dnes je 5.12.2022

Input:

Osvetlenie pracovísk podľa novej normy

27.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 02:14:51

Kapitoly videa

Prednáška si kladie za cieľ vysvetliť normatívne požiadavky na umelé osvetlenie vnútorných pracovísk podľa aktuálneho novelizovaného vydania príslušnej technickej normy. Prednáška sa bude zaoberať kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami osvetlenia vo všeobecnej rovine aj s ohľadom na požiadavky v konkrétnych priestoroch vnútorných pracovísk. Podrobnejšie budú vysvetlené priestorové a časové charakteristiky osvetlenia a bokom nezostanú ani otázky energetickej hospodárnosti. Prednáška poukáže na niektoré rozdiely v požadovaných hodnotách fotometrických parametrov v porovnaní s predchádzajúcim vydaním normy.

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Lektor prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. je zástupca FEI STU v Bratislave a Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti (SSTS).