dnes je 25.9.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Osobitosti účtovania v štátnych rozpočtových organizáciách, štátnych príspevkových organizáciách a štátnych fondoch - aplikácia účtovania po zmenách od 1.1.2023

30.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:54

Kapitoly videa

Prezentáciou k danému webináru poukážeme na vyvolané zmeny účtovníctva štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií a štátnych fondov. Odprezentujeme zmeny, ktoré prináša navrhnutý ekonomický systém. Poukážeme na zmeny vo vedení účtovníctva a nové možnosti zostavovania priebežnej účtovnej závierky a závierkové účtovné prípady vzťahujúce sa k priebežnej účtovnej závierke. Ukážme doplnené účtovné prípady k vybraným účtom nákladov a výnosov.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Lektor Ing. Štefan Fabian, PhD. je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práce v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov. Je viceprezidentom Slovenskej komory audítorov.

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

  • Prístup k videoseminárom kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Podklady, s ktorými lektor pracuje, si môžete  stiahnuť do svojho počítača.
  • K videosemináru môžete položiť otázku, ktorú Vám zadarmo zodpovieme v priebehu 14 dní.
  • V priebehu celého roka rozširujeme našu videotéku.
  • Aktuálne znenie vybraných právnych predpisov. 
  • Prednášajú Vám odborníci, ktorí vysvetľujú problematiku s príkladmi.
  • On-line vzdelávaním šetríte čas, a ak Vám je niečo nejasné, môžete si pustiť videoseminár znova.