dnes je 19.8.2022

Input:

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

23.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:51:45

Kapitoly videa

Videoseminár  sa venuje novele zákona o účtovníctve, ktorá je platná od 1.1.2022. Medzi najdôležitejšie zmeny  tejto novely patrí digitalizácia účtovníctva, s tým spojené náležitosti účtovného dokladu, rozšírenie pôsobnosti registra účtovných závierok, resp. uchovávanie účtovnej dokumentácie. Lektor prechádza jednotlivé body novely od paragrafu 1 až po Záverečné a prechodné ustanovenia.

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Pôsobil  vo viacerých audítorských spoločnostiach ako certifikovaný audítor. Počas svojej dlhoročnej praxe vykonával audit pre spoločnosti z rôznych odvetví hospodárstva. Pracoval aj ako interný audítor pre významnú spoločnosť energetického priemyslu.  Je zakladajúcim partnerom účtovno-poradenskej spoločnosti JurasConsult. V súčasnosti pôsobí ako odborník v oblasti  účtovných  služieb, spracovania daňových priznaní, ekonomického poradenstva a auditu.