dnes je 5.12.2022

Input:

Zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní

30.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:09

Kapitoly videa

Videoseminár sa venuje schválenému zneniu zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, ktoré nadobudnú účinnosť 1.4.2024. Webinár sa bližšie venuje novým kompetenciám úradov, úprave územného plánovania, či povoľovacích konaní pre umiesťovanie a uskutočňovanie stavieb.


Obsah (štruktúra prezentácie):
1. Právne predpisy
2. Najzásadnejšie zmeny
3. Zmeny v kompetenčnej rovine
4. Územné plánovanie
5. Stavba a kategórie stavieb
6. Susedný pozemok a susedná stavba
7. Dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby
8. Konanie vo výstavbe
9. Nepovolené stavby
10. Rôzne novinky
11. Otázky

Mag. Annamária Tóthová

Mag. Annamária Tóthová

Annamária Tóthová je advokátkou, ktorá sa špecializuje na oblasť práva životného prostredia, povoľovania infraštruktúrnych zámerov, práva odpadového hospodárstva a nakladania s obalmi, stavebného práva a práva nehnuteľností, energetiku a regulované činnosti. S advokátskou kanceláriou Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. spolupracuje od roku 2006, od roku 2009 ako advokátka. Okrem slovenského jazyka hovorí po nemecky a anglicky. Je autorkou a spoluautorkou mnohých publikácií, odborných článkov a pravidelne sa venuje prednáškovej činnosti. Svoje štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Viedenskej Univerzity.