dnes je 5.12.2022

Input:

Zákazky s nízkou hodnotou po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

24.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:38

Kapitoly videa

Novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní účinnosťou od 31.3.2022 sa zásadným spôsobom dotkla okrem iného aj zadávanía zákaziek s nízkou hodnotou. Novela Obsahom webináru bude predstavenie zmenených finančných limitov, jednotlivých možností ako zadať zákazky s nízkou hodnotou, výnimky z povinného postupu prostredníctvom elektronickej platformy, zverejňovacie povinnosti a základné údaje o zákazkách malého rozsahu.

OBSAH (štruktúra prezentácie):
• úvod
• elektronická platforma
• finančné limity
• základné ustanovenia
• zákazky s nízkou hodnotou podrobnejšie
• zverejňovacie povinnosti
• základné údaje o zákazkách malého rozsahu.

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Lektor Mgr. Jozef Kubinec, MSc vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po krátkom pôsobení v advokácii začal pracovať ako špecialista na verejné obstarávanie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde neskôr pracoval ako vedúci tímu strategického nákupu a verejného obstarávania. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. Počas pôsobenia v tejto inštitúcii absolvoval postgraduálne štúdium verejného obstarávania na Univerzite Tor Vergata v Ríme. Štúdium v tomto programe bolo zamerané na dôkladné skúmanie environmentálnych, etických, strategických a právnych otázok v globálnom kontexte.