pre bytové a nebytové priestory v roku 2020ZámokGarancia

Príspevok rieši tri posledné novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, dve menšie a jednu rozsiahlejšiu, prijatú novelou č. 283/2019 Z. z. Okrem spresnení v zákone poukazuje aj na niektoré zásadné zmeny, ...
00:19:49 JUDr. Ivan Syrový, PhD. 5.2.2020
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2020ZámokGarancia

Obsahom videa je prehľad najdôležitejších zmien v Zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré boli schválené v NRSR dňa 27.11.2019. Novela zákona prináša úpravy a doplnenia základných pojmov, ruší POH obce, nové zákazy skládkovania odpadov bez ...
01:11:02 Ing. Peter Gallovič 4.2.2020
Prístupné pre: Enviro | Komplet

Transferové oceňovanie v roku 2020ZámokGarancia

Ing. Tomáš Janoušek, partner poradenskej skupiny XTEND, daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov, pripravil v spolupráci s agentúrou Verlag Dashofer krátky prehľad venujúci sa transferovému oceňovaniu v roku 2020. Lektor Vás ...
00:51:37 Ing. Tomáš Janoušek 27.1.2020

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2020ZámokGarancia

Vo videu lektor približuje novelu zákona o účtovníctve súčinnosťou od 1. 1. 2020. Ide o zmeny súvisiace so zmenou veľkostných kritérií pre povinnosť auditu od roku 2020 a aj novej povinnosti pre účtovné jednotky účtujúce a vykazujúce ...
00:18:58 Ing. Štefan Fabián PhD. 24.1.2020

Zmeny vybraných zákonov o odmeňovaní zamestnancov od roku 2020ZámokGarancia

Cieľom videa je oboznámenie sa s jednotlivými novelami právnych predpisov z oblasti pracovnoprávnych vzťahov účinných v období od 1.9.2019 do 1. januára 2020 so zameraním na rezort školstva. Taktiež poskytnutie informácie o nových právnych ...
00:20:40 Ing. Jarmila Belešová 23.1.2020
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Základná finančná kontrola pre účtovníkov a rozpočtárov v roku 2020ZámokGarancia

Videoškolenie sa venuje výkonu finančnej kontroly v roku 2020 z pohľadu kontrolóra. Bližšie obsahuje praktický pohľad pre účtovníkov, ekonómov, či rozpočtárov. Účastník sa dozvie ako správne overiť časté finančné operácie a či sa overuje ...
00:32:33 PhDr. Jozef Sýkora, MBA 20.1.2020
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Novela zákona o DPH od roku 2020ZámokGarancia

Ing. Tomáš Janoušek, partner poradenskej skupiny XTEND, daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov, pripravil v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashofer krátky prehľad zmien, ktoré prinášajú novely zákona o DPH od januára ...
00:43:20 Ing. Tomáš Janoušek 20.1.2020
Najčítanejšie

Prestávka v práci v Zákonníku práceZámokArchív

V zmysle zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Môže sa zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancami na rozdelení danej prestávky na 10 minút po 2,5 hodinách práce a 20 ...
JUDr. Juraj Mezei 12.11.2018
Prístupné pre: Komplet

Minimálna mzda od 1. januára 2020Garancia

Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č. 324/2019 Z. z. ustanovila s účinnosťou od 1. januára 2020 sumu minimálnej mzdy na: - 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, - 3,333 € za každú hodinu odpracovanú ...
Ing. Eva Gášpárová 6.11.2019
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2020Garancia

Od 1. januára 2020 bude platiť nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový bude aj maximálny vymeriavací základ na sociálne ...
Ing. Ivana Glazelová 14.11.2019
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Koneční užívatelia výhod v obchodnom registri od novembra 2018ZámokArchív

Od 01.11.2018 bude účinné ustanovenie zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého budú súčasťou údajov zapisovaných do Obchodného registra aj ...
JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. 15.10.2018
Prístupné pre: Komplet

Posudzovanie zhody výrobkov - strojových zariadeníGarancia

Definícia: Posudzovanie zhody je proces, ktorý vykonáva výrobca, aby preukázal, že boli splnené konkrétne požiadavky týkajúce sa výrobku - strojového zariadenia. Výrobok - strojové zariadenie podlieha posudzovaniu zhody vo fáze návrhu aj ...
Ing. Jozef Mikula, PhD. 16.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 6/2020 Z.z. novela zák. č. 440/2015 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 8/2020 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2020 v čiastke č. 3)
  • 25/2020 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 17.2.2020 v čiastke č. 13)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
4.3.2020, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
10.3.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
12.3.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
17.3.2020, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
20.5.2020 - 5.6.2020, Bratislava
Lektor: Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych
Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!
8.6.2020, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: