dnes je 2.10.2023

Aktuálna ponuka webinárov otázok a odpovedí

UPOZORŇUJEME, že webinár otázok a odpovedí je iba pre zákazníkov, ktorí majú uhradené predplatné v rámci online produktu vydavateľstva Verlag Dashöfer, s.r.o.. Pre nezákazníka registrácia žiaľ nie je možná!

Registráciou na webinár otázok a odpovedí dávate súhlas na Vaše oslovenie cez naše sociálne siete - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram.

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 9.10.2023

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Odborná spôsobilosť podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. z pohľadu BOZP

Lektor: Ing. Lenka Pénzešová Švecová

Dátum: 18.10.2023

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 18.10.2023

Čas: 10.30 - 11.30 hod.

Zaregistrujte sa

Tímová spolupráca a dynamika v tíme

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 23.10.2023

Čas: 10.00 - 11.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuality v Zákone o sociálnom poistení a predpokladané zmeny v sociálnom zabezpečení od 1. 1. 2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 26.10.2023

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v účtovníctve a daniach v roku 2024 v súvislosti s prijatím zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 30.10.2023

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Geometrický plán z pohľadu katastra nehnuteľností v roku 2023 - na čo si dať pozor

Lektor: JUDr. Lucia Filagová

Dátum: 30.10.2023

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Použitie služobných automobilov na súkromné účely

Lektor: Júlia Pšenková

Dátum: 31.10.2023

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 7.11.2023

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v spotrebných daniach v roku 2023 a 2024

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 8.11.2023

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Ochrana osobných údajov v roku 2024

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 5.12.2023

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 6.12.2023

Čas: 9.00 - 10.00 hod.

Zaregistrujte sa

Zmeny v Zákone o sociálnom poistení a aplikačná prax od 1.1.2024

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 12.12.2023

Čas: 14.00 - 15.00 hod.

Zaregistrujte sa