dnes je 17.4.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Register obnovenej evidencie pozemkov a pozemkové úpravy

28.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:01

Kapitoly videa

Obsahom webinára bude ozrejmiť rozdiel medzi konaním o registri obnovenej evidencie pozemkov a konaním o projekte pozemkových úprav. Zameriame sa podstatu uvedených konaní a ich primárny účel, ktorým bolo v prvom prípade usporiadanie pozemkového vlastníctva a v druhom prípade samotné funkčné usporiadanie pozemkov s odstránením enormnej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva. Zameriame sa na jednotlivé etapy uvedených konaní, účastníkov konania, ich práva a povinnosti, ako aj možnosť využitia opravných prostriedkov. V závere si ozrejmíme spôsob zápisu výsledkov uvedených konaní do operátu katastra nehnuteľností.

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia Filagová

JUDr. Lucia  Filagová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu. V minulosti pôsobila ako zamestnanec právneho odboru Katastrálneho úradu v Nitre a zamestnanec rozhodujúci o návrhu na vklad na Správe katastra Nové Zámky a Správe katastra Šaľa. Od roku 2011 pôsobí ako zamestnanec legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra. Zároveň je dlhoročným lektorom Inštitútu pre verejnú správu (IVES), Slovenskú realitnú akadémiu (SORA), kde sa podrobne venuje problematike katastra nehnuteľností. Je kontaktným bodom pre Slovenskú republiku v združení ELRA (European Land Registry Association) a prednášala na viacerých domácich a zahraničných konferenciách zameraných na kataster nehnuteľností. Od roku 2021 je externým doktorandom na katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a autorkou niekoľkých článkov venovaných problematike katastra nehnuteľností.   

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.