dnes je 5.12.2022

Input:

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní v roku 2023

13.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:19

Kapitoly videa

Platný zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní obsahuje ustanovenia, ktorých učinnosť bola posunutá až na rok 2023. Obsahom webináru bude oboznámenie sa s danými ustanoveniami. Ďalej sa budeme venovať aktuálnej novele zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. ktorej medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené dňa 11.8.2022. Navrhované zmeny by niektoré mali nadobudnúť učinnosť až v roku 2023, a to predovšetkým tie týkajúce sa zmien vo formulároch a oznámeniach zasielaných Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie.

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Lektor Mgr. Jozef Kubinec, MSc vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po krátkom pôsobení v advokácii začal pracovať ako špecialista na verejné obstarávanie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde neskôr pracoval ako vedúci tímu strategického nákupu a verejného obstarávania. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. Počas pôsobenia v tejto inštitúcii absolvoval postgraduálne štúdium verejného obstarávania na Univerzite Tor Vergata v Ríme. Štúdium v tomto programe bolo zamerané na dôkladné skúmanie environmentálnych, etických, strategických a právnych otázok v globálnom kontexte.