Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2020

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:18:58

Kapitoly videa

Vo videu lektor približuje novelu zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2020. Ide o zmeny súvisiace so zmenou veľkostných kritérií pre povinnosť auditu od roku 2020 a aj novej povinnosti pre účtovné jednotky účtujúce a vykazujúce podľa IFRS. Od 1. 1. 2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktoré splnia veľkostné kritériá. Prvýkrát budú mať povinnosť overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

Obsah:

Dopady novely zákona na audit účtovnej závierky obchodných spoločností od 1. 1. 2020

  1. Novela zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení novely č. 363/2019 Z. z.
  2. Zmeny od 1. 1. 2020 v súvislosti s novelou zákona o účtovníctve
  3. Nová povinnosť pre audítorov od roku 2020 týkajúca sa overovania účtovnej závierky podľa IFRS
  4. Nová povinnosť týkajúca sa výročnej správy subjektov verejného záujmu
  5. Oslobodenie od povinnosti auditu účtovnej závierky ešte nemusí znamenať výhru
 
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: