dnes je 5.12.2022

Input:

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní od 1.7.2022

30.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:32

Kapitoly videa

Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 16.03.2022 účinnosťou od 1.7.2022 31.3.2022 upravila výkon dohľadu nad verejným obstarávaním. sa zásadným spôsobom dotkla okrem iného aj zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Novela Obsahom webínáru bude predstavenie základných zmien týkajúcich sa výkonu kontroly Úradom pre verejné obstarávanie, a to predovšetkým pri verejných zákazkách financovaných z prostriedkov EU.

Obsah (štruktúra prezentácie):
• úvod
• účinnosť
• formy výkonu dohľadu
• kontrola pri poskytovaní prostriedkov
• vysporiadanie príspevku z prostriedkov EU

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Lektor Mgr. Jozef Kubinec, MSc vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po krátkom pôsobení v advokácii začal pracovať ako špecialista na verejné obstarávanie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde neskôr pracoval ako vedúci tímu strategického nákupu a verejného obstarávania. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. Počas pôsobenia v tejto inštitúcii absolvoval postgraduálne štúdium verejného obstarávania na Univerzite Tor Vergata v Ríme. Štúdium v tomto programe bolo zamerané na dôkladné skúmanie environmentálnych, etických, strategických a právnych otázok v globálnom kontexte.