dnes je 22.5.2022

Input:

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru plus pripravované dve novely v tejto problematike

29.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:08:28

Kapitoly videa

Rozlišujeme dva druhy pracovnoprávnych vzťahov- základný pracovný pomer a práce vykonávané mimo pracovného pomeru formou dohôd. Videoseminár sa zaoberá práve témou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Čo vyžaduje Zákonník práce pri používaní dohôd? Aké sú povinnosti zamestnávateľa? A aké povinnosti má zamestnanec? V čom je špecifická splatnosť odmeny pri zamestnancoch s rôznymi typmi dohôd? Dozviete sa v našom videoseminári.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka je špecialistka na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave a absolvovala postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR manažérka a následne ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Niekoľko rokov bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.