dnes je 7.12.2021

Input:

Proces adaptácie nových zamestnancov na pracovisku

30.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:00

Kapitoly videa

Proces adaptácie- onboarding je oblasť často podceňovaná, ale o to dôležitejšia v oblasti budovania vzťahov medzi zamestnancami a firmami. Je to proces socializácie a aklimatizácie nového človeka na fungovanie firmy, tímu a čím lepšie bude tento proces zrealizovaný, o to kvalitnejšieho, výkonnejšieho a oddanejšieho zamestnanca firma nájde v novonastúpenom človeku. A práve tejto téme sa venuje videoseminár.

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Je majiteľkou spoločnosti SoWiRes- Solutions with respect, ktorá je zameraná na oblasť rozvoja a riadenia ľudských zdrojov. Má dlhoročné skúsenosti v bankovníctve, kde pôsobila na rôznych manažérskych pozíciách. Pracovala ako Riaditeľka odboru ľudských zdrojov v spoločnosti Proficredit Slovakia. Niekoľko rokov pôsobila ako Group HR Officer pre viacero spoločností.

Elena Moravčíková je medzinárodne certifikovaná koučka ACC. Je členkou Medzinárodnej federácie koučov ICF, SAKO- Slovenskej Asociácie Koučov, ako aj Slovenskej pobočky ICF. Venuje sa individuálnemu koučingu a skupinovým  tréningom v oblastiach manažérskych zručností, osobnostného rastu, vrátane komunikačných a prezentačných zručností. Okrem rozvoja a vzdelávania pomáha firmám nastavovať a skvalitňovať procesy v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Elena Moravčíková vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor Biológia – Etika s prvkami psychológie, filozofie a teórie poznania. Svoje vzdelanie doplnila doktorátom z Antropológie človeka. Zameriava sa na rozvoj emočnej inteligencie so zameraním na efektívne využívanie komunikačných zručností a tým zvyšovanie úrovne manažmentu ako aj jednotlivcov.