dnes je 29.9.2022

Input:

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023

11.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:58

Kapitoly videa

- prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - schválené a
pripravované zmeny
- zmeny v zákone o odpadoch platné od 1.1.2023
- zmeny vo vyhláške 371/2915 Z.z.
- nové vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
- zmena v Nariadení vlády č. 330/2018 Z.z.

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.