dnes je 15.7.2024

ZŤP a chránené dielneZáznamGarancia

11.7.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:03:13

Prístupné pre: Komplet

Minimálna daň pre právnické osoby od roku 2024ZáznamGarancia

10.7.2024, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:30:18

Prístupné pre: Komplet

Zmeny v zákone o potravináchZáznamGarancia

10.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:31

Prístupné pre: Komplet

Vyhláška úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o územnotechnických požiadavkách na výstavbu od 1.4.2024ZáznamGarancia

10.7.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:31:00

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o účtovníctve v kontexte novely zákona o štatutárnom audite od 1.6.2024ZáznamGarancia

10.7.2024, Ing. Lucia Sandtner, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Prístupné pre: Komplet

Zákon o sociálnom poistení - zmeny účinné od 1.3.2024, 1.6.2024 a 1.7.2024ZáznamGarancia

10.7.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Prístupné pre: Komplet

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024ZáznamGarancia

10.7.2024, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:28

Prístupné pre: Komplet

Umelá inteligencia a ochrana osobných údajovZáznamGarancia

10.7.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Prístupné pre: Komplet

DPH - základná sadzba daneGarancia

9.7.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Mzdy | Enviro | Komplet

DPH - znížená sadzba daneGarancia

8.7.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Mzdy | Enviro | Komplet

Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2024 bude 606,30 eur

8.7.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Sadzba dane za rok 2024Garancia

4.7.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Mzdy | Enviro | Komplet

Poistenci VšZP sa opäť môžu stretnúť s nekalými prepoisťovacími praktikami

4.7.2024, Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Maximálny vymeriavací základGarancia

4.7.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Prístupné pre: Mzdy | Enviro | Komplet

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2024Garancia

3.7.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Mzdy | Enviro | Komplet

Vymeriavací základ na platenie poistnéhoGarancia

3.7.2024, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Prístupné pre: Mzdy | Enviro | Komplet

Minimálna mzda na Slovensku nestačí na dôstojné živobytieGarancia

2.7.2024, Zdroj: SITA

Prístupné pre: Mzdy | Enviro | Komplet

Práca namiesto dávok. Kto odmietne pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi

2.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Práca namiesto dávok. Kto odmietne pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdziGarancia

2.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Finančná správa spustí modernizovaný tranzitný systém v druhej polovici roka 2024Garancia

1.7.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Mzdy | Enviro | Komplet

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024ZáznamGarancia

1.7.2024, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:00

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Vznikne samostatný Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy

1.7.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Prístupné pre: VDU spravodajca | Účto a dane | Komplet

Novinky a trendy v osvetlení v roku 2024ZáznamGarancia

1.7.2024, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:15:41

Prístupné pre: Enviro | Komplet

Posledný termín na zaplatenie odložených daňových priznaníGarancia

28.6.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: VDU spravodajca | Účto a dane | Komplet

Novela zákona o inšpekcii práce v MPK do 15.7.2024Garancia

28.6.2024, Zdroj: Slov-lex.sk

Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet

Novela zákona o inšpekcii práce v MPK do 15.7.2024Garancia

28.6.2024, Zdroj: Slov-lex.sk

Prístupné pre: Mzdy | Enviro | Komplet

Povinnosti starostu v roku 2024ZáznamGarancia

28.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:16

Prístupné pre: Komplet

Posledný termín na zaplatenie odložených daňových priznaníGarancia

28.6.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Mzdy | Enviro | Komplet