dnes je 20.4.2021

Input:

Spracovanie údajov samosprávami v roku 2021

26.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:52

Kapitoly videa

Ochrana osobných údajov je kontinuálny a riadený proces, kedy spracovateľské činnosti sú posudzované z pohľadu dopadu na dotknuté osoby. Obce a mestá investovali nemalé finančné prostriedky do základnej implementácie, posilnili technické a bezpečnostné vybavenie, prijali organizačné opatrenia a nastavili niektoré procesy. V mnohých prípadoch je však tento proces neukončený, nepodarilo sa vytvoriť funkčný systém riadenia ochrany osobných údajov. Aké sú základne stavebné kamene takéhoto funkčného systému a akým otázkam čelia obce a mestá?    

  1. Základné zásady spracúvania osobných údajov
  2. Definícia osobného údaju
  3. Spracovateľské činnosti u samospráv - delenie, riadenie
  4. Kamerové systémy
  5. Zamestnanci
  6. Zverejňovanie, open data, infozákon
  7. Dopady Covid na spracovanie osobných údajov samosprávou
  8. Práva dotknutých osôb a vybavovanie žiadostí
  9. Zodpovedná osoba
  10. Oznamovanie incidentov

 Povieme si základne odpovede ČO a AKO by mal takýto systém riadenia ochrany osobných údajov obsahovať. 

JUDr. Pavel Nechala, PhD.

JUDr. Pavel Nechala, PhD.

JUDr. Pavel Nechala, PhD. je zakladajúci partner modernej advokátskej kancelárie WISE3, ktorá prináša odbornú znalosť, technologickú inovatívnosť a osobný prístup pri riešení požiadaviek a zadaní klientov. Pavel má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti korporátnych a obchodných záležitostí. Primárne sa venuje problematike ochrany osobných údajov a právu informačných technológii. Poskytoval v tejto oblasti právne poradenstvo mestám a obciam, vodárenskej spoločnosti, dodávateľovi elektrickej energie, alebo aj v rámci výrobných podnikov. Osobitne ho zaujala problematika zodpovednej osoby a jej efektívneho využitia u prevádzkovateľov.