Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 28.5.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Povinnosti obcí v čase COVID-19

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 29.5.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

 

Webináre formou prednášok pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Odvody do Sociálnej poisťovne, odpustenie platenia odvodov zamestnávateľom

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 27.5.2020

Čas konania: 9:00 - 13:00

Po korone - návrat zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov

Lektor: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur. a Mgr. Petra Štrbová Marková

Dátum: 27.5.2020

Čas konania: 14:00 - 16:00

Zmeny v daniach a účtovníctve v čase koronavírusu

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 28.5.2020

Čas konania: 9:00 - 13:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

 

Daňový kalendár
máj 2020
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
1.6.2020 - daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

 

 

Najnovšie

GDPR v čase COVID-19ZámokGarancia

Obsah prezentácie sa zameriava na poskytnutie informácií ohľadne spracúvania osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19. Predmetom diskusie sú nové druhy spracúvania osobných údajov zamestnancov alebo iných osôb, ktoré ...
00:53:25 JUDr. Helga Maďarová, CIPP/E, CIPM 20.5.2020
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Aktuálne o úpravách termínov individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky pre štátnu správu a samosprávuZámokGarancia

Ing. Miriam Majorová, PhD. Vtomto webinári sa dozviete aký vplyv má legislatíva schválená vsúvislosti spandémiou koronavírusu na termíny splnenia si povinností voblasti výkazníctva štátnej správy asamosprávy. Konkrétne ide opovinnosť zostavenia Poznámok ...
01:26:04 Ing. Miriam Majorová, PhD. 18.5.2020

Nájomné a prenájom z pohľadu uzatvorených zmlúv v čase COVID-19ZámokGarancia

Webinár sa týka nových opatrení, ktorých účelom je riešenie otázky nájmov. Konkrétne teda nemožnosti vypovedať nájomcu vprípade neplatenia nájomného za apríl až jún. Taktiež sa venujeme aj ...
00:40:54 JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal, s.r.o. 18.5.2020
Prístupné pre: Manažment | Komplet

Príspevky štátu k opatreniam č. 1 až 5 v projekte Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkomZámokGarancia

Sumarizácia opatrení zpohľadu komu sú určené jednotlivé opatrenia, aké podmienky je potrebné splniť na to, aby sa bolo možné o konkrétne príspevky uchádzať (teda či existuje nárok na príspevok a ...
00:43:53 JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o. 14.5.2020
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19ZámokGarancia

Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID- ...
00:35:53 PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová 13.5.2020
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Ako pripraviť podklady pre čerpanie príspevkov od štátuZámokGarancia

Ako zistiť pokles tržieb? Ako zistiť či náš podnik spĺňa, že je vťažkostiach? Ako zistím či mám aaké mám finančné záväzky voči štátu? Ako správne čítať, porozumieť apoužívať ÚZ? Ako využiť informácie zanalýzy? Odpovede na tieto otázky sa ...
01:27:48 Ing. Peter Andrišin 11.5.2020
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Odklad v platení odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na zdravotné poistenie a odpustenie povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie - novely zákona o sociálnom poistení v mesiaci apríl 2020ZámokGarancia

Video sa zaoberá dvomi aktuálnymi novelami k zákonu o sociálnom poistení, a súvisiacimi nariadeniami vlády SR, ktoré v snahe o zmiernenie negatívnych dopadov mimoriadnej situácie a núdzového stavu, súvisiacimi s ochorením COVID- ...
00:32:37 PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová 5.5.2020
Prístupné pre: Mzdy | Účto, dane, mzdy | Komplet

Návrat zamestnanca do práce počas koronakrízy a po jej skončeníZámokGarancia

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov aj zamestnancov. Ponúkame náhľad do možností zamestnávateľa, ako sa môže vysporiadať stouto situáciou vnadväznosti na zmeny Zákonníka práce. Oboznámime Vás sdokumentom vydaným Agentúrou ...
00:39:34 JUDr. Lucia Sabová Danková 4.5.2020
Prístupné pre: BOZP | Komplet

Vybrané mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmovZámokGarancia

Video uvádza do zmien, ktoré boli vykonané vnadväznosti na prijímanie mimoriadnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie spôsobenej chorobou COVID-19, ato mimoriadnych opatrení vdaňovej avrámci nej konkrétne voblasti dane zpríjmov so ...
00:28:04 Ing. Peter Horniaček 4.5.2020

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19ZámokGarancia

Vysvetlenie fungovania systému nakladania skomunálnymi odpadmi vdobe výnimočného stavu aspôsobu nakladania sochrannými pomôckami (rúška, rukavice,...) vkontexte šírenia korovavírusu. Podrobnosti ohľadom zaradenia ochranných pomôcok (rúška, ...
00:17:14 Ing. Peter Gallovič 4.5.2020
Prístupné pre: Enviro | Komplet
Najčítanejšie

Vyhláška MŽP SR č. 186/2018 Z. z.Archív

Vyhláška MŽP SR č. 186/2018 Z. z. predstavuje tretiu novelizáciu vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v ...
doc. JUDr. Boris Balog, PhD. 22.10.2018
Prístupné pre: VDU spravodajca | Komplet
Najnovšie Právne predpisy
  • 117/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 77/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 13.5.2020 v čiastke č. 48)
  • 118/2020 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.5.2020 v čiastke č. 49)
  • 119/2020 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 351/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 18.5.2020 v čiastke č. 50)
  • 120/2020 Z.z. novela zák. č. 67/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 20.5.2020 v čiastke č. 51)
  • 125/2020 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 126/2020 Z.z. novela zák. č. 281/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 127/2020 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
  • 132/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 76/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
  • 133/2020 Z.z. dočasne obnovuje kontrolu hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
2.6.2020, ONLINE
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD., Odborník z praxe
Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu nezávislého vzťahu kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež na správnosť dokumentácie predloženej daňovému úradu. Jednou z úloh finančnej správy je kontrolovať, aby pri obchodovaní medzi závislými osobami nedochádzalo k predaju pod trhovú cenu za účelom umelého zvyšovania nákladov či znižovania výnosov. Pokiaľ spoločnosť podcení oblasť transferového oceňovania alebo má chýbajúcu či nedostatočnú dokumentáciu, môže to viesť k dorubeniu dane, pokutám a úrokom z omeškania. Prihláška tu!
3.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
WEBINÁR v nižšie uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje nové inštitúty, resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 1. 2020). Prihláška tu!
4.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne na WEBINÁRI cenné informácie o zásobách spoločnosti a ich variantoch. Priblíži Vám aké sú výhody a nevýhody v spôsoboch ich oceňovania, ako mať prehľad pri organizácií skladu a v skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi. Prihláška tu!
9.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
9.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
Osvojte si teoretický a praktický pohľad na zákazkovu výrobu podnikov účtujúcich podľa právnej úpravy SR a podľa IAS/IFRS ako na špecifickú oblasť zásob vlastnej výroby. Prihláška tu!
10.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
Objasnite si spôsob výpočtu odloženej dane a identifikujte dočasné rozdiely, ktoré vznikajú z rozdielnej daňovej základne, účtovných hodnôt majetku, alebo záväzkov. Prihláška tu!
11.6.2020, ONLINE
Lektor: Ing. Anna Gaálová
Získajte komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov. Prihláška tu!
15.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
WEBINÁR týkajúcI sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!
23.6.2020, ONLINE
Lektor: Odborník z praxe
Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!
 Potrebujete pomoc ?
Volám sa Mgr. Natália Vavrovičová a som odbornou redaktorkou portálu www.vdu.sk. Potrebujete pomoc s prácou na portáli? Nefunguje Vám prehrávanie videí, alebo máte iný technický problém? Neviete sa orientovať na stránke? Napíšte mi a ja Vám zodpoviem vaše otázky.
 Úspešne odoslané
Input: