dnes je 7.12.2021

Input:

Obchodnoprávne a trestnoprávne aspekty porušenia zákazu konkurencie

9.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:43:13

Kapitoly videa

Prezentácia sa venuje primárne zákazu konkurencie štatutárnych orgánov (ale aj iných osôb, ktoré majú povinnosť zákaz konkurencie dodržiavať) . Rozoberá jednotlivé konania, na ktoré sa tento zákaz vzťahuje a následne rieši aj nároky, ktoré „poškodeným“ z porušenia zákazu konkurencie plynú z obchodnoprávneho hľadiska. Ďalej pokračuje trestnoprávnym hľadiskom porušenia zákazu konkurencie. Záverom prináša aj konkrétne riešené prípady z praxe.

Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Po absolvovaní právnickej fakulty (2011) pôsobil na Krajskom súde v Žiline, najskôr na správnom a následne na civilnom oddelení ako vyšší súdny úradník a neskôr aj ako asistent predsedu občianskoprávneho kolégia. Popri práci na súde absolvoval doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave (2014). Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje procesnému právu a prieniku práva obchodného/hospodárskeho/finančného s trestným právom. Od roku 2019 pracuje v Národnej banke Slovenska.