dnes je 20.9.2020

Najnovšie videosemináre

Na aké zmeny v zákone o odpadoch by sme sa mali pripraviť?ZáznamGarancia

18.9.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:56

Obsahom seminára je pripomenutie zmien, ktoré boli uskutočnené poslednými novelami zákona o odpadoch s poukázaním na termíny ich platnosti ako aj oboznámenie s pripravovanými zmenami vo vykonávacích predpisoch (vyhláškach). Obsahom seminára ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Zabezpečenie BOZP v administratívnych budováchZáznamGarancia

17.9.2020, Andrej Kuliška, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:59

Administratívne činnosti predstavujú pre zdravie zamestnancov určité riziká a pre zamestnávateľov legislatívne povinnosti, webinár sa dotkne otázky zabezpečenia BOZP v administratívnych budovách. Administratívne činnosti predstavujú pre zdravie ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Povinnosti samosprávy v roku 2020 (stav k 4. 9. 2020)ZáznamGarancia

10.9.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:54

Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu samosprávy. Poukazuje na zákonné povinnosti zriaďovateľov škôl v súvislosti so začiatkom školského roka a prijatými opatreniami Ministerstva školstva ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Aktuálne odporúčania MF SR pre samosprávy miest a obcí v roku 2020 (stav k 2. 9. 2020)ZáznamGarancia

9.9.2020, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:26

Webinár sa venuje téme, ktorá je aktuálna vtýchto mesiacoch vúzemnej samospráve a aj v štátnej správe areaguje na výkon základnej finančnej kontroly s ohľadom na metodiku Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá je zverejnená na ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zmeny v zákone o odpadoch na ktoré by sme sa mali pripraviťZáznamGarancia

27.8.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:08

Oboznámenie s pripravovanými zmenami vo vykonávacích predpisoch (vyhláškach), ktoré sú v legislatívnom procese a ich platnosť je navrhnutá od 1.9.2020 a časť od 1.1.2021. Oboznámenie s pripravovanými zmenami vo vykonávacích predpisoch ( ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Povinnosti obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020ZáznamGarancia

26.8.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:19

Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Opatrenia pre podnikateľov a praktické poznatky z praxeZáznamGarancia

26.8.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:29:33

Aktuálna situácia v legislatívnom dianí v súvislosti s balíkom opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Zmeny Zákonníka práce v roku 2020, ich dopad na prax a ďalšie plánované zmenyZáznamGarancia

25.8.2020, JUDr. Helga Maďarová, CIPP/E, CIPM, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:30

Prezentácia je zameraná na legislatívne zmeny v oblasti pracovného práva od začiatku roka 2020. Najvýznamnejšie z nich sú skončenie pracovného pomeru s ohľadom na štátnu pomoc počas mimoriadnej situácie, spôsob určovania ...

Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Aktuálne odporúčania MF SR k zákonu o finančnej kontrole v roku 2020ZáznamGarancia

24.8.2020, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:01:11

Webinár sa venuje téme, ktorá je aktuálna v týchto mesiacoch v územnej samospráve a aj v štátnej správe a reaguje na výkon základnej finančnej kontroly s ohľadom na metodiku Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá je zverejnená ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet

Povinnosti obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020ZáznamGarancia

21.8.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:40

Aktuálna situácia v legislatíve z pohľadu obecného zriadenia. Poukazuje na zákonné možnosti obcí, starostov a kontrolórov a prijaté opatrenia počas mimoriadneho obdobia spôsobeného ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najpozeranejšie videosemináre

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZáznamGarancia

4.5.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:39:34

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou ...

Prístupné pre: BOZP | Komplet

Novela zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z. so zameraním na PO, účinná od 1.1.2018 a 1.1.2019ZáznamArchív

5.1.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:53

Video uvádza do jednotlivých oblastí novely zákona o dani z príjmov so zameraním na PO s účinnosťou od 1.1.2018, ktorá bola schválená na zasadnutí NR SR 7.12.2017. V úvodnej časti sa ozrejmuje zámer navrhnutej novely a jej jednotlivé časti. ...

Prehľad mimoriadnych opatrení v daňovej a účtovnej oblastiZáznamGarancia

30.4.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:23:46

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej aúčtovnej oblasti. Mimoriadne opatrenia boli ...

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19ZáznamGarancia

4.5.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:17:14

Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, ...

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Register partnerov verejného sektoraZáznamArchív

24.10.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:18

Cieľom príspevku je priblížiť divákovi inštitút registra partnerov verejného sektora (RPVS) ako dôležitý register pre podnikateľov. Autor poukazuje na používaný pojem konečného užívateľa výhod (KUV), tento vysvetľuje, poukazuje na ...

Prístupné pre: Manažment | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 243/2020 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. a č. 153/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 9.6.2020 v čiastke č. 96)
  • 244/2020 Z.z. vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 245/2020 Z.z. vyhlasuje chránený areál Síky (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 246/2020 Z.z. vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 247/2020 Z.z. vyhlasuje chránený areál Čenkov (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 248/2020 Z.z. vyhlasuje chránený areál Panské lúky (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 249/2020 Z.z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov (vyšlo dňa: 10.9.2020 v čiastke č. 97)
  • 250/2020 Z.z. novela vyhl. č. 350/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 11.9.2020 v čiastke č. 98)
  • 251/2020 Z.z. Rozhodnutie Správnej rady Európskej patentovej organizácie (vyšlo dňa: 11.9.2020 v čiastke č. 98)
  • 252/2020 Z.z. zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (vyšlo dňa: 11.9.2020 v čiastke č. 98)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

29.9.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020 

29.9.2020, Nitra alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

7.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

16.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

19.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

22.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

1.12.2020, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Personalistika a príprava podkladov na spracovanie miezd

Lektor: Ing. Miriam Vosátková, Alena Lipovská, PhD.

Dátum: 22.9.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 24.9.2020

Čas konania: 7:45 - 8:45

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2020
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2020 - spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...