dnes je 29.9.2022

Input:

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023

16.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:41:14

Kapitoly videa

Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2023 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa dotýkajú rôznych pracovnoprávnych oblastí, a niektoré sú aj reakciou na úskalia aplikačnej praxe či digitalizáciu prostredia. Predovšetkým dochádza k uľahčeniu a zjednodušeniu zamestnávania sezónnych pracovníkov prostredníctvom novo-zavedenej Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Taktiež v rámci novelizácie dochádza vzhľadom na výstavbu štátnych nájomných bytov k zavedeniu nového inštitútu do Zákonníka práce tzv. príspevku na štátom podporované bývanie. V rámci novelizácie účinnej od 1.1.2023 nemožno opomenúť ani obligatórnosť elektronizácie stravovacích poukážok.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.