dnes je 20.4.2021

Input:

Zákazky s nízkou hodnotou v roku 2021

9.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

Kapitoly videa

Webinár je venovaný zákazkám s nízkou hodnotou, ktoré vzhľadom na výrazné zvýšenie limitov v roku 2019 predstavujú v súčasnosti významnú časť verejného obstarávania najmä pre samosprávy a menších verejných obstarávateľov. Webinár je zameraný na predstavenie možností, ktoré zákon o verejnom obstarávaní umožňuje v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou a s poukazom na zákonné povinnosti, ktoré je pri zákazkách s nízkou hodnotou potrebné dodržať. Spomenieme aj niektoré výnimky uplatniteľné pri zákazke s nízkou hodnotou, ako aj stále viac aktuálnejšie spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie.

Obsah:

  1. Čo je verejné obstarávanie 
  2. Prípravná fáza
  3. Priebeh
  4. Výber najvhodnejšej ponuky
  5. Uzavretie zmluvy
  6. Súhrnné správy
  7. Výnimky zo zákona
  8. Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Mgr. Ján Richnavský

Mgr. Ján Richnavský

Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity. Krátko pracoval v Komore pre medicínske právo – MEDIUS, zameranej na medicínske právo. Sedem rokov pracoval ako kontrolór na Úrade pre verejné obstarávanie na odbore dohľadu. Následne pracoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Úseku verejného obstarávania a nákupu, kde sa podieľal na príprave a realizácii verejných obstarávaní. Od roku 2020 opäť pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie ako vedúci Stáleho pracoviska Prešov a Košice, ktorého činnosť je zameraná na poskytovanie poradenstva a vzdelávania verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ako aj hospodárskym subjektom v procese verejného obstarávania, s cieľom podporovať profesionalizáciu v oblasti verejného obstarávania.